Director executiv – Melinda -Tünde Haiduc 

Şef serviciu Evidenţa Persoanelor– Lucia Popescu

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus