În atenţia cetăţenilor!

În contextul măsurilor adoptate prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 24/14.05.2020, privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire al infectării cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva vor fi soluţionate cererile pentru eliberarea actelor de identitate (C.I/C.I.P) şi stabilirea reşedinţei ( aplicarea vizei de reşedinţă), înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă ( din străinătate sau din ţară), astfel  pentru evitarea prezentării, în acelaşi timp, a unui număr mare de CETĂŢENI  la sediul Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva, cererea pentru eliberarea actului de identitate  (C.I/C.I.P)  sau, după caz, a înscrierii menţiunii privind stabilirea reşedinţei, SAU înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă în registrele Municipiului Deva, se vor depune exclusiv în urma unei programări/rezervări prealabile pe site-ul instituţiei D.P.L.E.P.S.C. – DEVA https://evp-deva.ro

 

Depunerea cererilor si a documentelor în urma rezervărilor- confirmate atât pentru eliberarea actelor de identitate, stabilirea reşedinţei, cât şi pentru înregistrarea actelor de stare civilă  se face în intervalul programului de relaţii cu publicul între 08.30-16.30 în zilele de luni, marţi, joi, vineri, respectiv miercurea între 08.30-18.30, iar sâmbăta şi duminica program special- aprobat lunar pentru înregistrarea actelor de deces ( sâmbăta ora 10.00—15.00)  şi oficierea căsătoriilor civile programate (sâmbăta între orele 11.00-19.00, iar duminica între orele 11.00-14.00).Zilnic (luni-joi) între orele 13.10-14.00 program pentru curăţenie şi dezinfecţie în ghiseele de relaţii cu publicul

Important pentru cetăţeanul care depune solicitare înregistrată în ghiseul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva!!! În cazul în care un cetăţean se află într-o situaţie deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării/tipăririi cărţii de identitate (C.I) într-un termen mai scurt de 10 zile calendaristice (exemplificăm la motivul pierderea actului de identitate, schimbarea de nume prin căsătorie, solicitare pe motive medicale sau care necesită deplasare pt proceduri medicale în străinătate, pentru sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale/bancare/postale deoarece unele institutii de stat/private exceptează aplicarea  Legii 55/2020, etc), după înregistrarea cererii în ghiseu şi a documentelor necesare va depune o solicitare/cerere înregistrată în registrul de audienţă în acest sens, motivând scris, prezentând documente în acest sens, justificat, pentru obţinerea actului de identitate într-un termen cât mai scurt. Solicitantul/titularul actului de identitate se va adresa lucrătorului de serviciu din ghişeu, la depunere şi va prezenta documente în susţinere sau va prezenta scris, pe propria raspundere pe cererea înregistrată în registrul de audienţă, motivând urgenţa eliberării/tipăririi actului de identitate, astfel că se va analiza şi se va dispune, după caz, măsuri pentru soluţionarea în timp util a acestei audienţe (Reglementare prevăzută prin Îndrumarea nr. 22 din 17.12.2015 a Direcţiei pentru Evidenta Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti).

  • Potrivit art. 15 alin. (5) din OUG 97/2005, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

TAXE.ATENTIE!Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva NU are instituită nici o TAXĂ DE URGENŢĂ pentru emiterea/ tipărirea actelor de identitate (C.I sau C.I.P)!!! 

Taxe reglementate legislative sunt contravaloarea cărţii de identitate de 7 lei C.I, respectiv taxa de 1 leu C.I.P.Se prezintă chitanta la ghiseu când se depun actele.

TAXE!La nivelul structurii de Stare Civilă Deva există instituită o singură taxă de ,,urgentă,, -Taxa intocmire dosar transciere acte de stare civilă (nastere, casatorie, deces în termen de 3 zile lucratoare- transmitere dosar complet pentru avizare D.P.C.E.P.Hunedoara) -50 de lei. Taxa transcriere acte de stare civilă institută şi aprobată prin H.C.L în fiecare an.

Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă- 500 lei.

Taxa de divort instituita conform articolului 486, alin. 4 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Taxele se pot achita la caseriile Direcţiei Impozite si Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Deva sau platforma ,,ghiseul.ro,, plata fara autentificare. Se prezintă chitanta la ghiseu când se depun actele.

La Ghiseul REZERVAT vă rugăm să vă prezentati cu actele/documentele în original şi copiile xerox al documentelor, chitanta achitată, iar cererea se completează în ghişeu;

 

Solicităm tuturor cetăţenilor să respecte ZIUA, ora de programare pentru a se evita aşteptarea suplimentară în spaţiul destinat lucrului cu publicul, iar în situaţia în care persoana programată nu se poate prezenta în ghiseu în ziua şi la ora stabilită să-şi ANULEZE REZERVAREA https://ghiseu.evp-deva.ro/status, iar pentru depunerea documentelor trebuie să facă o nouă programare/rezervare în condiţiile menţionate anterior.

Termenul de tipărire a cărţii de identitate (C.I.) la nivelul structurii Serviciului Evidenţa Persoanelor DEVA este de 10 zile calendaristice, cu excepţia situaţiilor în care se efectuează verificări în teren sau verificări necesare, conform legii la alte structuri (paşapoarte), respectiv certificarea identităţii.Cărţile de identitate provizorii (C.I.P.) se emit în termen de 3 zile calendaristice de la data depunerii cererii, cu excepţia situaţiilor în care se efectuează verificări în teren.Acordarea/aplicarea vizei de reşedinţă (vizei de flotant) în termen de 2 zile lucrătoare, cu excepţia situaţiilor în care se efectuează verificări în teren, verificări necesare dacă la aceea locaţie/imobil locuiesc şi au declarant locuinta secundară mai multe de 2 persoane, verificări reglementate legislativ din anul 2020.Termenul de emitere a adeverintei- ,,furnizare date cu caracter personal” (Casa de Pensii, Programul RABLA, Registrul Agricol) este de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Respectaţi programul pentru ridicarea/eliberarea actelor (cărti de identitate, cărţi de identitate provizorii, adeverinţe).

 

Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva Eliberări Acte

Luni

14:00 - 16:30

MARŢI

14:00 - 16:30

MIERCURI

14:00 - 18:30

JOI

14:00 - 16:30

VINERI

14:00 - 16:30

 

Date de contact DIRECŢIA PUBLICĂ LOCALĂ DE EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ DEVA (D.P.L.E.P.S.C Deva)

  • Mobil:  0726700767 Melinda -Tünde Haiduc director executiv
  • E-mail: melinda.haiduc@primariadeva.ro

COMPARTIMENTUL DE  STARE CIVILĂ
Solicitări informaţii pe linie de stare civilă:

  • E-mail: stare.civila@primariadeva.ro

Solicitări informaţii şi transmitere documente pe linie de stare civilă pe:

  • E-mail: spclep.deva@hd.e-adm.ro
  • Telefon:.0254/216718
  • Fax:.0254/216718

SERVICIUL EVIDENŢA PERSOANELOR
Solicitări informaţii şi transmitere documente pe linie de evidenţa persoanelor pe

  • E-mail: evidentapersoanelor@primariadeva.ro
  • Telefon.0254/234533
  • Fax: 0254/234533

 

 

sus