Cartea de identitate este actul ce se eliberează cetăţeanului român care a împlinit vârsta de 14 ani şi care domiciliază pe teritoriul României, prin care se dovedeşte identitatea, numele şi prenumele, cetăţenia română şi domiciliul titularului.

Prin act de identitate se înţelege:

  • cartea de identitate

  • cartea de identitate provizorie

  • buletin de identitate, aflat în termen de valabilitate.

  • cartea electronică de identitate (în curs de implementare)

Cartea de identitate provizorie se eliberează:

  • cetăţeanului roman, când acesta nu posedă toate actele necesare eliberării cărţii de identitate,

  • cetăţeanului român cu domiciliul în străinătate care doreşte să îşi stabilească temporar reşedinţa în România.Reşedinţa

Cetăţenii români au dreptul să îşi stabilească sau să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul ori reşedinţa, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege.

Cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi/sau o singură reşedinţă. În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele.

Reşedinţa persoanei fizice este acolo unde declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu

sus