Condiţii generale :

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

         Condiţii specifice de participare la concurs:

Pentru postul de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului informatică:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în drept ;

- competenţe în domeniul tehnologiei informaţiei, nivel mediu - competenţe ce vor fi testate prin proba suplimentară de testare a competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei;

-  minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice ;

         Proba suplimentara de testare a competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei se va desfăşura potrivit procedurilor aprobate la nivelul Primăriei municipiului Deva, afişate pe site la secţiunea CARIERĂ - PROCEDURI PROBE SUPLIMENTARE .

Pentru postul de Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului informatică:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe administrative sau Calculatoare şi tehnologia informaţiei ;

- competenţe în domeniul tehnologiei informaţiei, nivel avansat - competenţe ce vor fi testate prin proba suplimentară de testare a competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei;

-  minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice ;

        Proba suplimentara de testare a competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei se va desfăşura potrivit procedurilor aprobate la nivelul Primăriei municipiului Deva, afişate pe site la secţiunea CARIERĂ - PROCEDURI PROBE SUPLIMENTARE .

sus