Compartimentul de Stare Civilă eliberează, la cerere, formulare standard multilingve, numai persoanelor îndreptăţite să primească certificate de stare civilă. Acestea pot fi folosite pe teritoriul Uniunii Europene în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012.
Formularele standard multilingve pot fi folosite numai împreună cu certificatele de stare civilă.

Tarile uniuni europeneInformaţii furnizate de Comisia Europeană şi de Statele membre cu privire la conţinutul Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (articolul 21)


Informaţii privind circulaţia anumitor documente oficiale între Statele membre
În temeiul regulamentului, care promovează libera circulaţie a cetăţenilor, începând cu data de 16 februarie 2019 anumite documente oficiale şi copiile lor certificate sunt scutite de obligaţia de legalizare şi de formalitatea apostilei pentru a fi utilizate în Statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, pentru aceste documente puteţi solicita un formular standard multilingv, pentru a evita necesitatea traducerii şi apostilării acestora. Scutirea de obligaţia de legalizare şi de formalitatea apostilei se aplică numai documentelor şi copiilor lor certificate eliberate de autorităţile publice ale unui Stat membru şi prezentate autorităţilor publice ale unui alt Stat membru. Este vorba de documentele următoare:
 • documentele eliberate de o instanţă sau de un funcţionar al unei instanţe;
 • documentele administrative;
 • actele notariale;
 • certificatele oficiale înscrise pe documente private;
 • documentele diplomatice şi consulare;


În plus, scutirea se aplică exclusiv documentelor care stabilesc unul sau mai multe dintre elementele enumerate mai jos:
 • naşterea;
 • decesul;
 • faptul că o persoană este în viaţă;
 • numele;
 • căsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie şi stare civilă;
 • divorţul, separarea de drept sau anularea căsătoriei;
 • parteneriatul înregistrat, capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat şi statutul de parteneriat înregistrat;
 • desfacerea unui parteneriat înegistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat;
 • filiaţia sau adopţia;
 • domiciliul şi/sau reşedinţa;
 • cetăţenia;
 • absenţa cazierului judiciar;
 • calitatea de candidat sau participarea la vot la alegerile pentru parlamentul European sau la alegerile locale într-un alt stat membru.
Menţiunile cu caractere evidenţiate indică existenţa unui formular standard multilingv pentru aceste documente. Vă atragem atenţia aupra faptului că nu toate formularele standard se eliberează în toate statele membre.
Formularul standard multilingv poate fi utilizat doar într-un alt stat membru şi trebuie prezentat împreună cu documentul oficial pe care il însoţeşte.
Atunci când un stat membru permite prezentarea unei copii certificate a unui document oficial în locul originalului, autorităţile respectivului Stat membru trebuie să accepte o copie certificată întocmită în statul membru în care a fost eliberat documentul.
Mai multe informaţii cu privire la regulament şi la formularele standard multilingve pot fi găsite pe portalul european e-justiţie: https://beta.e-justice.europa.eu/35981/RO/public_documents_forms.


Folmular standard multilingv nastere (versiune român-englez)


Folmular standard multilingv casatorie (versiune român-englez)


Folmular standard multilingv deces (versiune român-englez)
Baza legală pentru eliberarea formularelor standard multilingve:

Regulamentul (EU) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificara cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a regulamentului (UE) nr. 1024/2012.

Acte necesare eliberării:

Pentru solicitarea formularului standard multilingv se vor prezenta următoarele acte:
Pentru eliberarea formularului standard multilingv nu se percepe taxă.

Procesul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană (Brexit) a fost finalizat la 31 ianuarie 2020, iar Acordul de Retragere ratificat de ambele părţi a intrat în vigoare la 01 februarie 2020. 
În acest context, începând cu data de 01.01.2021, Regulamentele organismelor parte a legislativului Uniunii Europene nu vor mai produce efecte în relaţia cu acest stat, astfel încât, în materia legalizării certificatelor de stare civilă şi a celorlalte documente cu incidenţă în domeniul stării civile, pentru a produce efecte juridice pe teritoriul României, certificatele de stare civilă emise de autorităţile din Regatul Unit trebuie să aibă aplicată Apostila, conform Convenţiei de la Haga dijn 05.10.1961. Aceleaşi condiţii privind apostilarea trebuie să le îndeplinească şi procurile, declaraţiile, hotărârile judecătoreşti pronunţate în materia stării civile, documentele privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui, traducerile în limba română a documentelor străine, legalizate de către notarul public britanic.
Deci, dispoziţiile  Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a regulamentului (UE) nr. 1024/2012 devin inaplicabile cu privire la documentele oficiale emise de autorităţile competente din Regatul Unit.
De asemenea, formularele standard multilingve eliberate de către autorităţile Regatului Unit în aplicarea  Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a regulamentului (UE) nr. 1024/2012 nu mai produc efecte juridice pe teritoriul României.sus