De ce este necesară transcrierea actelor de stare civilă emise în străinătate
Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.

Aparţinatorul unui cetăţean român care a decedat in străinătate, ARE OBLIGAŢIA, ca în termen de 6 LUNI de la data înregistrării actului sau faptului de stare civilă la autorităţile străine, să ceară transcrierea certificatului/ extrasului de deces fie la Primăria locului său de domiciliu, fie la primăria locului de domiciliu a defunctului, fie la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României.

În situaţia în care decesul produs în străinătate, nu s-a înregistrat la autorităţile străine competente sau la misiunile diplomatice ori oficiile consulare de carieră ale României, actul de deces se întocmeşte la primăria pe a cărei rază a avut domiciliul persoana decedată, ÎN BAZA CERTIFICATULUI MEDICAL CONSTATATOR eliberat de autorităţile străine.

1. Ce trebuie făcut    în străinătate
 • în prima fază, urmare a morţii survenite în străinătate, se înregistrează decesul la autorităţile competente din ţara în care s-a produs decesul, urmând a se solicita de la autorităţile străine  (pentru transcrierea certificatului în registrele de stare civilă române), unul dintre următoarele acte:

 • certificatul sau extrasul de deces, care va cuprinde, obligatoriu, numele şi prenumele, data şi locul naşterii/ decesului persoanei precum şi numele părinţilor acestuia;
 • certificatul medical constatator eliberat de autorităţile străine, în situaţia în care decesul produs în străinătate nu s-a înregistrat la autorităţile străine competente sau la misiunile diplomatice ori oficiile consulare de carieră ale României;
 • IMPORTANT, la primirea certificatului/ extrasului de deces, acesta SE VA CITI, astfel încât informaţiile înscrise în acest document să corespundă întocmai cu datele de identitate corecte ale defunctului. Dacă constataţi că există greşeli insistaţi la emitent să le corecteze
 • certificatul/ extrasul de stare civilă va fi SUPRALEGALIZAT, pe cheltuiala şi efortul persoanelor interesate (vezi în anexă  informaţii  referitoare  la  SUPRALEGALIZARE).

Cum?

 1. în străinătate se aplică o ştampilă (de regulă de Ministerul Afacerilor Externe),
2. Ce trebuie făcut     în România
 1. în Bucureşti –   se aplică o ştampilă de către Ambasada statului în care a fost emis certificatul/ extrasul de deces;
 2. în Bucureşti – se aplică o ştampilă care legalizează cele 2 aplicate deja (din străinătate şi Ambasadă) la Ministerul Afacerilor Externe.

Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului, în baza avizului prealabil al D.P.C.L.E.P. Hunedoara.
 • aparţinătorul/ persoana interesată, în termen de 6 luni, să solicite la Primăria competentă (fie la Primăria locului său de domiciliu, fie la primăria locului de domiciliu a defunctului) TRANSCRIEREA certificatului/ extrasului de deces.


În acest sens se vor face următoarele:

LA  TRADUCĂTOR  AUTORIZAT

 • se traduce în integralitate certificatul/ extrasul de deces, emis în străinătate;
 • certificatul de deces din străinătate se ataşează la traducerea efectuată

LA  NOTARUL  PUBLIC

 • se legalizează:
 • traducerea şi
 • copia certificatului/ extrasului de deces (integral) ;

Începând cu data de 01.01.2022, fotocopiile actelor care trebuie să se păstreze la dosar, se realizează de funcţionarul public, potrivit Legii nr. 167/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • se execută fotocopii de pe:
 • certificatul de naştere şi căsătorie al persoanei decedate;
 • buletinul (cartea) de identitate/ paşaportul defunctului;
 • cartea de identitate a solicitantului.
Acte necesare
(se vor citi cu atenţie indicaţiile de mai sus)

Dacă s-au citit cu atenţie indicaţiile de mai sus, se poate pregăti un opis cu:

 1. Certificatul sau extrasul de deces, emis de autorităţile competente din străinătate, sau certificatul medical constataor al decesul,în situaţia în care decesul produs în străinătate nu s-a înregistrat la autorităţile străine competente sau la misiunile diplomatice ori oficiile consulare de carieră ale României  care să cuprindă datele corecte ale defunctului – SUPRALEGALIZAT original;
 2. Traducerea legalizată a certificatului/ extrasului de deces, făcută în România, la traducător autorizat şi legalizată la notar – original;
 3. Cartea de identitate privind solicitantul (original);
 4. Certificatul de naştere şi căsătorie al defunctului (emise în România) - original;
 5. Buletinul/ cartea de identitate/ paşaportul defunctului;;
Locul depunerii cererii, Program de lucru

Locul

 • mun. Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 12 ( clădirea verde de lângă primăria municipiului Deva), la compartiment Stare Civilă, ghişeul nr. 5
 • nr. de telefon – 0254/216718

Program de lucru cu publicul

 • LUNI, MARŢI, JOI, VINERI între orele 8:30 - 16:30;
 • MIERCURI între orele 8.30 - 18:30

        Menţionăm că solicitanţii transcrierii pot face o rezervare on-line pentru depunerea actelor, astfel încât, atunci când vor ajunge la ghişeu să fie preluaţi potrivit orei rezervate, în caz contrar, se aplică regula ”PRIMULUI VENIT”

Se pot face rezervăzi on -line (accesând aici secţiunea Rezervare certificat de deces, ghişeul 5) după următorul program:

 • LUNI între orele 15:20 - 16:00
 • MARŢI între orele 14:00 - 16:00
 • MIERCURI între orele 15.20 - 18:00
 • JOI între orele 08:30 - 09:50
 • VINERI între orele 08.30:16:00
 • cu excepţia sărbătorilor legale.
Termen  de soluţionare
 • transcrierea certificatului de deces se soluţionează, în termen de 30 de zile;
 • în baza numărului de telefon pe care-l indicaţi în cerere, ofiţerul de stare civilă vă invită să ridicaţi certificatele de stare civilă (străin şi naţional);
 • pentru ridicarea certificatului de deces, transcris, este necesară prezentarea certificatelor de stare civilă şi a actului de identitate/ călătorie aparţinând defunctului;
Legislaţie aplicabilă
 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată;
 • Legea nr. 167/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Important de ştiut

Ce înseamnă noţiunea de a transcrie potrivit dicţionarului

TRANSCRIE, transcriu - a scrie din nou (pe altă foaie) un text fără modificări, a face o copie scrisă; a copia. ♦ A înscrie, a înregistra, a copia un act, o convenţie etc. într-un registru public special.
sus