Cererile sunt oferite, in mod gratuit, la ghisee sau sunt disponibile, in format electronic pe site.

    IMPORTANT ! In cazul tiparirii cererilor de pe site, acestea trebuie sa fie in format A4, iar cele doua pagini trebuie sa se regaseasca pe aceeasi foaie (faţă şi verso).

    Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu exceptia rubricii destinata semnaturii, care trebuie completata numai in fata functionarului public.

 

 FORMULARE PENTRU  EVIDENŢA  PERSOANELOR

 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate (anexa 11) - Download
 • Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei (anexa 19) - Download
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania (anexa 15) - Download
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania (anexa 18) - Download
 • Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului (anexa 12) - Download
  Declaratie de luare in spatiul locativ a proprietarului, prin mandatar (anexa 13) - Download
 • Declaratie solicitant conform art. 28, lit. c) din O.U.G. nr.95/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani (anexa 14) - Download
 • Cerere pentru eliberarea adeverinţei privind domiciliile şi reşedinţele în vederea înscrierii la pensii - Download
 • Cerere pentru eliberarea adeverinţei privind domiciliile pentru programul RABLA  - Download

 

FORMULARE PENTRU STARE CIVILĂ

 • Cerere DUPLICAT certificat naştere - Download
 • Cerere DUPLICAT certificat căsătorie - Download
 • Cerere DUPLICAT deces - Download
 • Cerere solicitare certificat de naştere, căsătorie, prin procură - Download
 • Cerere Dovada Stării civile - Download
 • Cerere înregistrare divorţ administrativ - Download
 • Declaraţie stăruinţă divorţ administrativ - Download
 • Declaraţie renunţare la divorţ administrativ - Download
 • Cerere extras multilingv de pe actul de naştere, căsătorie, deces - Download
 • Cerere formular standard multilingv - Download
 • Cerere eliberare livret de familie - Download
 • Cerere transcriere certificat/extras  de naştere - Download
 • Cerere transcriere certificat/extras  de  căsătorie - Download
 • Declaraţie de naţionalitate ( la transcrierea actelor de naştere) - Download
 • Declaraţie de naţionalitate ( la transcrierea actelor de căsătorie) - Download
 • Declaraţie că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit - Download
 • Formulare Înregistrare Tardivă a naşterii:
  • Anexa 19 Declaraţie de domiciliu - Download
  • Anexa 19^5, Cerere pentru înregistrarea tardivă a naşterii- Download
  • Anexa 20, Declaraţia persoanei a cărei naştere se înregistrează cu privire la domiciliul şi şcoala absolvită - Download
  • Anexa 21 Declaraţie din partea membrilor familiei sau a ocrotitotului / reprezentantului legal - Download
  • Anexa 21^2, Declaraţia persoanei de sex feminin a cărei naştere se înregistrează din care să rezulte dacă are copil minor a cărei naştere a fost înregistrată - Download
  • Anexa 41 Declaraţia de recunoaştere şi purtare nume- Download
  • Declaraţia de naţionalitate - Download
 • Declaraţie pentru solicitarea Anexei nr.24, Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale - Download
 • Anexa 24, Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale - Download
 • Cerere solicitare Anexa 9 (Certificat de cutumă) de pe actul de naştere, căsătorie, deces - Download
 • Cerere solicitare Anexa 9 (Certificat de cutuma) de pe actul de naştere, căsătorie, deces, prin procură - Download
 • Cerere solicitare acordare diplomă şi premiu pentru 50 de ani de căsătorie neîntreruptă - Download
 

Atenţie! Pentru a vizualiza formularele în format PDF, aveţi nevoie de Adobe Reader ver. 7 sau mai mare.
              Click aici pentru instalare ultima versiune de Adobe Reader.
sus