Prelungire valabilitate acte identitate

Actele de identitate care au expirat în perioada 01.03.2020 - 08.03.2022 îşi prelungesc valabilitatea pe teritoriul României pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări (08.03.2022). 

În acest context, învederăm că potrivit dispoziţiilor art. 4 alin.(5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile autorizate conform legii se menţin pentru o perioadă de 90 de zile.

Având în vedere încetarea stării de alertă şi pentru evitarea unei aglomerări/supraaglomerări în ghisee ca urmare a prezentării, în acelaşi timp, a unui număr mare de cetăţeni la sediul Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva !! se impun ca obligativitate !!, fără excepţie , Serviciile de rezervări/programări să fie accesate şi folosite de către solicitanţi/ cetăţeni înainte de a se prezenta la sediul instituţiei şi de a urca la ghiseele instituţiei.

Respectaţi măsurile pentru gestionarea în condiţii optime a activităţilor specifice din ghiseu deoarece funcţionarii structurii de evidenţă si stare civilă preiau documente şi prelucrează în ghisee, date cu caracter personal ( datele personale ale dvs.) pentru certificarea identitaţii (în vederea emiterii actului de identitate) sau înregistrarea actelor sau faptelor de stare civilă (naştere, deces, căsătorie).

Accesul la ghisee nu va fi permis decît pe bază de rezervare/organizat, măsură respectată de către solicitanţi/cetăţeni din martie 2020.

Nu deţinem sală de aşteptare!

 

sus