Rezervare online acte de identitate

pe durata stării de alertă

 

 

Deplasare cu staţia mobilă în comunele arondate municipiului Deva
,vezi graficul aici

din septembrie 2020

 

 

Program prelungit în perioada alegerilor la
Serviciul Evidenta Persoanelor Deva

Actele de identitate emise de autorităţile publice care au expirat, începând cu data de 01.03.2020, îşi menţin valabilitatea pe toată durata stării de urgenţă/alertă precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări (Legea nr 55/2020).

Programul de lucru cu publicul:

PRIMIRI CERERI (programari online pt depunere www. evp-deva.ro) şi ELIBERĂRI ACTE
 • Luni, 21.09.2020,  08:30 – 16:30 
 • Marţi, 22.09.2020, 08:30 – 16:30
  • Eliberări acte  (luni-marti) doar între orele 14:00-16:30
 • Miercuri, 23.09.2020,  08:30 – 18:30
  • Eliberări acte miercuri între orele 14:00-18:30
 • Joi, 24.09.2020,  08:30 – 16:30 
 • Vineri, 25.09.2020, 08:30 – 16:30
  • Eliberări acte (joi-vineri) între orele 14:00-16:30

Program special pentru depunerea şi eliberarea actelor de identitate
În zilele de 26 şi 27 septembrie vom soluţiona cu prioritate cererile (fără programare) pentru eliberarea actelor de identitate (pierdere, furt, distrugere, deterioarere şi anularea actului de identitate) motivele prevăzute la art. 19, alin(1) lit. f), g) şi j) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. 

 • Sâmbătă, 26.09.2020 între ore 08:00 – 16:00 
 • Duminică, 27.09.2020, 07:00 – 21:00 şi se va prezenta chitanta electronica ( depunere acte sâmbătă şi duminică)
Taxele pot fi achitate  on-line pe platforma ghiseul.ro

Facem menţiunea că vor fi soluţionate cu celeritate cererile persoanelor care nu posedă act de  identitate,  astfel încât să-şi poată exercita dreptul la vot.

Reamintim că în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 81/07.09.2020 a Biroului electoral central "alegătorul care deţine un act de identitate al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie-27 septembrie 2020, îşi poate exercita dreptul de vot în baza acestuia"- art.3, alin.(2). "

 

COMUNICAT

În vederea preîntâmpinării răspândirii infecţiei cu noul coronavirus şi a reducerii riscului de contaminare şi imbolnăvire, la nivelul Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva, începând cu data de  16 martie 2020 s-au dispus următoarele măsuri:

 • Accesul în incinta Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva va fi limitat la cel mult 20 de persoane  la ghiseele de evidenţă şi stare civilă, în acelaşi timp, cu respectarea regulilor de distanţare fizică, dar şi datorită spaţiului limitat din incinta instituţiei;
 • Zona de asteptare pentru cetăţenii care solicită servicii atât pe linie de evidenţă cât şi pelinie de stare civilă, va fi în exteriorul incintei, obligatoriu se folosesc substanţele dezinfectante şi se poartă mască;
 • Accesul cetăţenilor este monitorizat de un agent din partea Direcţiei Poliţiei Locale, pe toată perioada programului de relatii cu publicul de luni până vineri, iar sâmbăta pentru programul de oficieri căsătorii.
 • Depunerea cererii pentru solicitarea actul de identitate (Carte de identitate (C.I), Carte de identitate provizorie (C.I.P) sau viza de reşedinţă (flotant) se face exclusiv pe baza de programare/rezervare on-line www.evp-deva.ro sau  evp-deva.ro secţiunea Rezervare, disponibile sunt cele 3 ghisee: Ghiseul 1, Ghiseul 2 şi Ghiseul vize de reşedinte (flotant).
 • Informăm  şi rugăm cetăţenii să intre în instituţie la Ghişee doar la ora rezervată, nu mai devreme sau mai târziu, decât la ora rezervată pentru depunerea documentelor învederea solicitării actului de identitate!!!
 • Recomandăm plata taxelor on-line pe platforma ghiseul.ro -click aici sau plata direct la ghişeele Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Deva, înainte de a urca la sediul instituţiei;
 • Actele se prezintă în original şi copie xerox,  la depunere;
 • RECOMANDĂM cetăţenilor din comunele arondate să-şi facă rezervare on-line pentru depunerea documentelor la sediul nostru din Deva sau să aştepte prezenţa staţiei mobile în comună. Mulţumim pentru întelegere!

PROGRAMUL Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva

 

DEPUNERE ACTE exclusiv  prin programare online , secţiunea din meniu „Servicii rezervări on-line‟

Eliberări Acte

LUNI

08:30 – 13:10       14:10-16.30

14:00 - 16:30

MARŢI

08:30 - 13:10       14:10-16.30

14:00 - 16:30

MIERCURI

08:30 - 13:10       14:10-18.30

14:00 - 18:30

JOI

08:30 - 13:10       14:10-16.30

14:00 - 16:30

VINERI

08:30 – 13:10       14:10-16.30

14:00 - 16:30

             
                Zilnic între orele 13:10-14:00 program pentru curăţenie şi dezinfecţie în toate birourile de prelucrare a actelor şi ghişee. Vă multumim pentru întelegere!

SÂMBĂTA se va asigura un program special între orele 10.00- 13.00 doar pentru depunerea documentelor învederea înregistrării actelor de deces şi oficierea căsătoriilor programate între orele 11.00-19.00

 

 

COMPARTIMENTUL  DE  STARE  CIVILĂ

Program special pentru depunerea documentelor în vederea înregistrării actelor de deces şi oficierea căsătoriilor programate

26 septembrie (sâmbăta)

Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva prin Compartimentul Stare Civilă va asigura următorul program special pentru:

 • Înregistrarea actelor de deces între orele 10.00 -13.00 – SÂMBĂTA, iar  Duminica este închis.

Important! Declararea şi înregistrarea actului de deces se solicită la Starea Civilă din cadrul primăriei unde a avut loc constatarea decesului, în termen de 3 zile de la producerea decesului;

 • Oficierea căsătoriilor civile programate pentru sâmbătă între orele 12.30-18.00 în parcul municipal Cetate.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine sâmbăta între orele 10.00-13.00 la următorul număr de telefon: 0254-216718.

 

COMUNICAT

Vă aducem la cunoştinţă că a fost adoptată H.G. nr. 668 din 14 august 2020 privind prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19.

În acest sens vă aducem la cunoştinţă măsurile stabilite în ceea ce priveşte oficierea căsătoriilor:

 • începând cu data 16 august 2020, oficierea căsătoriilor va fi permisă cu participarea a cel mult 20 de persoane,  în Casa Căsătoriilor ( spaţiu închis) şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică;
 • nu se va permite accesul în sala de ceremonii a persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37,3 ;
 • este obligatorie purtarea măştii de protecţie în Casa Căsătoriilor;
 • se va evita orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrăţişările, sărutul obrajilor sau al mâinilor;
 • se va evita atingerea suprafeţelor care sunt atinse în mod frecvent şi de alte persoane, precum: balustrade, clanţe şi mânere. În cazul în care sunteţi totuşi nevoiţi să atingeţi aceste suprafeţe, este obligatorie dezinfectarea mâinilor.

Înregistrarea actelor NOU-NĂSCUŢILOR din Maternitatea DEVA  se face zilnic de luni până vineri, de către reprezentantul legal ( MAMA/TATĂL) după următorul program de lucru cu publicul :de la orele 08.30 – 12:00 – preluare acte, iar între orele 12:00 – 15:00 – înmânarea certificatelor de naştere;

Înregistrarea şi depunerea documentelor pentru actul de deces se face zilnic de luni până vineri,  de la ora  08:30, iar înmânarea certificatului de deces şi adeverinţa de înhumare se va face de îndată persoanelor îndreptăţite (moştenitorilor.) SÂMBĂTA ( zi nelucrătoare) se va asigura un program special între orele 10:00- 13:00 pentru depunerea documentelor în vederea înregistrării actelor de deces şi înmânarea certificatului de deces şi a adeverinţei de înhumare.

 

Direcţia publica locala de evidenţa persoanelor şi stare civilă al Municipiului Deva are urmatoarele principale atributii

Întocmeste, pastreaza, tine evidenta, în sistem de ghiseu unic, certificatele de stare civila, cartile de identitate si cartile de alegator.

Înregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite în statutul civil, în domiciliul si resedinta persoanei, în conditiile legii.

Întocmeste si pastreaza registrele de stare civila, în conditiile legii.

Întocmeste, completeaza, rectifica, anuleaza sau reconstituie actele de stare civila, precum si orice mentiuni facute pe actele de stare civila si pe actele de identitate, în conditiile legii; actualizeaza, utilizeaza si valorifica Baza de Date Locala, care contine datele de identificare si adresele cetatenilor care au domiciliul în raza de competenta teritoriala a serviciului public comunitar respectiv.

Furnizeaza, în cadrul Sistemului National Informatic de Evidenta a Populatiei, datele necesare pentru actualizarea „Registrului National de Evidenta a Persoanelor” ( R.N.E.P.); furnizeaza, în conditiile legii, la solicitarea autoritatilor si institutiilor publice centrale, judetene si locale, agentilor economici ori a cetatenilor, datele de identificare si de adresa ale populatiei.

Întocmeste listele electorale permanente, în colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului National pentru Administrarea Bazelor de Date de Evidenta a Persoanelor.

Constata contraventiile si aplica sanctiuni, în conditiile legii.

Tine registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate; îndeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale.

Furnizarea Unor Date Din Registrul National De Evidenta A Persoanelor

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor, referitoare la:
 • Date de stare civila (numele, prenumele, data si locul nasterii, cât si prenumele parintilor persoanelor în cauza).
 • Date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informatii.
 • date referitoare la domiciliile si resedintele acordate.
 • Date referitoare la codul numeric personal atribuit.

În situatia în care o persoana fizica solicita transmiterea unor date cu caracter personal, prin intermediul unui cabinet individual de avocatura, este necesara formularea unei cereri scrise în acest sens, ce va fi depusa, spre competenta solutionare, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia se afla sediul acestui cabinet sau, dupa caz, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe raza caruia domiciliaza persoana fizica ale carei date sunt solicitate.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor este reglementata de OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai dupa obtinerea, în prealabil, a consimtamântului scris al persoanelor vizate. Consimtământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când exista un temei legal justificat.

Se considera temei legal justificat, solicitarile unor date cu caracter personal primite din partea organelor de politie, Ministerului Apararii , Serviciului Român de Informatii, Parchetului, Justitiei, institutilor specializate de ocrotire sociala cu privire la minori sau alte persoane îndreptatite la ocrotire, persoane fizice ale caror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicita comunicarea unor date proprii de evidenta persoanelor etc.

Serviciul De Stare Civilă

Atribuţii specifice:

Acte necesare in vederea înregistrarii nasterii unui nou-nascut
 • Certificatul medical constatator al nasterii, întocmit pe formular tip.
 • Actul de identitate al mamei şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă, în original şi în fotocopie.
 • Certificatul de casatorie al parintilor copilului, în original şi în fotocopie, daca sunt casatoriti.

Dacă părinţii nu au nume de familie comun sau există neconcordanţe între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, întocmirea actului de naştere se face pe baza declaraţiei scrise şi semnate de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului.

Declararea naşterii în cazul nou-născuţilor, se face în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă, la structura de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor în a cărei rază s-a produs evenimentul.

Când declaraţia de naştere a fost făcută după expirarea termenlor, înăuntrul termenului de un an de la naştere, întocmirea actului de naştere se face cu aprobarea primarului.

Când declaraţia a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, întocmirea actului se face în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, care trebuie să conţină toate datele necesare întocmirii actului de naştere.

Acte necesare in vederea încheierii casatoriei

Declaratia de casatorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris.

Odată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte:

 • Documentul cu care se face dovada identităţii, în original şi în copie.
 • Certificatul de naştere, în original şi în copie.
 • Certificatul medical privind starea sănătăţii, întocmit pe formular tip- certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la date emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători.
 • Documente, în original şi în copii, traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.

Căsătoria se încheie după 10 zile de la afişarea declaraţiei de căsătorie, termen în care se cuprind atât data afişării, cât şi data încheierii căsătoriei.

Acte necesare in vederea înregistrarii decesului
 • Certificatul medical constatator al decesului întocmit pe formular tip.
 • Actul de identitate al decedatului.
 • Livretul militar sau, după caz, adeverinta de recrutare, a celui decedat.
 • Certificat de nastere şi de căsătorie, după caz.
 • Actul de identitate al declarantului, original şi fotocopie.

Întocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor în a cărei rază s-a produs decesul.

Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei. în acest termen se cuprind atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.

In cazul in care decesul nu a fost declarat in termen, intocmirea actului de deces se face cu aprobarea Parchetului.

înregistrarea actelor de stare civilă ale cetăţenilor români încheiate în străinătate

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate la autorităţile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori extrasului de stare civilă.

Cererea de transcriere se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu al solicitantului şi se face în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială.

Documentele administrative emise de autorităţile străine, prezentate pentru înegistrarea în registrele de stare civilă române, precum şi traducerile acestora, care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5.10.1961 se apostilează;

b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supraleglizare, apostilare sau orice altă formalitate;

c) documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile anterioare se supralegalizează.

Cererea de transcriere este însoţită de certificatul sau extrasul de stare civilă eliberat de autorităţile străine, în original, fotocopie şi traducere legalizată, precum şi, după caz, de următoarele documente:

a) fotocopii ale certificatelor de naştere şi de căsătorie, fotocopii ale actului de identitate sau paşaportului, după caz;

b) declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie;

c) declaraţia din partea părintelui care solicită transcrierea certificatului de naştere al copilului, în cazul în care părinţii acestuia au domicilii diferite;

d) declaraţia din partea titularului actului ori a reprezentantului legal că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit.

Eliberarea certificatelor de stare civilă

Certificatele de stare civilă se eliberază la cerere, persoanei îndreptăţite, personal, prin împuternicit cu procură specială.

Certificatul de naştere se eliberază titularului actului sau persoanei împuternicite cu procură specială, pentru persoanele de peste 18 ani posesoare de acte de identitate. Actul de identitate trbuie să fie în termen de valabilitate.

Pentru minorii care nu au acte de identitate, precum şi pentru cei puşi sub interdicţie, certificatul de naştere se eliberază părintelui sau reprezentantului legal.

Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi.

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor personae îndreptăţite.

Eliberarea altor certificate în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate este supusă taxei de timbru, potrivit legii.

X
Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus