VĂ INFORMĂM CĂ, ÎN PERIOADA 01.06.2023-05.06.2023, ZILE LIBERE LEGALE STABILITE PRIN HOTĂRÂRE DE GUVERN, DIRECŢIA PUBLICĂ LOCALĂ DE EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ NU DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE RELAŢII CU PUBLICUL CU EXCEPŢIA PROGRAMULUI DE ÎNREGISTRĂRI DECESE


PROGRAM SPECIAL PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESELOR ÎN PERIOADA 01.06.2023 - 05.06.2023
JOI 01.06.2023

ZI LIBERĂ

VINERI 02.06.2023

ÎNTRE ORELE 10:00-15:00
SÂMBĂTĂ 03.06.2023

ÎNTRE ORELE 10:00-15:00

DUMINICĂ 04.06.2023

ZI LIBERĂ

LUNI 05.06.2023

ÎNTRE ORELE 10:00-15:00RELUAREA ACTIVITĂŢII SE VA FACE ÎNCEPÂND CU DATA DE 06.06.2023


Vă informăm că începând cu data de 22.05.2023, termenul de eliberare pentru CARTEA DE IDENTITATE este de minim 20 de zile calendaristice.


Prin excepţie, cetăţeanul care se află într-o situaţie deosebită, până la înmânarea noii cărţi de identitate, va fi pus în legalitate cu o CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE pentru motivul "alte cazuri", al cărui termen de valabilitate este de 45 de zile.


Se exclud din situaţii deosebite următoarele motive:

 • în cazul schimbării domiciliului;
 • în cazul în care în R.N.E.P. există menţiunea "ÎNCETAT VALABILITATE DOMICILIU";
 • în cazul schimbării denumirii sau rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor şi străzilor;
 • pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate aflate în termen de valabilitate;Relaţii suplimentare:

Nr. de telefon: +40254234533

E-mail: evidentapersoanelor@primariadeva.ro

Website: https://evp-deva.ro/


Pentru evitarea prezentării, în acelaşi timp, a unui număr mare de persoane la sediul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva, recomandăm cetăţenilor să acceseze platformele de programare on-line.

Recomandăm consultarea şi accesarea site-ului instituţiei Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva, serviciu public din cadrul Primăriei Municipiului Deva, atât pentru informare-privind documentele necesare ( acte necesare!!! pentru depunere în ghişeu) www.evp–deva.ro, cât şi a programului de RELAŢII CU PUBLICUL şi alte informaţii suplimentare şi importante în meniul COMUNICATE /Noutăţi.

Serviciul Evidenţa Persoanelor funcţionează pentru depunerea solicitării actului de identitate ( C.I/C.I.P), viză de reşedinţă, la 2 GHISEE, şi anume :

 • Ghiseul 1 pentru solicitare carte de identitate (C.I), doar după o programare/rezervare prealabilă, organizat/civilizat cu timp rezervat pentru depunere şi preluarea imaginii cetăţeanului pentru noul act de identitate
 • Ghiseul 2 fără programare/rezervare pentru solicitare: carte de identitate (C.I.), carte de identitate provizorie (C.I.P. la solicitarea cetăţeanului C.R.D.S, cetăţean fără locuinţă/ la lipsă- dovadă adresă de domiciliu) şi aplicarea vizei de reşedinţă.

   Pentru informaţii suplimentare click aici

Rezervare online

acte de identitateDeplasare cu staţia mobilă în comunele arondate municipiului Deva

2022 Prioritate la identitate!IMPORTANT ! În situaţia în care utilizaţi acest serviciu de programare on-line, actele de stare civilă din Registrele Municipiului Deva, puteţi obţine certificatele de stare civilă în 20 de minute.Rezervare online

acte de stare civilă


Date de contact DIRECŢIA PUBLICĂ LOCALĂ DE EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ DEVA (D.P.L.E.P.S.C Deva)

COMPARTIMENTUL DE  STARE CIVILĂ

Solicitări informaţii pe linie de stare civilă:

 • E-mail: stare.civila@primariadeva.ro

Solicitări informaţii şi transmitere documente pe linie de stare civilă pe:

 • E-mail: spclep.deva@hd.e-adm.ro
 • Telefon: 0254/216718 — 0371/421904
 • Fax: 0254/216718

SERVICIUL EVIDENŢA PERSOANELOR
Solicitări informaţii şi transmitere documente pe linie de evidenţa persoanelor pe

 • E-mail: evidentapersoanelor@primariadeva.ro
 • Telefon: 0254/234533
 • Fax: 0254/234533


sus