TAXE preluare dosar privind DESFACEREA CĂSĂTORIEI pe cale administrativă 

  • Taxă divorţ - 500 lei

 

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus