Anunţ - Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de Consilier, clasa I, grad profesional debutant - Compartiment informatica al Directiei Publice Locale de Evidenta Persoanelor si Stare Civilă

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului informatică al Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă din subordinea Consiliului Local al Municipiului Deva .

Durata normală a timpului de muncă este de 40 ore / săptămână.


Concursul se va desfăşura după următorul program:

  • 16.05.2022, ora 09,00 - proba suplimentară de testare a competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei la sediul Primăriei Municipiului Deva.
  • 17.05.2022, ora 10,00 – proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
  • Interviul se va susţine conform prevederilor  art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 13 aprilie 2022 – 2 mai 2022 la “Serviciul resurse  umane” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.
Informaţii suplimentare: Anghe Oana Maria, Consilier - Serviciul Resurse Umane

sus