Anunţ - Concurs pentru ocuparea următoarelor posturi corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă din subordinea Consiliului Local al Municipiului Deva .

Dosarele de înscriere se depun în perioada 16 decembrie 2021 - 4 ianuarie 2022 la "Serviciul resurse  umane" din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.

Informaţii suplimentare: Brezan Claudiu, Consilier - Serviciul Resurse Umane

                                       Primăria municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 5

                                       telefon : 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.118.

                                       e-mail : resurse.umane@primariadeva.ro

Concurs pentru ocuparea a două funcţii publice vacante

          - Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului informatică al Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva;

          - Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului informatică al Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva;

 Pentru mai multe detalii click aici

sau pe site-ul  www.primariadeva.ro/cariera-anunturi-formulare


 

sus