• Contravaloarea cărţii de identitate - 7 LEI
  • Contravaloarea cartii de identitate provizorie - 1 LEU
  • Taxă furnizare date - 1 LEU / persoana 
sus