Documentele administrative emise de autorităţile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  1. documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga – se apostilează;
  2. documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/ convenţii – sunt scutite de orice formalitate;
  3. documentele care provin din statele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la punctul 1 şi 2, se SUPRALEGALIZEAZĂ, în conformitate cu:
 

Legea nr. 105/ 1992,  cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, art. 162

 
   Actele oficiale întocmite sau legalizate de către o autoritate străină pot fi folosite în faţa autorităţilor române numai dacă sunt supralegalizate, pe cale administrativă ierarhică şi în continuare de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, spre a li se garanta astfel autenticitatea semnăturilor şi sigiliului.
   Supralegalizarea pe cale administrativă este supusă procedurii stabilite de statul de origine a actului, urmată de supralegalizarea efectuată fie de către misiunea diplomatică sau oficiul consular român din statul de origine, fie de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului de origine în România şi, în continuare, în ambele situaţii, de către Ministerul Afacerilor Externe.
   Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii, al unei înţelegeri internaţionale la care este parte România sau pe bază de reciprocitate.
   Supralegalizarea actelor întocmite sau legalizate de instanţele române se face, din partea autoritaţilor române, de către Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Externe, în această ordine.
sus