Pentru anul 2024 la nivelul Serviciului Public Local de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă au fost instituite următoarele taxe

(HOTĂRÂREA NR. 548/21.12.2023):


 • taxă pentru eliberarea adeverinţelor necesare în vederea înscrierii în programele Administraţiei Fondului pentru Mediu: "RABLA CLASIC" şi "RABLA PLUS"; 25 LEI
 • taxă de deplasare a ofiţerului de stare civilă pentru oficierea de evenimente speciale în filigoria din parcul municipal "CETATE" DEVA; 225 LEI
 • taxă pentru analizarea în regim de urgenţă (3 ZILE LUCRĂTOARE) a cererilor privind transcrierea EXTRASELOR/CERTIFICATELOR de naştere, căsătorie şi deces emise de autorităţile altor ţări şi întocmirea dosarului şi înaintarea acestuia spre avizare la Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor Hunedoara; 225 LEI
 • taxă pentru procesarea în regim de urgenţă (5 ZILE LUCRĂTOARE) a dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativă; 225 LEI
 • taxă de deplasare a ofiţerului de stare civilă pentru oficierea de evenimente speciale în alte locaţii decât filigoria din parcul municipal "CETATE" DEVA; 750 LEI
 • taxă pentru oficierea de evenimente speciale în zilele nelucrătoare ( SÂMBĂTA, DUMINICA SAU ÎN SĂRBĂTORI LEGALE); 100 LEI


PRECIZĂRI IMPORTANTE:


Activitatea de stare civilă se desfăşoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată şi completată, a prevederilor Codului Civil şi a H.G. nr. 64/2011;

Taxele pentru oficierea de evenimente speciale pot fi cumulative, după caz;

Taxele speciale mai sus enumerate, constituie venit cu destinaţie specială şi sunt fundamentate de necesitatea acoperirii cheltuielilor generate de:

 • cheltuieli curente de întreţinere şi funcţionare a Serviciului Public Local de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă;
 • investiţii în echipament hardware şi software;
 • menţinerea la parametri optimi a sistemului informatic;
 • acoperirea necesarului de formulare cu regim special ( registre de naştere, căsătorie şi decese, certificate de stare civilă, extrase multilingve de naştere, căsătorie şi decese, cerneală specială, tipizate);
 • asigurarea consumabilelor, birotică, papetărie şi alte cheltuieli pentru asigurarea condiţiilor de muncă a personalului salariat, conform legislaţiei în vigoare;
 • lucrări de întreţinere la anumite intervale de timp a filigoriei din Parcul Municipal "CETATE" DEVA;


Sumele provenite din taxele speciale se vor utiliza exclusiv pentru finanţarea activităţii Serviciului Public Local de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă;


Taxele speciale se achită:

 • pe platforma Ghiseul.ro
 • în numerar, la casieriile Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Deva;
 • prin oricare din modalităţile electronice de plată puse la dispoziţie de Municipiul Deva;

sus