ANUNŢ IMPORTANT


Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva, având punctul de lucru în clădirea verde (în apropierea primăriei) din municipiul Deva,  B-dul  1 Decembrie 1918, nr. 12, etaj 1 informează cetăţenii despre posibilitatea deplasării cu staţia mobilă la domiciliul persoanelor netransportabile, în vederea preluării imaginii, folosind echipamentele fotodigitale din dotare şi de primire a documentelor necesare eliberării actelor de identitate.

Dovada stării de sănătate a persoanelor care se află în imposibilitatea de a se deplasa, se va face printr-un document justificativ, respectiv: certificat de încadrare în grad de handicap, bilet de externare din spital (de dată recentă) sau adeverinţă (de dată recentă) de la medicul de familie din care să rezulte că solicitantul nu se poate deplasa.


Solicitările pot fi făcute de către persoanele menţionate anterior sau de către aparţinătorii acestora, atât înscris, cât şi telefonic la următorul număr: 0254/234 533 sau 0726700767.

Precizăm că accesarea acestor facilităţi nu implică nici un fel de cheltuieli suplimentare.

 

STAŢIA MOBILĂ – COMUNE ARONDATE

 

În conformitate cu prevederile O.U.G.nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi H.G. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale în materie de evidenţă, Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva– organizează începând cu data de 03.09.2020-26.11.2020 acţiuni de punere în legalitate a cetăţenilor care locuiesc în comunele arondate municipiului Deva.

În acest sens, funcţionarii din cadrul serviciului se vor deplasa cu staţia mobilă,  în vederea preluării documentelor şi a imaginii necesare eliberării unor noi acte de identitate cetăţenilor.

  

Nr.crt. Denumirea comunei
Deplasare la PRIMĂRIE şi la locaţiile solicitate de cetăţenii netrasportabili cu probleme grave de sănătate

Data deplasării
ora: 9.00 - 12.00

1. Comuna HĂRĂU 03.09.2020
01.10.2020
05.11.2020
2. Comuna VETEL 10.09.2020
08.10.2020
12.11.2020
3. Comuna BRĂNISCA şi  la Centrul de Ingrijire şi Asistenţă Brănişca 17.09.2020
15.10.2020
19.11.2020
4. Comuna CERTEJU DE SUS 24.09.2020
22.10.2020
26.11.2020

 

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus