STAŢIA MOBILĂ ,,Prioritate la identitate! 2022

Staţia mobilă, în fiecare joi, în comunele Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus perioada lunilor martie-octombrie 2022.

Serviciul Public Local de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva deserveşte pe linie de evidenţa persoanelor:

 • locuitorii municipiului Deva,

 • locuitorii satelor aparţinătoare (Archia, Bârcea Mică, Cristur, Sântuhalm),

 • dar şi pentru cele 6 comune arondate şi satele aparţinătoare acestor comune: Brănişca, Cârjiţi, Certeju de Sus, Hărău, Veţel, Şoimuş.

Având în vedere solicitările primăriilor, solicitările domnilor primari depuse şi înregistrate la Primăria Municipiului Deva în perioada lunilor ianuarie-februarie 2022,

Ţinând seama de faptul că actul normativ permite o procedură de lucru flexibilă în anumite cazuri, - favorabil cetăţeanului care nu beneficiază de servicii de evidenţă a persoanelor în localitatea de domiciliu, la solicitarea institutiilor ( UAT-urilor) sau a persoanelor interesate, serviciul de evidenta persoanelor participă, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, la organizarea unor activităţi de preluare a imaginii, folosind echipamente foto digitale din dotare şi de primire a documentelor necesare eliberării cărţilor de identitate, pentru persoanele care locuiesc în localităţi aflate la distante mari de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor; 

De ce este necesară deplasarea cu staţia mobilă a funcţionarului din ghişeu la cetăţean ? 

 • Văzând că un număr însemnat de locuitori de la sate şi comune posedă buletine de identitate, de tip vechi, ori au avut loc reorganizări administrative (schimbarea rangului localităţii, atribuirea unor denumiri de străzi, renumerotări imobile, etc); 

 • Întrucât o bună parte dintre cetăţenii care locuiesc la sate şi comune au venituri mici şi pentru a nu creşte cheltuielile de deplasare ale fiecărui cetăţean în parte - o dată pentru depunerea actelor, respectiv altă dată pentru ridicarea actului de identitate;

 • Întrucât aceste activităţi se realizează cu aportul lucrătorilor de poliţie, cetăţenii care solicită acte de identitate primesc documentele, după TIPĂRIREA actelor de identitate, prin intermediul agenţilor postului de poliţie din comună.

 • Activităţile de deplasare în comună, cu staţia mobilă, sunt mediatizate cu sprijinul primăriilor, lucrătorilor din primărie, agenţilor posturilor de poliţie şi au fost realizate afişe, care se expun în locurile cele mai circulate din comună ori satele aparţinătoare.

 • Numărul de cetăţeni sprijiniţi să obţină noi acte de identitate depinde de măsurile organizatorice care se întreprind de autorităţile locale din respectivele comune.

 • Costurile deplasării cu staţia mobilă (masină de deplasare) se suportă din contribuţia primăriilor fiecărei comune încă din anul 2014. 

 • Prin prezentarea functionarului din cadrul structurii de evidenţă la primăria de domiciliu al cetăţenilor s-au eliminate şi altor situaţii ( neprezentarea de acte doveditoare, ca adeverinta de la registrul agricol, s.a.) sau diverse alte situaţii, (persoane netransportabile, în vîrstă , cu handicap sau fără posibilităţi materiale de a se prezenta în municipiul Deva (depind de un mijloc de transport local sau personal).

 • Analizând rezultatele obţinute, considerăm un succes desfăşurarea staţiei mobile în eforturile de punere în legalitate a cetăţenilor pe linie de evidenţă a persoanelor şi anul 2022.

 • Campania în cifre – ediţia anului 2021 :
  Număr deplasări: 22;
  Persoane puse în legalitate: 227;
  Comune vizate: 4 

În vederea sprijinirii locuitorilor domiciliaţi în comunele Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus şi locuitorii satelor aparţinătoare acestor comune vom asigura deplasarea echipei din cadrul servicului cu staţia mobilă în vederea preluării cererilor, imaginii şi a documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate (C.I, C.I.P) şi aplicarea vizei de reşedinţă în perioada lunilor martie-octombrie.

 • Programul de deplasare al funcţionarului de evidenţă, de la ghiseul instituţiei la primăria de domiciliu al locuitorilor din comuna: Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus,


Deplasare la PRIMĂRIE şi la cetăţenii netrasportabili cu handicap în perioada lunilor martie-octombrie 2022

Data deplasării/
ora: 9.00 - 12.00

Data deplasării/
ora: 9.00 - 12.00

Data deplasării/
ora: 9.00 - 12.00

Primăria Comunei HĂRĂU şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

03.03.2022
07.04.2022
05.05.2022

02.06.2022
07.07.2022
04.08.2022

08.09.2022
06.10.2022

Primăria Comunei VETEL şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

10.03.2022
14.04.2022
12.05.2022

09.06.2022
14.07.2022
11.08.2022

15.09.2022
13.10.2022

Primăria Comunei BRĂNISCA, Centrul de Ingrijire şi Asistenţă Brănişca şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

17.03.2022
21.04.2022
19.05.3022

16.06.2022
21.07.2022
18.08.2022

22.09.2022
20.10.2022

Primăria Comunei CERTEJU DE SUS şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

24.03.2022
28.04.2022
26.05.2022

23.06.2022
28.07.2022
25.08.2022

29.09.2022
27.10.2022Prin acest serviciu ,, staţia mobilă şi ghiseune adresăm  cetăţenilor: 

 • au actul pierdut, furat, deteriorat;

 • au împlinit 14 ani şi nu au act de identitate;

 • au actul de identitate (C.I) cu termenul de valabilitate expirat;

 • şi–au schimbat domiciliul sau au alt număr la casă;

 • s-au căsătorit/au divorţat/schimbat numele şi nu au schimbat actul de identitate;

 • au ,,buletin tip vechi şi doresc carte de identitate.

 • Depunând documentele la primăriei locului de domiciliu, consultaţi tabelul (vezi programul planificat în comuna de domiciliu şi data deplasării), cetăţeanul/ solicitantul actului de identitate nu mai este nevoit să se deplaseze în municipiul Deva, la ghiseu cu o programare/rezervare pentru obţinerea noului act de identitate, deoarece inclusiv înmânarea actului de identitate se face în comuna de domiciliu, prin intermediul colaborării cu agenţii din cadrul posturilor de poliţie (Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus). 

 • Evitarea altor situaţii ( neprezentarea de acte doveditoare, ca adeverinta de la registrul agricol, s.a.) sau diverse alte situaţii ( solicitanţii actelor de identitate sunt si persoane netransportabile sau fără posibilităţi materiale de a se prezenta în ghiseu, în municipiul Deva, deoarece depind de un mijloc de transport local s.a.)

 • Depunerea documentelor la ghiseul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva se face exclusiv, fără excepţie, doar în baza rezervărilor/programărilor online

https://ghiseu.evp-deva.ro

 • Pentru detalii şi clarificări suplimentare vă stăm la dispoziţie la numerele de telefon 0254-234533; 0371-421904 sau pe email evidentapersoanelor@primariadeva.ro   

Activităţi integrate în campanie:
-Acţiuni de informare despre actul de identitate,, Am 14 ani! în unităţile de învăţământ din comunele planificate;
-Acţiuni de punere în legalitate şi control în unităţile medicale, de protecţie socială (Centrul de Îngrijire Bătrîni Brănişca);
-Campanie de informare (afişe, pliante, audienţe) la sediul autorităţii locale cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanelor pe linie de stare civilă şi acte de identitate.


Mulţumim domnilor primari şi funcţionarilor pentru suportul acordat în toate procedurile de preluare a documentelor, asigurând fotocopierea documentelor, emiterea adeverintei deândată de la registrul agricol, transportul/deplasarea fără de care nu ar fi fost posibilă desfăşurarea acestor activităţi ale campaniei, deoarece în unele cazuri se vor face deplasări la persoanele netrasportabilă cu handicat la domiciliu.ANUNŢ IMPORTANT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP!


Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva, având punctul de lucru (sediul) la etajul 1, în clădirea verde (în apropierea primăriei) din municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 12, informează cetăţenii despre posibilitatea deplasării cu staţia mobilă la domiciliul persoanelor netransportabile, domiciliaţi în municipiul deva sau în localităţile componente, în colaborarea cu structurii Direcţiei Poliţiei Locale Deva ( transport) , în vederea preluării imaginii, folosind echipamentele foto digitale din dotare şi de primire a documentelor necesare eliberării actelor de identitate.

Pentru ,,Dovada stării de sănătate al persoanei” care se află în imposibilitatea de a se deplasa !!, se va face printr-un document justificativ, respectiv: certificat de încadrare în grad de handicap, bilet de externare din spital (de dată recentă) sau adeverinţă (de dată recentă) de la medicul de familie din care să rezulte că solicitantul nu se poate deplasa.
Solicitările pot fi făcute de către persoanele care solicit aceste servicii sau de către aparţinătorii acestora, atât în scris, cât şi telefonic la următorul număr: 0254/234 533 sau
0371-421904.
Precizăm că solicitarea acestor facilităţi nu implică niciun fel de cheltuieli suplimentare din partea solicitantului/solicitantei.

 


sus