ANUNŢ IMPORTANT


Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva, având punctul de lucru în clădirea verde (în apropierea primăriei) din municipiul Deva,  B-dul  1 Decembrie 1918, nr. 12, etaj 1 informează cetăţenii despre posibilitatea deplasării cu staţia mobilă la domiciliul persoanelor netransportabile, în vederea preluării imaginii, folosind echipamentele fotodigitale din dotare şi de primire a documentelor necesare eliberării actelor de identitate.

Dovada stării de sănătate a persoanelor care se află în imposibilitatea de a se deplasa, se va face printr-un document justificativ, respectiv: certificat de încadrare în grad de handicap, bilet de externare din spital (de dată recentă) sau adeverinţă (de dată recentă) de la medicul de familie din care să rezulte că solicitantul nu se poate deplasa.


Solicitările pot fi făcute de către persoanele menţionate anterior sau de către aparţinătorii acestora, atât înscris, cât şi telefonic la următorul număr: 0254/234 533 sau 0726700767.

Precizăm că accesarea acestor facilităţi nu implică nici un fel de cheltuieli suplimentare.

 

STAŢIA MOBILĂ – COMUNE ARONDATE

 

În conformitate cu prevederile O.U.G.nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi H.G. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale în materie de evidenţă, Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva– organizează începând cu data de 03.09.2020-26.11.2020 acţiuni de punere în legalitate a cetăţenilor care locuiesc în comunele arondate municipiului Deva.

În acest sens, funcţionari din cadrul serviciului se vor deplasa cu staţia mobilă,  în vederea preluării documentelor şi a imaginii necesare eliberării unor noi acte de identitate cetăţenilor.

  

Nr.

crt.

Denumirea comunei

Deplasare la PRIMĂRIE şi la locaţiile solicitate de cetăţenii netrasportabili cu probleme grave de sănătate

Data deplasării/ora

1.

Comuna HĂRĂU

Joi 03.09.2020 de la ora 9.00 până la orele 12.00

Joi 01.10.2020 de laora 9.00 până la orele 12.00

Joi 05.11.2020 de la ora 9.00 până la orele 12.00

2.

Comuna VETEL

Joi 10.09.2020 de la ora 9.00 până la orele 12.00

Joi 08.10.2020 de la ora 9.00 până la orele 12.00

Joi 12.11.2020 de la ora 9.00 până la orele 12.00

3.

Comuna BRĂNISCA şi  la Centrul de Ingrijire şi Asistenţă Brănişca

Joi 17.09.2020  de la ora 9.00 până la orele 12.00

Joi 15.10.2020de la ora 9.00 până la orele 12.00

Joi 19.11.2020 de la ora 9.00 până la orele 12.00

4.

 

Comuna CERTEJU DE SUS

 

 

Joi 24.09.2020  de la ora 9.00 până la orele 12.00

Joi 22.10.2020 de la ora 9.00 până la orele 12.00

Joi 26.11.2020 de la ora 9.00 până la orele 12.00

 

X
Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus