Staţia mobilă, în fiecare joi, în comunele Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus

Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva deserveşte pe linie de evidenţa persoanelor,

 • locuitorii municipiului Deva,
 • locuitorii satelor aparţinătoare (Archia, Bârcea Mică, Cristur, Sântuhalm),
 • dar şi pentru cele 6 comune arondate şi satele aparţinătoare acestor comune: Brănişca, Cârjiţi, Certeju de Sus, Hărău, Veţel, Şoimuş,

Având în vedere solicitările primăriilor, solicitările domnilor primari depuse şi înregistrate la Primăria Municipiului Deva în cursul lunii ianuarie 2021,

 • În conformitate cu prevederile O.U.G.nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi H.G. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale în materie de evidenţă,
 • în vederea sprijinirii locuitorilor comunelor Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus şi locuitorii satelor aparţinătoare acestor comune vom asigura deplasarea echipei din cadrul servicului cu staţia mobilăîn vederea preluării cererilor, imaginii şi a documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate (C.I, C.I.P) şi aplicarea vizei de reşedinţă.
 • Programul de deplasare al funcţionarului de evidenţă, de la ghiseul instituţiei la primăria de domiciliu al locuitorilor din comuna: Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus,

Nr.crt.

Deplasare la PRIMĂRIE şi la cetăţenii netrasportabili cu handicap în perioada lunilor februarie-noiembrie 2021

Data deplasării/
ora: 9.00 - 12.00

Data deplasării/
ora: 9.00 - 12.00

Data deplasării/
ora: 9.00 - 12.00

1.

Primăria Comunei HĂRĂU şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

04.02.2021
04.03.2021

01.04.2021

06.05.2021
03.06.2021

08.07.2021

02.09.2021
07.10.2021
04.11.2021

2.

Primăria Comunei VETEL şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

11.02.2021
11.03.2021

08.04.2021

13.05.2021

10.06.2021

15.07.2021

09.09.2021
14.10.2021
11.11.2021

3.

Primăria Comunei BRĂNISCA, Centrul de Ingrijire şi Asistenţă Brănişca şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

18.02.2021
18.03.2021

15.04.3021

20.05.2021
17.06.2021

22.07.2021

16.09.2021
21.10.2021
18.11.2021

4.

Primăria Comunei CERTEJU DE SUS şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

25.02.2021
25.03.2021

22.04.2021

27.05.2021
24.06.2021
29.07.2021

23.09.2021
28.10.2021
25.11.2021

 

 

 Prin acest serviciu ne adresăm  cetăţenilor:

 • au împlinit 14 ani şi nu au act de identitate;
 • au actul de identitate expirate, pierdut, furat, deteriorat;
 • şi–au schimbat domiciliul sau au alt număr la casă;
 • s-au căsătorit/au divorţat/schimbat numele şi nu au schimbat actul de identitate;
 • au buletin tip vechi şi doresc carte de identitate.
   
 • Depunând documentele la primăriei locului de domiciliu, consultaţi tabelul, cetăţeanul/ solicitantul nu mai este nevoit să se deplaseze în municipiul Deva, în ghiseu pentru obţinerea actului de identitate, deoarece inclusiv înmânarea noului act de identitate se face în comuna de domiciliu, prin intermediul colaborării cu agenţii din cadrul posturilor de poliţie. 
 • Evitarea altor situaţii ( neprezentarea de acte doveditoare, ca adeverinta de la registrul agricol, s.a.) sau diverse alte situaţii ( solicitanţii actelor de identitate sunt si persoane netransportabile sau fără posibilităţi materiale de a se prezenta în ghiseu, în municipiul Deva, deoarece depind de un mijloc de transport local s.a.)
 • Depunerea documentelor la ghiseul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva se face exclusiv, fără excepţie, doar în baza rezervărilor/programărilor online

           https://ghiseu.evp-deva.ro

 • Având în vedere evoluţia situaţiei existente la nivel naţional, precum şi măsurile dispuse pentru diminuarea efectelor contaminării cu virusul SARS-CoV-2, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 396/15.05.2020 a fost publicată Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 care, la art.4 alin. (5) reglementează că :

,,valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi entităţile private autorizate conform legii se menţin pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”.

Pentru detalii şi clarificări suplimentare vă stăm la dispoziţie la numerele de telefon 0254-234533; +40726700767 sau pe email evidentapersoanelor@primariadeva.ro 

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus