Comunicat 19.10.2021  Raportul  de activitate - staţia mobilă  ,,Prioritate la identitate!” în comunele arondate la Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva                       

Vă facem cunoscut că, Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva deserveşte pe linie de evidenţa persoanelor:

 • locuitorii municipiului Deva,
 • locuitorii localităţilor aparţinătoare (Archia, Bârcea Mică, Cristur, Sântuhalm),
 • dar şi pentru cele 6 comune arondate şi satele aparţinătoare acestor comune: Brănişca, Cârjiţi, Certeju de Sus, Hărău, Veţel, Şoimuş,

În vederea sprijinirii locuitorilor comunelor Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus şi locuitorii satelor aparţinătoare acestor comune am asigurat deplasarea echipei din cadrul serviciului, cu staţia mobilă, în fiecare joi, în perioada lunilor februarie- septembrie, în vederea înregistrării cererilor, preluării imaginilor cetăţenilor şi a documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate (C.I, C.I.P) şi a aplicarii vizei de reşedinţă, astfel s-au desfăşurat aceste activităţi de preluare acte în colaborare şi cu aportul deschis al funcţionarilor şi din cadrul Primăriilor/Registrul agricol, susţânând buna desfăşurare a Campaniei ,,Prioritate la Identitate!” proiect initiat din anul 2014.

Activitatea deplasărilor cu statia mobila la PRIMĂRIILE de comună şi la cetăţenii netrasportabili cu handicap de pe raza de competenţă teritorială a fost posibilă  numai cu acordul domnilor primari şi aportul funcţionarilor din primării.

Programul de deplasare al funcţionarului de evidenţă, de la ghişeul instituţiei noastre la primăria de domiciliu al locuitorilor din comune, a fost stabilit şi organizat în comun, comunicat cetăţenilor pe site-ul primăriilor, iar la solicitarea scrisă a primăriilor am onorat deplasarile în vederea depunerii documentelor de către cetăţeni, direct la cetăţean acasă, în comună.

Prin acest serviciu al campaniei „Prioritate la identitate!‟ ne-am adresat cetăţenilor care:

 • au avut actul pierdut, furat, deteriorat;
 • au împlinit 14 ani şi nu aveau act de identitate;
 • şi-au schimbat domiciliul sau au alt număr la casă;
 • s-au căsătorit/au divorţat/schimbat numele şi nu au schimbat actul de identitate;
 • au buletin tip vechi şi doresc carte de identitate.

Depunând documentele la primăria locului de domiciliu, cetăţeanul/ solicitantul nu a mai fost nevoit să se deplaseze în municipiul Deva, în ghiseul  Serviciului de Evidenţa Persoanelor Deva.                  

Prin prezentarea functionarului din cadrul serviciului la primăria de domiciliu a cetăţenilor,  am eliminate şi altor situaţii ( neprezentarea de acte doveditoare, ca adeverinta de la registrul agricol, s.a.) sau diverse alte situaţii, deoarece solicitanţii actelor de identitate au fost si persoane netransportabile sau fără posibilităţi materiale de a se prezenta în ghiseu, în municipiul Deva sau depind de un mijloc de transport local s.a.

Analizând rezultatele obţinute, considerăm un succes desfăşurarea staţiei mobile în eforturile de punere în legalitate a cetăţenilor pe linie de evidenţă a persoanelor.

Campania în cifre –  ediţia anului 2021 :
Număr deplasări: 22;
Persoane puse în legalitate: 227;
Comune vizate: 4 

 IMPORTANT!!! Începând din data de 10.10.2021 până în martie 2022 depunerea documentelor se va face la ghiseele Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva, fără nici o excepţie, doar în baza rezervărilor/programărilor online https://ghiseu.evp-deva.ro

Rugăm să vă prezentaţi doar în ziua şi la ora programată în ghiseu.

La depunerea actelor în ghiseu se prezintă documentele, în original si copiile Xerox, chitanta achitării contravalorii cărţii de identitate (7 lei).

Venim în sprijinul cetăţeanului şi comunicăm colaboratorilor din cadrul primăriilor următoarele:

 • Primăriile (Brănişca, Cârjiţi, Certeju de Sus, Hărău, Veţel, Şoimuş) vor primii un cod de utilizator în vederea programării cetăţenilor la ghiseu, deândată, procedura este simplă. Sugerăm ca functionarul desemnat la nivelul registrului agricol să asigure acest serviciu în sprijinul cetăţeanului pentru a se prezenta, organizat în ghiseu.
 • Campania PRIORITATE LA IDENTITATE - ediţia anului 2022 -
  Începând din 03.03.2022 instituţia noastră va deschide ediţia anului 2022 a Campaniei PRIORITATE LA IDENTITATE! cu scopul punerii în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă a cetăţenilor din comunele arondate.
  Prin intermediul staţiei mobile ne vom deplasa, conform planificărilor, planificări pe care le vom transmite spre stiinţa  reprezentanţilor din primărie pentru a informa şi transmite cetăţenilor din comună.

Campania se va adreseaza  cetăţenilor care:
- au actul pierdut, furat, deteriorat;
- nu deţin certificate de stare civilă sau sunt pierdute, deteriorate;
- au buletin tip vechi şi doresc carte de identitate.

 • Activităţi integrate în campanie:
  • Planificarea acţiunilor în comunele arondate pe linie de evidenţa persoanelor,
  • Informarea autorităţilor locale şi a agenţilor de la Posturile de Poliţie în vederea mediatizării şi colaborării,
  • Deplasarea funcţionarilor D.P.L.E.P.S.C.Deva cu staţia mobilă (aparat foto, laptop, cereri, etc) în vederea preluării cererilor şi a imaginii necesare în vederea eliberării actelor de identitate,
  • Actualizarea Registrului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor şi emiterea actelor de identitate,
  • Predarea actelor de identitate către secţia postului de poliţie în vederea înmânării solicitantului actului de identitate,
  • Acţiuni de informare în unităţile de învăţământ din comunele planificate,
  • Acţiuni de punere în legalitate şi control în unităţile medicale, de protecţie socială,
  • Campanie de informare (afişe, pliante, audienţe) la sediul autorităţii locale cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanelor pe linie de stare civilă şi acte de identitate.

Scrisoare de mulţumire!

           Mulţumim domnilor primari,

Împreună cu lucrătorii/funcţionarii pe care îl coordonaţi ne-aţi oferit sprijin în toate procedurile de preluare a documentelor, asigurând fotocopierea documentelor, emiterea adeverintei deândată de la registrul agricol, transportul/deplasarea fără de care nu ar fi fost posibilă în desfăşurarea acestor activităţi ale campaniei, deoarece în unele cazuri ne-am deplasat la persoana netrasportabilă cu handicat chiar şi la domiciliu (la zeci de km de primărie).

Acest lucru nu ar fi fost posibil fără ajutorul dumneavoastră (primar, viceprimari, secretar general, lucrători din cadrul registrului agricol şi nu numai) şi a COLEGILOR deschişi şi implicaţi în desfăşurarea campaniei (Popescu Lucia, Tripon Isabela, Daian Mirela), deoarece cetăţenul simplu şi fără posibilităţi a apreciat acest serviciu prin desfăşurarea acestor Campanii.  

Vă mulţumim pentru ajutorul acordat în cadrul campaniei ,,Prioritate la identitate în anul  2021!”

Ne dorim o colaborare constructivă şi în viitor în prestarea serviciilor publice de calitate şi deândată pentru cetăţean!

 

Echipa Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva

sus