Activitatea deplasărilor cu Statia mobilă la PRIMĂRIILE de comună, arondate pe linie de evidenta persoanelor şi cetăţenilor netrasportabili cu handicap ( din comune/sate)

 în perioada lunilor februarie-iunie 2021

Municipiului Deva îi sunt arondate, din punct de vedere al evidenţei persoanelor 6 comune şi satele aparţinătoare (com.Cîrjiţi, Şoimuş, Hărău, Veţel, Brănişca, Certejul de Sus). 

Ţinând seama de faptul că actul normativ permite o procedură de lucru flexibilă în anumite cazuri - favorabil cetăţeanului care nu beneficiază de servicii de evidenţă a persoanelor în localitatea de domiciliu, la solicitarea institutiilor sau a persoanelor interesate, serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor participă, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, la organizarea unor activităţi de preluare a imaginii, folosind echipamente foto digitale din dotare şi de primire a documentelor necesare eliberării cărţilor de identitate, pentru persoanele care locuiesc în localităţi aflate la distante mari de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor; 

De ce este necesară deplasarea cu staţia mobilă la comunele arondate la municipiul Deva? 

 1.  Termenul de valabilitate al actului de identitate, care:

- între 14 - 18 ani este de 4 ani;

- între 18 - 25 ani este de 7 ani;

- între 25 - 55 ani este de 10 ani;

- după împlinirea vârstei de 55 ani este permanent.

 1.  În municipiul.Deva, localităţile aparţinătoare (Archia, Cristur, Sântuhalm, Bârcea Mică) şi cele 6 comune arondate există cetăţeni care nu sunt puşi în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor, în sensul că le sunt expirate actele de identitate ;
 2.  Văzând că un număr însemnat de locuitori de la sate şi comune posedă buletine de identitate, de tip vechi, ori au avut loc reorganizări administrative (schimbarea rangului localităţii , atribuirea unor denumiri de străzi, renumerotări imobile, etc); 
 3.   Întrucât o bună parte din cetăţenii care locuiesc la sate şi comune au venituri mici;
 4.  Având în vedere costurile, relativ modeste, pentru eliberarea cărţilor de identitate, în cuantum de 7 lei, considerate accesibile tuturor cetăţenilor, pentru a nu creşte cheltuielile de deplasare ale fiecărui cetăţean în parte - o dată pentru depunerea actelor, respectiv altă dată pentru ridicarea actului de identitate;
 5. Întrucât aceste activităţi se realizează cu aportul lucrătorilor de poliţie, cetăţenii care solicită acte de identitate primesc documentele, după TIPĂRIREA actelor de identitate, prin intermediul agenţilor postului de poliţie din comună.

Activităţile de deplasare în comună, cu staţia mobilă, sunt mediatizate cu sprijinul primăriilor, lucrătorilor din primărie, agenţilor posturilor de poliţie.

Au fost realizate afişe, care se expun în locurile cele mai circulate din comună ori sate.

Numărul de cetăţeni sprijiniţi să obţină noi acte de identitate depinde de măsurile organizatorice care se întreprind de autorităţile locale din respectivele comune.

Costurile deplasării staţiei mobile se suportă din contribuţia primăriilor fiecărei comune încă din anul 2014. 

Analizând rezultatele obţinute în anii anteriori prin această activitate, municipalitatea consideră un succes utilizarea staţiei mobile în eforturile de punere în legalitate a cetăţenilor pe linie de evidenţă a persoanelor.

 

Nr.crt.

Deplasare la PRIMĂRIE şi la cetăţenii netrasportabili cu handicap din comună

Data deplasării

Acte emise depuse cu staţia mobilă

Data deplasării

Acte emise depuse cu staţia mobilă

1.

Primăria Comunei HĂRĂU 

04.02.2021

2 vize de resedinţă

06.05.2021

13 cărţi de identitate

1 viză de resedinţă

04.03.2021

12 carti identitate

 2 vize resedinţe

03.06.2021

 

11 cărti de identitate

2 vize de resedintă

01.04.2021

3 cărţi de identitate

-

-

2.

Primăria Comunei VETEL

11.02.2021

12 carti de identitate

3 vize resedinte

13.05.2021

10 cărti de identitate

1 viză de resedinţă

11.03.2021

14 cărti de identitate

10.06.2021

14 cărti de identitate

08.04.2021

11 cărti de identitate

-

-

3.

Primăria Comunei BRĂNISCA, Centrul de Ingrijire şi Asistenţă Brănişca şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

18.02.2021

3 carti de identitate

3 vize resedinte

20.05.2021

1 carte de identitate

2 vize de resedinţă

18.03.2021

8 cărţi de identitate

1 viză de reşedinţă

17.06.2021

7 cărţi de identitate

15.04.3021

7 cărţi de identitate

-

-

4.

Primăria Comunei CERTEJU DE SUS şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

25.02.2021

3 cărti de identitae

5 vize de resedinţă

27.05.2021

12 cărti de identitate

25.03.2021

16 cărţi de identitate

24.06.2021
 

18 cărti de identitate

22.04.2021

13 cărţi de identitate

2 vize de resedintă

-

-

Până la soluţionarea problemelor tehnice legate de producerea/tipărirea cărţilor de identitate, probleme care nu ţin de serviciul local de evidenţa persoanelor (SERVICIUL EVIDENŢA PERSOANELOR Deva), începând cu data de  30.06 ( luna iulie planificată) nu vom onora deplasarea funcţionarului cu staţia mobilă până la remedierea problemelor tehnice de tipărire C.I. Actele de identitate si-au prelungit termenele de valabilitate prin Legea 55/2020.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Staţia mobilă, în fiecare joi, în comunele Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus

Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva deserveşte pe linie de evidenţa persoanelor,

 • locuitorii municipiului Deva,
 • locuitorii satelor aparţinătoare (Archia, Bârcea Mică, Cristur, Sântuhalm),
 • dar şi pentru cele 6 comune arondate şi satele aparţinătoare acestor comune: Brănişca, Cârjiţi, Certeju de Sus, Hărău, Veţel, Şoimuş,

Având în vedere solicitările primăriilor, solicitările domnilor primari depuse şi înregistrate la Primăria Municipiului Deva în cursul lunii ianuarie 2021,

 • În conformitate cu prevederile O.U.G.nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi H.G. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale în materie de evidenţă,
 • în vederea sprijinirii locuitorilor comunelor Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus şi locuitorii satelor aparţinătoare acestor comune vom asigura deplasarea echipei din cadrul servicului cu staţia mobilăîn vederea preluării cererilor, imaginii şi a documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate (C.I, C.I.P) şi aplicarea vizei de reşedinţă.
 • Programul de deplasare al funcţionarului de evidenţă, de la ghiseul instituţiei la primăria de domiciliu al locuitorilor din comuna: Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus,

Nr.crt.

Deplasare la PRIMĂRIE şi la cetăţenii netrasportabili cu handicap în perioada lunilor februarie-noiembrie 2021

Data deplasării/
ora: 9.00 - 12.00

Data deplasării/
ora: 9.00 - 12.00

Data deplasării/
ora: 9.00 - 12.00

1.

Primăria Comunei HĂRĂU şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

04.02.2021
04.03.2021

01.04.2021

06.05.2021
03.06.2021

08.07.2021

02.09.2021
07.10.2021
04.11.2021

2.

Primăria Comunei VETEL şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

11.02.2021
11.03.2021

08.04.2021

13.05.2021

10.06.2021

15.07.2021

09.09.2021
14.10.2021
11.11.2021

3.

Primăria Comunei BRĂNISCA, Centrul de Ingrijire şi Asistenţă Brănişca şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

18.02.2021
18.03.2021

15.04.3021

20.05.2021
17.06.2021

22.07.2021

16.09.2021
21.10.2021
18.11.2021

4.

Primăria Comunei CERTEJU DE SUS şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

25.02.2021
25.03.2021

22.04.2021

27.05.2021
24.06.2021
29.07.2021

23.09.2021
28.10.2021
25.11.2021

 

 

 Prin acest serviciu ne adresăm  cetăţenilor:

 • au împlinit 14 ani şi nu au act de identitate;
 • au actul de identitate expirate, pierdut, furat, deteriorat;
 • şi–au schimbat domiciliul sau au alt număr la casă;
 • s-au căsătorit/au divorţat/schimbat numele şi nu au schimbat actul de identitate;
 • au buletin tip vechi şi doresc carte de identitate.
   
 • Depunând documentele la primăriei locului de domiciliu, consultaţi tabelul, cetăţeanul/ solicitantul nu mai este nevoit să se deplaseze în municipiul Deva, în ghiseu pentru obţinerea actului de identitate, deoarece inclusiv înmânarea noului act de identitate se face în comuna de domiciliu, prin intermediul colaborării cu agenţii din cadrul posturilor de poliţie. 
 • Evitarea altor situaţii ( neprezentarea de acte doveditoare, ca adeverinta de la registrul agricol, s.a.) sau diverse alte situaţii ( solicitanţii actelor de identitate sunt si persoane netransportabile sau fără posibilităţi materiale de a se prezenta în ghiseu, în municipiul Deva, deoarece depind de un mijloc de transport local s.a.)
 • Depunerea documentelor la ghiseul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva se face exclusiv, fără excepţie, doar în baza rezervărilor/programărilor online

           https://ghiseu.evp-deva.ro

 • Având în vedere evoluţia situaţiei existente la nivel naţional, precum şi măsurile dispuse pentru diminuarea efectelor contaminării cu virusul SARS-CoV-2, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 396/15.05.2020 a fost publicată Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 care, la art.4 alin. (5) reglementează că :

,,valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi entităţile private autorizate conform legii se menţin pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”.

Pentru detalii şi clarificări suplimentare vă stăm la dispoziţie la numerele de telefon 0254-234533; +40726700767 sau pe email evidentapersoanelor@primariadeva.ro 

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus