Comunicat 21.01.2022

Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva va avea program special cu publicul în perioada 22 – 24 ianuarie 2022.

Astfel, în acest interval, Compartimentul Stare Civilă  Deva va funcţiona după următorul program:

 • 22 ianuarie (sâmbătă), între orele 10:00–15:00 program special pentru înregistrarea actelor de deces şi oficierea căsătoriilor programate.

 • ÎNCHIS 23 ianuarie (duminică).

 • 24 ianuarie (luni), între orele 8:30-16:30, program special doar pentru înregistrarea actelor de deces şi a actelor de naştere ale NOU-născuţilor din Maternitatea Deva .

Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva NU va avea program de relaţii cu publicul în perioada 22-24 ianuarie 2022 .

 

!!Programati-vă/rezervaţi pentru solicitarea înregistrării actului de deces la Ghiseul 4 sau înregistrarea actului de naştere al Nou-născutului Ghiseul 2 pe site-ul instituţiei online www.evp-deva.ro, Secţiunea ”Servicii rezervări on-line” accesând simplu link-ul: https://certificat.evp-deva.ro/rezervare şi complectand câmpurile informatice pentru a intra organizat la ghiseu, fără nicio excepţie cu documentel necesare în original.

Programati-vă/rezervaţi, prezentati--vă la ora programată la ghiseu şi actele solicitate se vor emite în 20 de minute. RESPECTAŢI MĂSURILE!!

 

Începând de marţi, 25 ianuarie 2022, Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva îşi va relua programul complet de relaţii cu publicul.

Accesul cetăţenilor la ghisee va fi limitat, după cum urmează꞉

 • La Ghiseele de înregistrare ale actelor de deces şi naştere (Ghiseul 4 şi 2)  doar după programare/rezervare pe site-ul instituţiei /SERVICIUL DE REZERVĂRI ON-LINE, organizat, fără alte intervenţii pentru a evita aglomeraţia şi a respecta măsurile stabilite de autorităţi .

Măsurile stabilite pentru accesul cetăţenilor în sala ,,CASA CĂSĂTORIILOR”, sunt următoarele:

 • oficierea căsătoriilor civile în CASA CĂSĂTORIILOR al Municipiului Deva cu participarea a cel mult 20 de persoane, cu respectarea regulilor de distanţare fizică (în acest număr se include ofiţerul de stare civilă şi operatorul foto/video);

 • accesul persoanelor este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al uni test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV.

 • este obligatorie dezinfectarea mâinilor la intrarea/ieşirea în/din sala Casei Căsătoriilor;

 • este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine şi telefonic 0254.216.718 (Compartimentul Stare Civilă în timpul programului de lucru special), sau mobil de serviciu 0726.700.767 .


COMUNICAT 19.01.2022

Program de eliberări acte pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva

Dacă cererea dumneavoastră a fost înregistrată în perioada 20 decembrie 2021 -07 ianuarie 2022 la ghişeul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva şi nu au necesitat verificări suplimentare în vederea emiterii/TIPĂRIRII cărţii de identitate (C.I), vă puteţi prezenta în  ghişeu, zilnic.

!!Prezentati-vă în ghiseu doar în intervalul orar stabilit pentru ridicarea noului act de identitate!

Program de eliberări acte pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva :

Luni, marţi, joi, vineri  între orele 14.00-16.30

Miercurea între orele 14.00-18.30 (program prelungit de relaţii cu publicul)

!!! În perioada 13 decembrie 2021-19 ianuarie 2022 Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Hunedoara (B.J.A.B.D.E.P Hunedoara) a tipărit şi distribuit către Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva un număr de 828 cărţi de identitate (C.I)

 • 53 cetăţeni au solicitat eliberarea/emiterea actului de identitate înainte de termenul de 10 zile, motivat cu cerere depusă şi înregistrată în registrul de audienţă la depunerea documentelor în ghişeu.

!!! Respectaţi toate măsurile de acces în instituţie, fără nici o excepţie, impuse de autorităţi!


STATISTICA activităţii structurii Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva pe anul 2021

Vă facem cunoscut că, Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva deserveşte pe linie de evidenţa persoanelor (populaţia activă 80.578 persoane):

 • locuitorii municipiului Deva,

 • locuitorii localităţilor aparţinătoare (Archia, Bârcea Mică, Cristur, Sântuhalm),

 • dar şi pentru cele 6 comune arondate şi satele aparţinătoare acestor comune: Brănişca, Cârjiţi, Certeju de Sus, Hărău, Veţel, Şoimuş,

ACTE emise de structura SEP Deva

2020

2021

CARTE de IDENTITATE(C.I)

6796

6777

CARTE de IDENTITATE PROVIZORIE(C.I.P.)

508

301

VIZE REŞEDINŢA (flotant)

1358

883

Pe parcursul anului s-au solicitat acţiuni cu camera/staţia mobilă, iar funcţionarii instituţiei s-au deplasat la 77 de solicitări ale persoanelor fizice din municipiul Deva care nu au avut posibilitatea de a ajunge (urca) la ghişeele instituţiei din motive medicale/handicap, precum şi la solicitările scrise ale instituţiilor publice (Spitalul Judeţean de Urgenţă, Penitenciarul Deva, Poliţia Municipiului -Centrul de Reţinere şi Arest), astfel că cetăţenii au fost puşi în legalitate cu un nou act de identitate ( C.I/C.I.P) sau viză de resedinţă, acţiuni organizate pentru deservirea populaţiei de vârstă a treia, deservirea persoanelor bolnave - netransportabile, ale persoanelor spitalizate, cazuri medico-sociale etc.

 

În vederea sprijinirii locuitorilor comunelor Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus şi locuitorii satelor aparţinătoare acestor comune am asigurat deplasarea echipei din cadrul serviciului, cu staţia mobilă, în fiecare joi, în perioada lunilor februarie- septembrie 2021, în vederea înregistrării cererilor, preluării imaginilor cetăţenilor şi a documentelor necesare în vederea emiterii actelor de identitate (C.I, C.I.P) şi a aplicarii vizei de reşedinţă, astfel s-au desfăşurat aceste activităţi de preluare acte în colaborare şi cu aportul deschis al funcţionarilor şi din cadrul Primăriilor/Registrul agricol, susţânând buna desfăşurare a Campaniei ,,Prioritate la Identitate!” proiect initiat din anul 2014.

Activitatea deplasărilor cu statia mobila la PRIMĂRIILE de comună şi la cetăţenii netrasportabili cu handicap de pe raza de competenţă teritorială a fost posibilă  numai cu acordul domnilor primari şi aportul funcţionarilor din primării.

Campania "Prioritate la identitate" în comunele arondate structurii de Evidenţa Persoanelor Deva în cifre –  ediţia anului 2021 :
Număr deplasări: 22 ( perioada februarie-septembrie);
Persoane puse în legalitate: 227;
Comune vizate: 4.

 

 


Acte de naşteri şi decese înregistrate în Registrele de stare civilă ale Municipiului Deva 2020-2021

Având în vedere contextul generat de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice determinată de coronavirusul SARS-Cov-2, Compartimentul Stare Civilă a asigurat pe perioada stării de alertă în cursul anului 2021, serviciile aferente către cetăţeni, astfel încât aceştia să beneficieze de acte de identitate şi certificate de stare civilă, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Funcţionarii Compartimentului de Stare Civilă Deva pe parcursul anului 2021 au desfăşurat următoarele activităţi specifice:

La Resortul de NAŞTERI s-a asigurat:

 • permanenţa de relaţii cu publicul;

 • primirea declaraţiilor şi actelor primare care stau la baza înregistrării naşterii, identificarea persoanelor şi verificarea autenticităţii documentelor prezentate;

 • înregistrarea certificatului medical constatator al naşterii în registratura serviciului;

 • completarea actelor de naştere, în registrele de stare civilă, exemplarul 1 şi 2 precum şi înregistrarea acestora în programul informatic;

 • emiterea certificatului de naştere pentru copilul nou-născut, persoanelor îndreptăţite;

 • alte activităţi specifice (adopţii, transcrierea actelor de naştere din străinătate, adeverinţe, extrase multilingve sau extrase pentru uz oficial, rectificări ale actelor).

Din punct de vedere statistic la resortul NAŞTERI s-au realizat următorii indicatori, ( comparativ anii 2020-2021) prezentat mai jos din care numărul născuţilor-vii înregistraţi la oficiul de stare civilă din Deva în anul 2021 a fost de 562 nou-născuţi, iar în anul 2020 -425 de nou-născuţi au fost înregistraţi în Registrele de naşteri ale Municipiului Deva.

Cele mai frecvente prenume alese de părinţi pentru nou-născuţi au fost: Sofia-Maria, Mădălina, Ema, Ştefania, Ioana, Patrick, Andrei, David, Matei, Dominic, Vladimir, Dragoş.

Înregistrări ACTE de NAŞTERI/DECESE 2020 – 2021 în Registrele Municipiului Deva:

 

ANII

ACTE ÎNREGISTRATE în registrele municipiului Deva

2020

2021

ACTE de NAŞTERI ( nou-născuţi, transcrieri adopţii,act tardiv)

679 acte

917 acte

ACTE de DECES (acte curente şi acte transcrise din străinătate)

1323 acte

1620 acte

La resortul de DECESE s-a asigurat:

 • primirea declaraţiilor şi a actelor primare care au stat la baza înregistrării actului de deces, identificarea persoanelor şi verificarea autenticităţii documentelor prezentate;

 • înregistrarea certificatului constatator al decesului în registratura stării civile;

 • completarea actelor de deces, în registrele de Deces ale Municipiului Deva, exemplarul 1 şi 2 precum şi înregistrarea acestora în programul informatic;

 • eliberarea certificatului de deces şi a adeverinţei de înhumare;

 • Alte activităţi ca, eliberarea certificatelor de stare civilă, duplicat; - eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă;

 • eliberarea extraselor pentru uz oficial de pe actele de deces;

 • rectificarea actelor de deces.

 

În privinţa înregistrării actelor de deces în anul 2021 s-au înregistrat un număr de 1591 acte de deces curente şi 29 de acte transcrise din străinătate, dar în mod special se evidenţiază menţinerea operativităţii de îndată în ceea ce priveşte emiterea certificatului de deces şi a adeverinţei de înhumare, persoanelor îndreptăţite, în cel mai scurt timp posibil.

S-au luat măsuri de organizare, cât şi asigurarea permanenţei la nivelul Municipiului Deva pentru înregistrarea actelor de deces, de luni până sâmbăta şi în zilele nelucrătoare (sâmbăta) şi de sărbători legale, stabilind un program special de înregistrare al actelor de deces, conform referatului aprobat de primarul municipiului Deva, în acest sens neînregistrându-se nici o plângere cu privire la modul de deservire al cetăţenilor.


 


!!! Situaţie statistică –actele de căsătorie din Registrele de stare civilă ale Municipiului Deva 2021

Resortul căsătorii din cadrul Compartimentului de Stare civilă Deva asigură, zilnic :

 • Relaţii cu publicul;

 • Înregistrează declaraţiile de căsătorii ale viitorilor soţi ( miri);

 • Înregistrează divorţul pe cale administrativă;

 • Acte de transcriere, duplicate, adeverinţe;

 • Oficierea căsătoriile civile, declarate şi înregistrate .

 • Alte activităţi specifice.

Statistic la acest resort ,,CĂSĂTORII” în anul 2021 ( an de pandemie cu restricţii) s-au înregistrat:

 • În Registrele de căsătorii ale Municipiului Deva un număr de 411 acte de căsătorie

din care :

 • Căsătorii civile oficiate ( primar, viceprimar, ofiteri de stare civilă delegaţi) : 328 de familii au fost căsătorite şi s-au încheiat actele de căsătorie în Registrele de căsătorii ale Municipiului Deva din care 6 căsătorii civile între cetăţeni români şi străini din R. Moldova, Austria, Italia, Liban, Columbia.

 • Acte transcrise din străinătate în registrele Municipiului Deva de căsătorii: 83 de acte.


Căsătoria/cununia civilă în anul 2022

Am deschis modulul de Rezervare oficiere căsătorie civilă pentru anul 2022

Programează-ţi online oficierea căsătoriei civile.


De astăzi, mirii anului 2022 îşi pot rezerva on-line privind  locaţia, ziua şi ora casatoriei civile ( unde şi când va fi oficiată căsătoria civilă )

Este cea mai simplă şi transparentă metodă de planificare a unui eveniment atât de important.

Nu vă deplasaţi în ghiseul resortului de căsătorii decât la depunerea actelor în vederea înregistrării DECLARAŢIEI DE CĂSĂTORIE. (programare de depunere stabilită la rezervarea căsătoriei).

Dragi miri, din dorinţa de a clarifica şi a vă îndruma eficient, vă punem la dispoziţie următoarele INFORMAŢII UTILE în vederea încheierii căsătoriei civile în municipiul Deva.

În acest ghid informativ am cuprins răspunsul la cele mai frecvente întrebări adresate ofiţerului de stare civilă.

Mulţi miri sunt concentraţi pe nuntă şi nu prea acordă importanţă căsătoriei/cununiei civile, însă pe cât de scurt este acest eveniment, pe atât de multe pregătiri implică ( acte, termene prevăzute de lege pentru publicitatea căsătoriei civile şi un program stabilit de instituţie, deoarece există un singur oficiu de stare civilă în municipiul Deva).

Chiar dacă timpul efectiv al cununiei în faţa ofiţerului de stare civilă nu durează decât acele câteva minute în care DA-ul trebuie să răsune din adâncul sufletului, să fie ferm şi spus cu zâmbetul pe buze dar, cel mai important, privindu-ţi în ochi partenerul de viaţă…

 

Informatii aici: https://casatorii.evp-deva.ro/informatii

Rezervare 2022 aici:https://casatorii.evp-deva.ro/rezervare

 

!!!Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunţate ulterior prin acte normative ca zile în care nu se desfaşoară activitate de lucru cu publicul.

!!!Nerespectarea oricărei dispoziţii referitoare la condiţiile de programare în vederea depunerii declaraţiei de căsătorie duce la anularea rezervării.

Date de contact :Tel.0254-216718 – Compartimentul Stare Civilă Deva, ofiteri de stare civilă responsabili pentru resortul căsătorii :Alexandra Onea, Ancuţa Almăşan.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon mobil: 0726700767 (Melinda Haiduc).

Pentru informatii suplimentare, scrise vă rugăm să transmite-ţi solicitările dvs. pe adresa de e-mail: stare.civila@primariadeva.ro


COMUNICAT 29.12.2021

Program de eliberări acte pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva

Dacă cererea dumneavoastră a fost înregistrată în perioada 02 -17 decembrie 2021 la ghişeul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva şi nu au necesitat verificări suplimentare în vederea emiterii/TIPĂRIRII cărţii de identitate (C.I), vă puteţi prezenta în  ghişeu, zilnic.Prezentati-vă în ghiseu doar în intervalul orar stabilit pentru ridicarea noului act de identitate!

Program de eliberări acte pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva :

Luni, marţi, joi, vineri  între orele 14.00-16.30

Miercurea între orele 14.00-18.30 (program prelungit)

!!! În perioada 10-29 decembrie 2021 Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Hunedoara (B.J.A.B.D.E.P Hunedoara) a tipărit şi distribuit către Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva un număr de 416 cărţi de identitate (C.I)

 • 28 cetăţeni au solicitat eliberarea/emiterea actului de identitate înainte de termenul de 10 zile, motivat cu cerere depusă şi înregistrată în registrul de audienţă la depunerea documentelor în ghişeu.

!!! Respectaţi toate măsurile de acces în instituţie, fără nici o excepţie, impuse de autorităţi!


CONCURS PENTRU OCUPAREA A DOUĂ POSTURI, FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE DIN CADRUL DIRECŢIEI PUBLICE LOCALE DE EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA 

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea următoarelor posturi corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă din subordinea Consiliului Local al Municipiului Deva :

          - Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului informatică al Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva;

          - Consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului informatică al Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva;

            Durata normală a timpului de muncă este de 40 ore / săptămână .

Concursul se va desfăşura după următorul program:

         - 14.01.2022, ora 09,00 - proba suplimentară de testare a competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei la sediul Primăriei Municipiului Deva.

         - 17.01.2022, ora 10,00 - proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;

         - Interviul se va susţine conform prevederilor  art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008,

Pentru mai multe detalii click aici


COMUNICAT

din 10.12.2021

Dacă cererea dumneavoastră a fost înregistrată în perioada 15-29 NOIEMBRIE 2021 la ghişeul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva şi nu au necesitat verificări suplimentare în vederea emiterii/TIPĂRIRII cărţii de identitate (C.I), vă puteţi prezenta în  ghişeu, zilnic.

Program de eliberări acte pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva :

Luni, marţi, joi, vineri doar între orele 14.00-16.30

Miercurea doar între orele 14.00-18.30

!!! În perioada 23 noiembrie-10 decembrie 2021 Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Hunedoara (B.J.A.B.D.E.P Hunedoara) a tipărit şi distribuit către Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva un număr de 300 cărţi de identitate (C.I)

 • 22 cetăţeni au solicitat eliberarea/emiterea actului de identitate înainte de termenul de 10 zile, motivat cu cerere depusă şi înregistrată în registrul de audienţă la depunerea documentelor în ghişeu.


 


Modalităţi de depunere a cererii pentru actul de identitate şi înregistrarea actelor de stare civilă şi emiterea certificatelor de stare civilă, Anexa 24 s.a la ghiseele instituţiei Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva.


Accesul pentru depunerea cererii la ghisee pentru eliberarea actului de identitate/a actelor de stare civilă şi a documentelor necesare, conform legislaţiei în vigoare se face DOAR pe bază de programare /rezervare de către cetăţean pentru a evita aglomeraţia, iar în unele solicitări înregistrate emiterea deândată al actelor solicitate ( certificatul nou –născutului, certificatul de deces sau a duplicatelor, extraselor multilingve solicitate din Registrele de stare civilă ale Municipiului Deva).
 

Modalităţile de programare/rezervare sunt următoarele:

 1. ONLINE pe siteul www.evp-deva.ro /Serviciul rezervări, aici sunt afişate intervalele disponibile pe zile şi interval de timp ( timp disponibil pentru fiecare cetăţean este de 20 de minute pentru procedurile necesare în unele cazuri se emite şi actul solicitat).

  !!PREZENTAŢI-VĂ în ghiseu doar în ziua şi la ora rezervată de către dvs. fără alte intervenţii şi cu toate documentele în original, fără exceptii ( documente solicitate, conform legilaţiei în vigoare pentru emiterea unui nou acte de identitate sau pentru înregistrarea actelor de stare civilă)

 2. TELEFONIC la nr. mobil de serviciu 0726700767 (între 09.00-16.00). Programările sunt valabile DOAR PENTRU ZIUA ÎN CURS  şi se fac în limita intervalelor disponibile. 
 3. PENTRU SOLUŢIONAREA UNOR CAZURI DEOSEBITE!!! Important pentru cetăţeanul care depune solicitare înregistrată la ghiseul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva!!!

În cazul în care un cetăţean se află într-o situaţie deosebită ce poate justifica solicitarea eliberarii/tipăririi cărţii de identitate (C.I) intr-un termen mai scurt de 10 zile calendaristice (ex.exemplificăm la motivul pierderea actului de identitate, schimbarea de nume prin căsătorie, solicitare pe  motive medicale sau care necesită deplasare pt proceduri medicale în străinătate, pentru sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale/bancare/postale deoarece unele institutii de stat/private exceptează aplicarea  Legii 55/2020, etc), după înregistrarea cererii în ghiseu şi a documentelor necesare va depune o solicitare/cerere înregistrată în registrul de audienţă în acest sens, motivând scris, prezentând documente în acest sens, justificat, pentru obţinerea actului de identitate într-un termen cât mai scurt.

Solicitantul/titularul actului de identitate se va adresa lucrătorului de serviciu din ghişeu, la depunere şi va prezenta documente în susţinere sau va prezenta scris, pe propria raspundere pe cererea înregistrată în registrul de audienţă, motivând urgenţa eliberării/tipăririi actului de identitate, astfel că, se va analiza şi se va dispune, după caz, măsuri pentru soluţionarea în timp util a acestei audienţe

Potrivit art. 15 alin. (5) din OUG 97/2005, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

!!!ATENTIE! Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva NU are instituită nici o TAXĂ DE URGENŢĂ pentru emiterea/ tipărirea actelor de identitate (C.I sau C.I.P)!!!

Respectaţi măsurile impuse de autorităţi! Evitaţi aglomeratia!

Rezervati pentru depunere prin programare on-line, fără excepţie, situaţii de excepţie pentru programare/rezervare şi telefonic!

Este obligatoriu purtarea măştii de protecţie în sediul instituţiei, în sala de oficieri căsătorii ,, Casa Căsătoriilor” de către toţi cetăţenii şi de către functionarii instituţiei, astfel încât, să acopere nasul şi gura!

 


COMUNICAT

din 26.11.2021

Program de lucru cu publicul la Starea Civilă Deva şi Evidenţa Persoanelor în zilele de 27, 29, 30 noiembrie şi 1 decembrie 2021

 

Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva va desfăşura activităţile de relaţii cu publicul la ghiseele serviciului în zilele de 27 noiembrie - 1 decembrie 2021 pentru:

Evidenţa Persoanelor

 • 29 noiembrie ( luni) între orele 08.30-16.30 pentru depunerea documentelor în vederea solicitării actului de identitate / vom onora programările online ale cetăţenilor!! ( rezervările cetăţeanului ) la ghiseele serviciului de Evidenţa Persoanelor şi a programului de eliberări acte între orele 14.00-16.30;

 • 30 noiembrie - 1 decembrie nu se vor desfăşura activităţi de relaţii cu publicul ÎNCHIS.

 

Starea Civilă

 • 27 noiembrie ( sâmbătă) program special doar pentru înregistrarea actelor de deces şi oficierea căsătoriei civile programate, program de relaţii cu publicul pentru depunere între orele 10.00-15.00.

 • 28 noiembrie ( duminică ) ÎNCHIS.

 • 29 noiembrie (luni) program special de relaţii cu publicul între orele 08.30 - 16.30 pentru declararea şi înregistrarea actelor de naştere ale nou-născuţilor din Maternitatea Spitalului de Urgenţă Deva şi a deceselor constatate şi declarate de pe raza teritorială a municipiului Deva ( deces constatat la Spitalul de Urgenţă Deva, Medicina Legală sau de medicul de familie).

 • 30 noiembrie ( marţi) program special doar pentru înregistrarea actelor de deces, program de relaţii cu publicul pentru depunere între orele 08.30-13.00;

 • 1 decembrie ( miercuri) program special de relaţii cu publicul între orele 08.30 - 15.00 pentru declararea şi înregistrarea actelor de naştere ale nou-născuţilor din Maternitatea Spitalului de Urgenţă Deva şi a deceselor constatate şi declarate de pe raza teritorială a municipiului Deva ( deces constatat la Spitalul de Urgenţă Deva, Medicina Legală sau de medicul de familie).

!! Rezervaţi pentru depunerea documentelor la Ghiseul 4 pentru înregistrarea actului de deces ( deces constatat la Spitalul de Urgenţă Deva, Medicina Legală sau de medicul de familie), iar actele se vor emite în 20 de minute de la înregistrare la starea civilă Deva ( certificatul de deces, adeverinţa de înhumare pentru inmormântare).

!! Rezervaţi pentru depunerea documentelor la Ghiseul 2 pentru declararea şi înregistrarea actului de naştere ale nou-născuţilor din Maternitatea Spitalului de Urgenţă Deva.

 

Prin procedura rezervării on-line se vor elimina ,, ghiseele cu cozi”, iar actele se vor emite în 20 de minute, organizat fără intervenţii .

Informaţii suplimentare se pot obţine consultând site-ul oficial al instituţiei – www.evp-deva.ro sau la telefon 0254-216718 ( în timpul programulului de relaţii cu publicul).


COMUNICAT

din 22.11.2021

Dacă cererea dumneavoastră a fost înregistrată în perioada 01-12 NOIEMBRIE 2021 la ghişeul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva şi nu au necesitat verificări suplimentare în vederea emiterii/TIPĂRIRII cărţii de identitate (C.I), vă puteţi prezenta în  ghişeu, zilnic.

Program de eliberări acte pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva :

Luni, marţi, joi, vineri doar între orele 14.00-16.30

Miercurea doar între orele 14.00-18.30

!!! În perioada 9-22 noiembrie Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Hunedoara (B.J.A.B.D.E.P Hunedoara) a tipărit şi distribuit către Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva un număr de 280 cărţi de identitate (C.I)

 • 17 cetăţeni au solicitat eliberarea/emiterea actului de identitate înainte de termenul de 10 zile, motivat cu cerere depusă şi înregistrată în registrul de audienţă la depunerea documentelor în ghişeu.

 


COMUNICAT

din 09.11.2021

Dacă cererea dumneavoastră a fost înregistrată în perioada 18 octombrie-29 octombrie 2021 la ghişeul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva şi nu au necesitat verificări suplimentare în vederea emiterii/TIPĂRIRII cărţii de identitate (C.I), vă puteţi prezenta în  ghişeu, zilnic.

Program de eliberări acte : cartea de identitate (C.I), cartea de identitate provizorie (C.I.P) sau actul de identitate cu viza de reşedinţă, aplicată

Luni, marţi, joi, vineri între orele 14.00-16.30

Miercurea între orele 14.00-18.30

!!! În perioada 26.10 -08.11.2021 Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Hunedoara (B.J.A.B.D.E.P Hunedoara) a tipărit şi distribuit către Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva un număr de 309 cărţi de identitate (C.I)

 • 17 cetăţeni au solicitat eliberarea/emiterea actului de identitate înainte de termenul de 10 zile, motivat cu cerere depusă şi înregistrată în registrul de audienţă la depunerea documentelor în ghişeu. 


COMUNICAT

din 26.10.2021

ANUNŢ IMPORTANT privind accesul în incinta Direcţiei Publice Locale Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă DEVA la ghisee:

 Vă informăm că, începând de luni, 25 octombrie, accesul în incinta instituţiei Din B-dul 1 Decembrie 1918, etajul 1 pentru toate ghiseele se va efectua în condiţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.1130/22.10.2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Astfel, vor avea acces în ghisee sau la căsătorie:


1. Cetăţenii care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare (dovedită cu certificat verde),

2. Cetăţenii care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, 

3. Cetăţenii care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 cu obligaţia  de a prezenta dovada eliberată de autorităţile abilitate.
 

Programările/rezervările online sunt valabile numai dacă persoanele programate îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus.

Certificatul verde, prin care se face dovada vaccinarii împotriva virusului SARS-CoV-2, trecerii prin boală sau testării, poate fi descărcat accesând acest link: https://certificat-covid.gov.ro/login

Prin excepţie, vom asigura accesul cetăţenilor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 doar pentru înregistrarea deceselor sau a certificatelor de naştere pentru nou-născuţi.

 • Pentru înregistrarea actului de deces în Registrele de stare civilă ale Municipiului Deva şi emiterea certificatului de deces, a adeverinţei de înhumare  https://certificat.evp-deva.ro/rezervare, fără nici o excepţie,  doar după o rezervare/programare prealabilă pentru ghişeu, iar actele de deces se vor emite de îndată aparţinătorilor (20 de minute) transparent şi fără aglomeraţie în ghişeu. Vă prezentaţi în ghişeu cu documentele necesare doar la ora programată/rezervată. Se prezintă un singur aparţinător. Respectaţi măsurile !!

 • Pentru ÎNREGISTRAREA ACTELOR DE NAŞTERE (nou-născuţii din Maternitatea Spitalului Judeţean Deva) doar după ce efectuaţi o rezervare/programare prealabilă, fără nici o excepţie, la ghişeu (Ghişeul 2) pentru emiterea certificatului de naştere https://certificat.evp-deva.ro/rezervare, iar emiterea actelor se va face deîndată (20 de minute) transparent şi fără aglomeraţie în ghişeu. Vă prezentaţi în ghişeu doar la ora programată/rezervată cu toate documentele necesare. Respectaţi măsurile !!

 • Pentru căsătoria civilă programată în data de 06 noiembrie 2021 în locaţia CASA CĂSĂTORIILOR AL MUNICIPIULUI DEVA, viitori miri vor fi aşteptaţi în sediul Casei Căsătoriilor (mun. Deva,  B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 10, parter) pentru completarea declaraţiei de căsătorie şi depunerea actelor. Prezenţa este obligatorie în faţa ofiţerului de stare civilă al Municipiul Deva în data de 28 octombrie, JOI. Programările şi depunerea actelor pentru căsătorie este valabilă pentru viitorii soţi/mirii care îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus la punctele (1), (2), (3). Este obligatorie purtarea măştii de protecţie în sala unde se oficiază căsătoriile de către toţi participanţii, astfel încât să acopere nasul şi gura.

 • Pentru depunerea altor solicitări ( acte de stare civilă certificate, adeverinte, extrase, transcrieri ) doar în baza unei rezervări/programări online cu respectarea punctelor (1),(2), (3).

 • Pentru ghiseul Serviciului de Evidenţa Persoanelor Deva (accesul va fi restricţionat) se vor prezenta doar cetăţenii programaţi la cele 3 ghisee , iar pentru programul de eliberări acte vor avea acces în sediu doar persoanele care fac dovada următoarelor şi sunt prevăzute la punctele (1),(2),(3).

Respectaţi măsurile! Evitaţi aglomeratia! Rezervati pentru depunere, programare on-line, fără excepţie, situaţii de excepţie doar telefonic! Este obligatorie purtarea măştii de protecţie în sediul instituţiei, în sala unde se oficiază căsătoriile civile de către toţi cetăţenii şi de către functionarii instituţiei, astfel încât să acopere nasul şi gura!

ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE/acte de stare civilă!

 • Pentru eliberarea noului act de identitate ( sau a certificatului de stare civilă solicitat prin corespondenţă), solicitări înregistrate înaitea măsurilor instituite din 25.10 accesul va fi permis cu respectarea măsurilor impuse de autorităţi !

Dacă cererea dumneavoastră a fost înregistrată în perioada 11 octombrie-15 octombrie 2021 la ghişeul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva şi nu au necesitat verificări suplimentare în vederea emiterii/TIPĂRIRII cărţii de identitate (C.I), vă puteţi prezenta în  ghişeu, zilnic pentru a vă ridica ACTUL DE IDENTITATE : cartea de identitate (C.I), cartea de identitate provizorie (C.I.P) sau actul de identitate cu viza de reşedinţă, aplicată. Respectaţi măsurile!

!!! În perioada 19.10 -26.10.2021 Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Hunedoara (B.J.A.B.D.E.P Hunedoara) a tipărit şi distribuit către Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva un număr de 164 cărţi de identitate (C.I)

 • 9 cetăţeni au solicitat eliberarea/emiterea actului de identitate înainte de termenul de 10 zile, motivat cu cerere depusă şi înregistrată în registrul de audienţă la depunerea documentelor în ghişeu. 

RESPECTAŢI! Accesul în GHISEE pentru depunere doar prin rezervare/programare online, CONFORM reglementărilor intrate în vigoare din 25.10.2021valabile până la noile măsuri impuse de autorităţi! MASCA de protecţie este OBLIGATORIE, purtată reglementar în incintă ( excepţie la preluarea imaginii în locul special destinat acestei proceduri metodologice pentru emiterea noului act de identitate !

Certificatul Verde, prin care se face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV -2, trecerii prin boală sau testătii, poate fi descărcat accesând acest link: https://certificate-covid.gov.ro/login


 


 

Pentru ACTUL  DE  IDENTITATE,
ACTE DE STARE CIVILĂ
ghişee fără cozi

Eşti CIVILIZAT, respeţi măsurile -ai prioritate !

Programează-te să ştim când vii - te ajutăm
să nu-ţi pierzi timpul
https://evp-deva.ro

şi a evita aglomeraţia !

 În contextul unor vremuri aflate în continuă mişcare, economisirea timpului este o cerinţă firească a cetăţenilor, dar şi respectarea măsurilor impuse de autorităţi o condiţie obligatorie pentru noi, toţi ( cetăţeni/funcţionari).

Administraţia publică locală are şansa să ofere servicii publice tot mai apropiate de nevoile cetăţeanului.

Câteva idei bune, puse în practică de noi, pot satisface pretenţiile îndreptăţite de a nu aştepta, inutil la cozi, dar şi în siguranţă, pentru a respecta toate măsurile impuse de autorităţi.

 Utilizând un program informatic, simplu, prin intermediul internetului vă puteţi stabili ziua şi ora în care un funcţionar din cadrul serviciului vă asteaptă la ghişeu, fără a pierde timp, aşteptând la rând după alţii, în aglomeraţie .

Accesaţi site-ul www.evp-deva.ro Servicii rezervări online pentru programare/rezervare ghiseu- depunere pentru actul de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, aplicarea vizei de reşedinţă) sau pentru depunere documente înregistrarea actelor de stare civilă ( naştere, deces, căsătorie, divorţ,  extrase multilingve, transcrieri, adeverinte, rectificări).

DIRECŢIA PUBLICĂ LOCALĂ DE EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ


Comunicat 20.10.2021

  Stimaţi miri,

            Pentru Căsătoria civilă programată în data de  

                       30 octombrie 2021 în locaţia CASA CĂSĂTORIILOR AL MUNICIPIULUI DEVA

 Vă aşteptăm pentru completarea declaraţiei de căsătorie şi depunerea actelor.

Prezenţă obligatorie al viitoriilor soţi în faţa ofiţerului de stare civilă al Municipiul Deva în data de 21 octombrie, JOI. Respectaţi orele de programare transmise!

Vă prezentaţi la sediul Casei Căsătoriilor,  mun. Deva,  B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 10, parter, prezentând următoarele acte în original şi copia xerox, conform legislaţiei în vigoare.

    Dacă vă aflaţi la prima căsătorie: 

ACTELE DE IDENTITATE - original şi copie xerox;

      CERTIFICATELE DE NAŞTERE, privind pe viitorii soţi, cetăţeni români – original şi copie xerox;

      CERTIFICATE MEDICALE PRENUPŢIALE  eliberat de medicul de familie sau plannig familial– originale (cu termen de valabilitate de 14 zile, EMISE DOAR DIN DATA DE 18.10) .

   Dacă aţi mai fost căsătoriţi:

  pe lângă documentele de mai sus, trebuie să prezentaţi şi dovada desfacerii / încetării căsătoriei anterioare, respectiv:

       CERTIFICATUL DE DIVORŢ sau

       SENTINŢA DE DIVORŢ, definitivă şi irevocabilă/ CERTIFICATUL DE DIVORŢ pe cale administrativă - original şi copie xerox sau

       CERTIFICAT DE DECES al fostului soţ – original şi copie xerox.

Pentru Informaţii utile şi noutăti consultaţi  https//evp-deva.ro/casatorii/ inregistrarea-casatoriei Telefon :0254-216718/ +4072 670 0767.

                   Vă dorim Casă de piatră!


Comunicat 19.10.2021  Raportul  de activitate - staţia mobilă  ,,Prioritate la identitate!” în comunele arondate la Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva                       

Vă facem cunoscut că, Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva deserveşte pe linie de evidenţa persoanelor:

 • locuitorii municipiului Deva,
 • locuitorii localităţilor aparţinătoare (Archia, Bârcea Mică, Cristur, Sântuhalm),
 • dar şi pentru cele 6 comune arondate şi satele aparţinătoare acestor comune: Brănişca, Cârjiţi, Certeju de Sus, Hărău, Veţel, Şoimuş,

În vederea sprijinirii locuitorilor comunelor Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus şi locuitorii satelor aparţinătoare acestor comune am asigurat deplasarea echipei din cadrul serviciului, cu staţia mobilă, în fiecare joi, în perioada lunilor februarie- septembrie, în vederea înregistrării cererilor, preluării imaginilor cetăţenilor şi a documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate (C.I, C.I.P) şi a aplicarii vizei de reşedinţă, astfel s-au desfăşurat aceste activităţi de preluare acte în colaborare şi cu aportul deschis al funcţionarilor şi din cadrul Primăriilor/Registrul agricol, susţânând buna desfăşurare a Campaniei ,,Prioritate la Identitate!” proiect initiat din anul 2014.

Activitatea deplasărilor cu statia mobila la PRIMĂRIILE de comună şi la cetăţenii netrasportabili cu handicap de pe raza de competenţă teritorială a fost posibilă  numai cu acordul domnilor primari şi aportul funcţionarilor din primării.

Programul de deplasare al funcţionarului de evidenţă, de la ghişeul instituţiei noastre la primăria de domiciliu al locuitorilor din comune, a fost stabilit şi organizat în comun, comunicat cetăţenilor pe site-ul primăriilor, iar la solicitarea scrisă a primăriilor am onorat deplasarile în vederea depunerii documentelor de către cetăţeni, direct la cetăţean acasă, în comună.

Prin acest serviciu al campaniei „Prioritate la identitate!‟ ne-am adresat cetăţenilor care:

 • au avut actul pierdut, furat, deteriorat;
 • au împlinit 14 ani şi nu aveau act de identitate;
 • şi-au schimbat domiciliul sau au alt număr la casă;
 • s-au căsătorit/au divorţat/schimbat numele şi nu au schimbat actul de identitate;
 • au buletin tip vechi şi doresc carte de identitate.

Depunând documentele la primăria locului de domiciliu, cetăţeanul/ solicitantul nu a mai fost nevoit să se deplaseze în municipiul Deva, în ghiseul  Serviciului de Evidenţa Persoanelor Deva.                  

Prin prezentarea functionarului din cadrul serviciului la primăria de domiciliu a cetăţenilor,  am eliminate şi altor situaţii ( neprezentarea de acte doveditoare, ca adeverinta de la registrul agricol, s.a.) sau diverse alte situaţii, deoarece solicitanţii actelor de identitate au fost si persoane netransportabile sau fără posibilităţi materiale de a se prezenta în ghiseu, în municipiul Deva sau depind de un mijloc de transport local s.a.

Analizând rezultatele obţinute, considerăm un succes desfăşurarea staţiei mobile în eforturile de punere în legalitate a cetăţenilor pe linie de evidenţă a persoanelor.

Campania în cifre –  ediţia anului 2021 :
Număr deplasări: 22;
Persoane puse în legalitate: 227;
Comune vizate: 4 

 IMPORTANT!!! Începând din data de 10.10.2021 până în martie 2022 depunerea documentelor se va face la ghiseele Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva, fără nici o excepţie, doar în baza rezervărilor/programărilor online https://ghiseu.evp-deva.ro

Rugăm să vă prezentaţi doar în ziua şi la ora programată în ghiseu.

La depunerea actelor în ghiseu se prezintă documentele, în original si copiile Xerox, chitanta achitării contravalorii cărţii de identitate (7 lei).

Venim în sprijinul cetăţeanului şi comunicăm colaboratorilor din cadrul primăriilor următoarele:

 • Primăriile (Brănişca, Cârjiţi, Certeju de Sus, Hărău, Veţel, Şoimuş) vor primii un cod de utilizator în vederea programării cetăţenilor la ghiseu, deândată, procedura este simplă. Sugerăm ca functionarul desemnat la nivelul registrului agricol să asigure acest serviciu în sprijinul cetăţeanului pentru a se prezenta, organizat în ghiseu.
 • Campania PRIORITATE LA IDENTITATE - ediţia anului 2022 -
  Începând din 03.03.2022 instituţia noastră va deschide ediţia anului 2022 a Campaniei PRIORITATE LA IDENTITATE! cu scopul punerii în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă a cetăţenilor din comunele arondate.
  Prin intermediul staţiei mobile ne vom deplasa, conform planificărilor, planificări pe care le vom transmite spre stiinţa  reprezentanţilor din primărie pentru a informa şi transmite cetăţenilor din comună.

Campania se va adreseaza  cetăţenilor care:
- au actul pierdut, furat, deteriorat;
- nu deţin certificate de stare civilă sau sunt pierdute, deteriorate;
- au buletin tip vechi şi doresc carte de identitate.

 • Activităţi integrate în campanie:
  • Planificarea acţiunilor în comunele arondate pe linie de evidenţa persoanelor,
  • Informarea autorităţilor locale şi a agenţilor de la Posturile de Poliţie în vederea mediatizării şi colaborării,
  • Deplasarea funcţionarilor D.P.L.E.P.S.C.Deva cu staţia mobilă (aparat foto, laptop, cereri, etc) în vederea preluării cererilor şi a imaginii necesare în vederea eliberării actelor de identitate,
  • Actualizarea Registrului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor şi emiterea actelor de identitate,
  • Predarea actelor de identitate către secţia postului de poliţie în vederea înmânării solicitantului actului de identitate,
  • Acţiuni de informare în unităţile de învăţământ din comunele planificate,
  • Acţiuni de punere în legalitate şi control în unităţile medicale, de protecţie socială,
  • Campanie de informare (afişe, pliante, audienţe) la sediul autorităţii locale cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanelor pe linie de stare civilă şi acte de identitate.

Scrisoare de mulţumire!

           Mulţumim domnilor primari,

Împreună cu lucrătorii/funcţionarii pe care îl coordonaţi ne-aţi oferit sprijin în toate procedurile de preluare a documentelor, asigurând fotocopierea documentelor, emiterea adeverintei deândată de la registrul agricol, transportul/deplasarea fără de care nu ar fi fost posibilă în desfăşurarea acestor activităţi ale campaniei, deoarece în unele cazuri ne-am deplasat la persoana netrasportabilă cu handicat chiar şi la domiciliu (la zeci de km de primărie).

Acest lucru nu ar fi fost posibil fără ajutorul dumneavoastră (primar, viceprimari, secretar general, lucrători din cadrul registrului agricol şi nu numai) şi a COLEGILOR deschişi şi implicaţi în desfăşurarea campaniei (Popescu Lucia, Tripon Isabela, Daian Mirela), deoarece cetăţenul simplu şi fără posibilităţi a apreciat acest serviciu prin desfăşurarea acestor Campanii.  

Vă mulţumim pentru ajutorul acordat în cadrul campaniei ,,Prioritate la identitate în anul  2021!”

Ne dorim o colaborare constructivă şi în viitor în prestarea serviciilor publice de calitate şi deândată pentru cetăţean!

 

Echipa Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva


Comunicat 18.10.2021

Dacă cererea dumneavoastră a fost înregistrată în perioada 04 octombrie-08 octombrie 2021 la ghişeul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva şi nu au necesitat verificări suplimentare în vederea emiterii/TIPĂRIRII cărţii de identitate (C.I), vă puteţi prezenta în  ghişeu, zilnic pentru a vă ridica ACTUL DE IDENTITATE : cartea de identitate (C.I), cartea de identitate provizorie (C.I.P) sau actul de identitate cu viza de reşedinţă, aplicată.

PROGRAM ELIBERĂRI ACTE:

 • Luni, Marţi, Joi, Vineri doar între orele 14.00-16.30, iar

 • Miercurea doar între orele 14.00-18.30.

Titularul actului de identitate se va prezenta, personal sau persoana împuternicită, cu procura specială pentru ridicarea cărţii de identitate ( C.I)

!!! În perioada 12.10 -18.10.2021 Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Hunedoara (B.J.A.B.D.E.P Hunedoara) a tipărit şi distribuit către Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva un număr de 176 carţi de identitate (C.I)

 • 12 cetăţeni au solicitat eliberarea/emiterea actului de identitate înainte de termenul de 10 zile, motivat cu cerere depusă şi înregistrată în registrul de audienţă la depunerea documentelor în ghişeu. 

 


Comunicat 11.10.2021

Dacă cererea dumneavoastră a fost înregistrată în perioada 27 septembrie-01 octombrie 2021 la ghişeul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva şi nu au necesitat verificări suplimentare în vederea emiterii/TIPĂRIRII cărţii de identitate (C.I), vă puteţi prezenta în  ghişeu, zilnic pentru a vă ridica ACTUL DE IDENTITATE : cartea de identitate (C.I), cartea de identitate provizorie (C.I.P) sau actul de identitate cu viza de reşedinţă, aplicată.

PROGRAM ELIBERĂRI ACTE:

 • Luni, Marţi, Joi, Vineri doar între orele 14.00-16.30, iar

 • Miercurea doar între orele 14.00-18.30.

Titularul actului de identitate se va prezenta, personal sau persoana împuternicită, cu procura specială pentru ridicarea cărţii de identitate ( C.I)

!!! În perioada 05.10 -11.10.2021 Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Hunedoara (B.J.A.B.D.E.P Hunedoara) a tipărit şi distribuit către Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva un număr de 200 carţi de identitate (C.I)

 • 8 cetăţeni au solicitat eliberarea/emiterea actului de identitate înainte de termenul de 10 zile, motivat cu cerere depusă şi înregistrată în registrul de audienţă la depunerea documentelor în ghişeu. 


 


Comunicat 05.10.2021

Dacă cererea dumneavoastră a fost înregistrată în perioada 20 septembrie-24 septembrie 2021 la ghişeul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva şi nu au necesitat verificări suplimentare în vederea emiterii/TIPĂRIRII cărţii de identitate (C.I), vă puteţi prezenta în  ghişeu, zilnic pentru a vă ridica ACTUL DE IDENTITATE : cartea de identitate (C.I), cartea de identitate provizorie (C.I.P) sau actul de identitate cu viza de reşedinţă, aplicată.

PROGRAM ELIBERĂRI ACTE:

 • Luni, Marţi, Joi, Vineri doar între orele 14.00-16.30, iar

 • Miercurea doar între orele 14.00-18.30.

Titularul actului de identitate se va prezenta, personal sau persoana împuternicită, cu procura specială pentru ridicarea cărţii de identitate ( C.I)

!!! În perioada 28.09 -04.10.2021 Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Hunedoara (B.J.A.B.D.E.P Hunedoara) a tipărit şi distribuit către Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva un număr de 108 carţi de identitate (C.I)

 • 9 cetăţeni au solicitat eliberarea/emiterea actului de identitate înainte de termenul de 10 zile, motivat cu cerere depusă şi înregistrată în registrul de audienţă. 


Comunicat 29.09.2021

Anularea domiciliului la sesizarea proprietarului sau din oficiu a lucrătorilor de evidenţă se realizează, în scris la structura Serviciul de Evidenţa Persoanelor ( din cadrul primăriilor) de pe raza de domiciliu, cu privire la faptul că o persoană fizică, ce are înscris în actul de identitate domiciliul stabil sau reşedinţa, la adresa imobilului, proprietatea sa, nu mai locuieşte la această adresă.

În acest caz, prin solicitarea scrisă şi înregistrată la structura de evidenţa persoanelor de pe raza de domiciliu, se vor face solicitările necesare, prin solicitare transmisă, scris, către structura teritorială a Poliţiei, solicitându-se verificările necesare în teren şi constatarea acestui fapt.

În situaţia în care se constată că, persoana fizică, în cauză NU MAI LOCUIEŞTE LA ADRESA DECLARATĂ CA DOMICILIU STABIL sau REŞEDINŢĂ, Serviciului Evidenţa Persoanelor în urma verificărilor constatate, scris şi transmise după verificarea în teren şi către Politia teritorială, poate notifica prin efectuarea menţiunilor necesare în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor ( R.N.E.P) ,,cu privire la încetarea valabilităţii menţiunii privind domiciliul sau reşedinţa şi anularea actului de identitate”, al persoanei respective.

!!Până acum instanţa judecătorească ANULA actul de identitate pe motivul că nu mai locuieste persoana la adresa declarată


Comunicat 28.09.2021

Dacă cererea dumneavoastră a fost înregistrată în perioada 13 septembrie-17 septembrie 2021 la ghişeul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva şi nu au necesitat verificări suplimentare în vederea emiterii/TIPĂRIRII cărţii de identitate (C.I), vă puteţi prezenta în  ghişeu, zilnic pentru a vă ridica ACTUL DE IDENTITATE : cartea de identitate (C.I), cartea de identitate provizorie (C.I.P) sau actul de identitate cu viza de reşedinţă, aplicată.

PROGRAM ELIBERĂRI ACTE:

 • Luni, Marţi, Joi, Vineri doar între orele 14.00-16.30, iar

 • Miercurea doar între orele 14.00-18.30.

Titularul actului de identitate se va prezenta, personal sau persoana împuternicită, cu procura specială pentru ridicarea cărţii de identitate ( C.I)

!!! În perioada 20.09 -27.09.2021 Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Hunedoara (B.J.A.B.D.E.P Hunedoara) a tipărit şi distribuit către Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva un număr de 208 carţi de identitate (C.I) ( 12 cetăţeni au solicitat eliberarea/emiterea actului de identitate înainte de termenul de 10 zile, motivat cu cerere depusă şi înregistrată în registrul de audienţă). 


Comunicat 21.09.2021

În atenţia persoanelor care au depus cerere înregistrată în perioada 02 septembrie-10 septembrie 2021 la ghiseul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva

Dacă cererea dumneavoastră a fost înregistrată în perioada 02 septembrie-10 septembrie 2021 la ghişeul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva şi nu au necesitat verificări suplimentare în vederea emiterii/TIPĂRIRII cărţii de identitate (C.I), vă puteţi prezenta în  ghişeu, zilnic pentru a vă ridica ACTUL DE IDENTITATE : cartea de identitate (C.I), cartea de identitate provizorie (C.I.P) sau actul de identitate cu viza de reşedinţă, aplicată.

PROGRAM ELIBERĂRI ACTE:

 • Luni, Marţi, Joi, Vineri doar între orele 14.00-16.30, iar

 • Miercurea doar între orele 14.00-18.30.

Titularul actului de identitate se va prezenta, personal sau persoana împuternicită, cu procura specială pentru ridicarea cărţii de identitate ( C.I)

!!! În perioada 09.09 -17.09.2021 Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Hunedoara (B.J.A.B.D.E.P Hunedoara) a tipărit şi distribuit către Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva un număr de 232 carţi de identitate (C.I) ( 19 cetăţeni au solicitat eliberarea/emiterea actului de identitate înainte de termenul de 10 zile, motivat cu cerere depusă şi înregistrată în registrul de audienţă). 


Extrasul de carte funciară - ,,Document de spaţiu” la solicitarea actului de identitate/vizei de reşedinţă!!

Puteţi face dovada adresei de domiciliu/reşedinţă cu extrasul de carte funciară (CF) eliberat online
Puteţi face dovada adresei de domiciliu/reşedinţă cu extrasul de carte funciară (CF) eliberat online  de pe site-ul ANCPI - click aici pentru eliberarea extrasului

Înainte de a solicita extrasul de carte funciară vă rugăm SĂ REŢINEŢI!

Important! Extrasul de carte funciara (extrasul CF) trebuie sa fie emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

Solicitantul actului de identitate/persoana care primeşte în spaţiul de locuit solicitantul, trebuie să figureze în extrasul de carte funciară ca proprietar cu drepturi depline asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă.

Important! În cazul existenţei unui drept de uz/habitaţie/uzufruct eliberarea actului de identitate/înscrierea reşedinţei se aplică NUMAI cu declaraţia de primire în spaţiu a uzuarului/habitantului/uzufructuarului.

În cazul în care în extrasul de carte funciară figurează doar dreptul de proprietate asupra unui teren, pe care a fost construit un imobil cu destinaţia de locuinţă, fără ca aceasta să fie intabulată, este necesar să se prezinte şi autorizaţia de construire însoţită de procesul-verbal de recepţie in original si copia xerox.

În cazul în care există mai mulţi proprietari (inclusiv în situaţia în care proprietarii sunt soţ soţie) pentru ca o terţă persoană să îşi stabilească domiciliul / reşedinţa la adresa respectivă este suficient acordul unuia dintre proprietari.

Important! NU se poate stabili domiciliul/reşedinţa la adresa unui imobil cu altă destinaţie decât la un imobil de locuit/ locuinţă (exemplu:  NU în uscător, garaj, sediu de firmă a unei societăţi, punct de lucru firmă, spaţiu comercial, etc).

!!NU constituie dovada adresei de domiciliu următoarele documente:

 • antecontactul/promisiunea de vânzare-cumpărare;
 • testamentul;
 • certificatul de atestare fiscal;
 • contract de mână;
 • certificatul de nomenclatura stradală. 

Comunicat 10.09.2021

În atenţia persoanelor care au depus cerere înregistrată în perioada 27august  -01 septembrie 2021 la ghiseul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva

Dacă cererea dumneavoastră a fost înregistrată în perioada 27 august-01 septembrie 2021 la ghişeul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva şi nu au necesitat verificări suplimentare în vederea emiterii/TIPĂRIRII cărţii de identitate (C.I), vă puteţi prezenta în  ghişeu, zilnic pentru a vă ridica ACTUL DE IDENTITATE : cartea de identitate (C.I), cartea de identitate provizorie (C.I.P) sau actul de identitate cu viza de reşedinţă, aplicată.

PROGRAM ELIBERĂRI ACTE:

 • Luni, Marţi, Joi, Vineri doar între orele 14.00-16.30, iar
 • Miercurea doar între orele 14.00-18.30.

Titularul actului de identitate se va prezenta, personal sau persoana împuternicită, cu procură specială pentru ridicarea cărţii de identitate ( C.I)

!!! În perioada 28.08-08.09.2021 Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Hunedoara (B.J.A.B.D.E.P Hunedoara) a tipărit şi distribuit către Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva un număr de 488 carţi de identitate ( 27 de cereri depuse cu solicitări de audienţă). 

 


Comunicat 03.09.2021

În atenţia persoanelor care au solicitat acte de identitate !!!

Dacă cererea dumneavoastră a fost înregistrată în perioada 30 iulie- 27 august 2021 la ghişeul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva şi nu au necesitat verificări suplimentare, în vederea emiterii/TIPĂRIRII cărţii de identitate (C.I), vă puteţi prezenta în  ghiseu, zilnic pentru a vă ridica ACTUL DE IDENTITATE :cartea de identitate (C.I), cartea de identitate provizorie (C.I.P) sau actul de identitate cu viza de reşedinţă, aplicată.

PROGRAM ELIBERĂRI ACTE

 • Luni, Marţi, Joi, Vineri doar între orele 14.00-16.30, iar

 • Miercurea doar între orele 14.00-18.30.

Titularul actului de identitate se va prezenta, personal sau persoana împuternicită, cu procură specială pentru ridicarea cărţii de identitate ( C.I)

 


!!!La Serviciul Evidenta Persoanelor din cadrul Directiei  Publice Locale de Evidenta Persoanelor şi Stare Civilă al Municipiului Deva pot solicita eliberarea unui act de identitate doar cetăţenii cu domiciliul pe raza municipiului Deva şi a localităţilor componente Archia, Bârcea Mică, Cristur, Sântuhalm si a cetăţenilor domiciliaţi în cele 6 comune şi sate arondate: Cârjiţi, Şoimuş, Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus.

Detalii privind actele necesare, conditii de eliberare a actelor de identitate, termene de eliberare si taxe gasiti la linkurile urmatoare:

-actele necesare, termene de eliberare  https://evp-deva.ro

-taxe acte de identitate https://evp-deva.ro/acte-de-identitate/informatii-generale-despre-cartea-de-identitate/taxe-acte-de-identitate
-communicate despre eliberari acte de identitate
https://evp-deva.ro/noutati-comunicate-de-presa/comunicate-si-informari

 

Pentru REZERVARE/PROGRAMARE online pentru  depunerea cererii în vederea eliberării unui nou act de identitate în ghiseu, accesaţi linkul https://ghiseu.evp-deva.ro/rezervare  

Rezervaţi/programati-vă pentru depunerea documentelor în ghiseu. Vă prezentaţi în ziua şi la ora programată de către dvs. în ghişeu!

!!!Nu se fac rezervări/programări telefonic pentru ghiseul SEP Deva, doar online pe site-ul insituţiei. Disponibile sunt cele 3 ghisee, https://ghiseu.evp-deva.ro/rezervare 

 

INFORMARE :

 • Nu există taxă de urgentă pentru emiterea/tipărirea actelor de identitate la Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva ( nu a fost instituită şi nu va fi instituită nici o taxă de urgenţă pentru emiterea actelor de identitate, reglementat legislativ !!!
 • Taxele ( contravaloarea cărţii de identitate de 7 lei C.I, respectiv taxa de 1 leu C.I.P) pot fi achitate doar la caseria Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Deva, situate în apropierea sediului D.P.L.E.P.S.C Deva sau se pot achita online pe platforma ghiseul.ro plata fara autentificare. Se prezintă chitanta la ghiseu când se depun actele.
 • La Ghiseul vă rugăm să vă prezentati cu actele/documentele în original şi copiile xerox al documentelor, chitanta achitată, iar cererea se completează în ghişeu;
 • Prin continuarea procedurii de rezervare sunteti de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu Regulamentul ( U.E) 679/2016).

 

Directia Publică Locală de Evidenta Persoanelor şi Stare Civilă, Serviciul Evidenta Persoanelor

Deva,B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 12, etaj 1, www.evp-deva.ro,

e-mail: evidentapersoanelor@primariadeva.ro
Tel.0726700767 - Director executiv,
Ghiseu informaţii SEP DevaTel.0254-234533


Comunicat 30.08.2021

În atenţia persoanelor care au solicitat acte de identitate şi au depus cerere înregistrată în perioada 16.08 -26.08.2021 la ghiseul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva

Dacă cererea dumneavoastră a fost înregistrată în perioada 16 august- 26 august 2021 la ghiseul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva şi nu au necesitat verificări suplimentare în vederea emiterii/TIPĂRIRII cărţii de identitate (C.I.), vă puteţi prezenta în  ghiseu, zilnic –PROGRAM ELIBERĂRI ACTE doar între orele 14.00-16.30, iar miercurea doar între orele 14.00-18.30 pentru a vă ridica cartea de identitate (C.I).

Titularul actului de identitate se va prezenta, personal sau persoana împuternicită, cu procură specială pentru ridicarea cărţii de identitate ( C.I)

!!! Astăzi, 30.08.2021 Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Hunedoara (B.J.A.B.D.E.P Hunedoara) a tipărit şi distribuit către Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva un număr de 264 cărţi de identitate (C.I.) (cereri depuse şi înregistrate în perioada 16.08-26.08.2021, inclusiv).


 

Termenele de soluţionare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate la Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva -Comunicat 30.08.2021

 • Termenul de tipărire a cărţii de identitate (C.I.) la nivelul structurii Serviciului Evidenţa Persoanelor DEVA este de 10 zile calendaristice în luna septembrie, cu excepţia situaţiilor în care se efectuează verificări în teren sau verificări necesare, conform legii la alte structuri (paşapoarte), respectiv certificarea identităţii.
 • Cărţile de identitate provizorii (C.I.P.) se emit în termen de 3 zile calendaristice de la data depunerii cererii, cu excepţia situaţiilor în care se efectuează verificări în teren.
 • Acordarea/aplicarea vizei de reşedinţă (vizei de flotant) în termen de 2 zile lucrătoare, cu excepţia situaţiilor în care se efectuează verificări în teren, verificări necesare dacă la aceea locaţie/imobil locuiesc şi au declarant locuinta secundară mai multe de 2 persoane, verificări reglementate legislativ din anul 2020.
 • Termenul de emitere a adeverintei- ,,furnizare date cu caracter personal” (Casa de Pensii, Programul RABLA, Registrul Agricol) este de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

 

!!!Important pentru cetăţeanul care depune solicitare înregistrată în ghiseul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva!!! În cazul în care un cetăţean se află într-o situaţie deosebită ce poate justifica solicitarea eliberarii/tipăririi cărţii de identitate (C.I) intr-un termen mai scurt de 10 zile calendaristice (ex.exemplificăm la motivul pierderea actului de identitate, schimbarea de nume prin căsătorie, solicitare pe  motive medicale sau care necesită deplasare pt proceduri medicale în străinătate, pentru sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operatiuni notariale/bancare/postale deoarece unele institutii de stat/private exceptează aplicarea  Legii 55/2020, etc), după înregistrarea cererii în ghiseu şi a documentelor necesare va depune o solicitare/cerere înregistrată în registrul de audienţă în acest sens, motivând scris, prezentând documente în acest sens, justificat, pentru obţinerea actului de identitate într-un termen cât mai scurt.

Solicitantul/titularul actului de identitate se va adresa lucrătorului de serviciu din ghişeu, la depunere şi va prezenta documente în susţinere sau va prezenta scris, pe propria raspundere pe cererea înregistrată în registrul de audienţă, motivând urgenţa eliberării/tipăririi actului de identitate, astfel că se va analiza şi se va dispune, după caz, măsuri pentru soluţionarea în timp util a acestei audienţe (Reglementare prevăzută prin Îndrumarea nr. 22 din 17.12.2015 a Direcţiei pentru Evidenta Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti).

 • Potrivit art. 15 alin. (5) din OUG 97/2005, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor. În situatii deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

!!!ATENTIE! Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva NU are instituită nici o TAXĂ DE URGENŢĂ pentru emiterea/ tipărirea actelor de identitate (C.I sau C.I.P)!!!

 

Rugăm cetăţenii !!!

Respectaţi programul pentru ridicarea/eliberarea actelor (cărti de identitate, cărţi de identitate provizorii, adeverinţe).

 

 

Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva Eliberări Acte

Luni

14:00 - 16:30

MARŢI

14:00 - 16:30

MIERCURI

14:00 - 18:30

JOI

14:00 - 16:30

VINERI

14:00 - 16:30

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicat 27.08.2021

În atenţia persoanelor care au solicitat acte de identitate şi au depus cerere înregistrată în perioada 06 -13.08.2021 la ghiseul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva

Dacă cererea dumneavoastră a fost înregistrată în perioada 06 august- 13 august 2021 la ghiseul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva şi nu au necesitat verificări suplimentare, în vederea emiterii/TIPĂRIRII actului de identitate, vă puteţi prezenta în  ghiseu, zilnic –PROGRAM ELIBERĂRI ACTE doar între orele 14.00-16.30, iar miercurea doar între orele 14.00-18.30 pentru a vă ridica cartea de identitate (C.I).

Titularul actului de identitate se va prezenta, personal sau persoana împuternicită, cu procură specială pentru ridicarea cărţii de identitate ( C.I)

!!! În perioada 23.08-27.08.2021 Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Hunedoara (B.J.A.B.D.E.P Hunedoara) a tipărit şi distribuit către Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva, astfel:   

 • 23.08 (luni) au fost tipărite un număr de 7 carţi de identitate ( cereri depuse cu solicitări de audienţă) şi distribuite în data de 24.08 ( marţi) către Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva;
 • 25.08 (miercuri) au fost tipărite un număr de 8 carţi de identitate (cereri depuse cu solicitări de audienţă) şi distribuite în data de 25.08 (miercuri) către Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva,
 • iar în 27.08 ( vineri) s-au tipărit şi distribuit un număr de 200 de cărţi de identitate (10 cereri cu solicitări de audienţă şi 190 cereri depuse şi înregistrate în perioada 06.08-13.08 în ghiseul Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva).

 


Comunicat 19.08.2021

În atenţia persoanelor care au solicitat acte de identitate şi au depus cerere înregistrată în perioada 05.08-06.08.2021 la ghiseul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva

Dacă cererea dumneavoastră a fost înregistrată în perioada 05 august- 6 august 2021 şi nu au necesitat verificări suplimentare, în vederea emiterii actului de identitate, vă puteţi prezenta în  ghiseu, zilnic –PROGRAM ELIBERĂRI ACTE doar între orele 14.00-16.30, iar miercurea doar între orele 14.00-18.30 pentru a vă ridica cartea de identitate (C.I).

Titularul actului de identitate se va prezenta, personal sau persoana împuternicită, cu procură specială pentru ridicarea cărţii de identitate ( C.I)

!! În perioada 16.08-20.08.2021 Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Hunedoara (B.J.A.B.D.E.P Hunedoara) a tipărit şi distribuit către Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva, astfel:   

 • 16.08 au fost tipărite un număr de 7 carţi de identitate ( cereri depuse cu solicitări de audienţă) şi distribuite în data de 17.08 ( marţi) către Serviciul Evidenţa Deva;
 • 17.08 au fost tipărite un număr de 48 carţi de identitate (cereri depuse în perioada 05-06.08) şi distribuite în data de 19.08 ( joi) către Serviciul Evidenţa Deva;
 • iar în 20.08 ( vineri) se vor tipării şi distribui 4 cărţi de identitate ( cereri depuse cu solicitări de audienţă).

Comunicat 13 august 2021

În atenţia persoanelor care au solicitat acte de identitate şi au depus cerere înregistrată în perioada 26.07-04.08.2021 la ghiseul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva

Dacă cererea dumneavoastră a fost înregistrată în perioada 26 iulie-04 AUGUST 2021 şi nu au necesitat verificări suplimentare, în vederea emiterii  CĂRŢII DE IDENTITATE (C.I), vă puteţi prezenta în  ghiseul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva .

 

Eliberări Acte

LUNI

14:00 - 16:30

MARŢI

14:00 - 16:30

MIERCURI

14:00 - 18:30

JOI

14:00 - 16:30

VINERI

14:00 - 16:30

 

Titularul actului de identitate se va prezenta, personal sau persoana împuternicită, cu procură specială pentru ridicarea cărţii de identitate ( C.I)


!!!Important pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate şi care la revenirea în ţară, solicită transcrierea certificatelor (naştere, căsătorie şi deces) emise în străinătate în Registrele de Stare Civilă ale municipiului Deva

Recomandăm cetăţenilor români care au copii minori născuţi în străinătate ale căror certificate de naştere trebuie transcrise, să  nu vină cu copiii în ţară numai după ce au solicitat transcrierea şi au obţinut certificatele româneşti. Minorii nu pot părăsii teritoriul României decât cu un paşaport care se solicită numai după obţinerea certificatului de naştere românesc, procedura de transcriere având durata de soluţionare de până în 30 de zile.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot transcrie certificatele de stare civilă ( naştere, căsătorie, deces) întocmite în străinătate, la misiunile diplomatice ale României din ţara unde se află, fără a mai aştepta revenirea în ţară.

!!!Termenele de transcriere, conform legii  sunt de 6 luni de la data producerii acestor fapte de stare civilă!!!

În România, transcrierea se poate face personal (de către titular/persoanele îndreptăţite) la structura de Stare Civilă de pe raza teritorială de domiciliu (!la locul de domiciliu al solicitanţilor) sau în cazul în care persoana îndreptăţită nu se poate prezenta, prin împuternicit/reprezentant legal prin procură specială.

De ce este necesară transcrierea actelor de stare civilă emise în străinătate?

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.

Cetăţeanul român ARE OBLIGAŢIA, ca în termen de 6 LUNI DE LA NASTEREA COPILULUI, a încheierii căsătoriei, a decesului înregistrat, să solicite transcrierea certificatului/ extrasului de nastere/căsătorie/deces la Primăria-Starea Civilă a  locului de domiciliu a unuia dintre părinţi sau la domiciliul titularului/reprezentantului legal.

Exemplificăm pentru transcrierea actului de naştere din străinătate:

 1. Cum trebuie procedat dacă naştere se produce în străinătate?

Părinţii copilului înregistrează nasterea la autorităţile competente din străinătate certificatul/ extrasul de nastere va cuprinde, obligatoriu, numele si prenumele copilului precum si ale părinţilor acestuia, data si locul nasterii etc;

IMPORTANT, la primirea certificatului/ extrasului de nastere, acesta SE VA CITI, astfel încât informaţiile înscrise în acest document să corespundă întocmai cu actele de identitate şi să fie certificate corecte. Dacă constataţi că există greseli, insistaţi la autoritatea emitentă să se emită  corect certificatul de naştere, motivând neconcordanţele şi obţineţi certificatul sau extrasul de naştere cu datele corecte la toate rubricile actului .

SUPRALEGALIZAREA actelor, după caz, prin stampilă aplicată în străinătate (de regulă de Ministerul Afacerilor Externe), se supralegalizează sau se apostilează actul de naştere în funcţie de state, pe cheltuiala si efortul persoanelor interesate. Extrasele multilingve nu se apostilează

 1. Ce trebuie făcut în România la Starea Civilă Deva.

Transcrierea certificatelor si extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului municipiului Deva, în baza avizului prealabil al D.P.C.E.P Hunedoara.

În termen de 6 luni, tatăl ori mama copilului sau împuternicitul cu procură specială (după caz – simplă, cu apostille, supralegalizată) va solicita la Primăria/Starea CIVILĂ a locului de domiciliu  TRANSCRIEREA certificatului/ extrasului de nastere .În acest sens se vor face următoarele:

 • LA TRADUCĂTOR AUTORIZAT traducerea în integralitate a certificatului de nastere ( traducerea actului emis în străinătate);
 • certificatul de nastere din străinătate se atasează la traducerea efectuată în ţară.

LA NOTARUL PUBLIC se legalizează: traducerea la care s-a atasat copia xerox a  certificatului, de pe care s-a tradus (integral); dacă la traducere nu s-a atasat certificatul de nastere ce tocmai a fost tradus, se realizează o copie legalizată distinctă a acestuia – în acest caz la notarul public este necesară prezenţa unui traducător autorizat.

La depunerea documentelor în ghiseu se depun si se prezintă  copiile xerox  de pe: cartea de identitate a mamei si al tatălui – dacă sunt cetăţeni români; (pasaportul/ actul de identitate, emis în străinătate – pentru cetăţeanul străin);certificatul de căsătorie al părinţilor (dacă ei sunt căsătoriţi);certificatele de nastere ale ambilor părinţi (dacă nu sunt căsătoriţi).

Acte necesare :

 • Certificatul/extrasul de nastere, căsătorie sau deces multilingv, emis de autorităţile competente din străinătate, care să cuprindă numele si prenumele copilului, respectiv al părinţilor acestuia – original, titularului actului, APOSTILAT sau SUPRALEGALIZAT, după caz, Extrasele multilingve nu necesită apostile
 • Traducerea certificatului, în unele cazuri cu apostile, recomandăm traducerea actului în România, la traducător autorizat si legalizată la notar – original;
 • Actele de identitate ale părinţilor, pasaport/ act de identitate pentru cetăţenii străini sau a titularului actului;
 • Certificatul de căsătorie al părinţilor (emis în România) – original si copie xerox – dacă sunt căsătoriţi, de nastere al acestora – dacă nu sunt căsătoriţi;
 • Declaraţie privind stabilirea domiciliului pentru copil, când părinţii au adrese diferite (declaraţia şi formularul se primesc, gratuit în ghişeul oficiului de Stare Civilă) sau alte declaraţii noptariale, după caz sau alte declarţii care se primesc în ghişeu;

Locul depunerii cererii : Cererea (se primeşte gratis în ghişeu) si actele necesare transcrierii se depun personal de titular sau împuternicit la ghişeu, la sediul Stării Civile al Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, etaj 1, nr.12.

Folosiţi site-ul instituţiei pentru rezervarea/programarea online în vederea depunerii actelor de naştere la Ghiseul 1, pentru depunerea actelor de deces la Ghiseul 5, iar  depunerea actelor de căsătorie la Ghiseul 6.

Accesa-ţi Servicii rezervări on-line stare civilă https://evp-deva.ro/servicii-rezervari-on-line-stare civila Solicitaţi informaţii suplimentare (înainte de a vă  deplasa în ţară sau a vă prezenta în ghişeu)! nu telefonic ci pe adresa de e-mail, scris: stare.civila@primariadeva.ro

Termen de soluţionare!!!Se poate solicita prin plata taxei de urgentă, taxă prevăzută prin H.C.L nr. 449/2020,  a analiza în regim de urgenţă, în  3 zile, întocmirea dosarului spre transmitere şi avizare către  D.P.C.E.P. Hunedoara.

Neconcordanţe!!!

În situaţia în care la depunerea cererii de transcriere, se stabileste că au intervenit modificări la numele si/ sau prenumele titularilor actului, faţă de starea civilă si evidenţa persoanelor se vor prezenta documente necesare clarificării neconcordanţelor privind numele/prenumele;

Cererea de transcriere se depune si se soluţionează după clarificarea neconcordanţelor; dacă se stabileste că în certificatul/ extrasul emis în străinătate au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în  registrele de stare civilă si evidenţa persoanelor din România, transcrierea actului/actelor se va face după îndreptarea erorilor, la solicitarea titularilor actului doar la autorităţile străine care au emis actele de stare civilă (naşterea, căsătoria,decesul).

 


Eliberarea formularului E401 (partea B) privind componenţa familiei în vederea acordării prestaţiilor familiale pentru lucrătorii, cetăţeni români, care au domiciliul în România.

Completarea şi avizarea Formularului E401 poate fi solicitată la Serviciul Evidenta Persoanelor Deva, doar prin intermediul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara.


 

Cartea electronică de identitate - proiect pilot  la Primăria Municipiului Cluj–Napoca.

!!!La Serviciul Evidenţa Persoanelor DEVA momentan nu se poate solicita tipărirea cărţii electronice de identitate.

Noile cărţi electronice de identitate vor fi TIPĂRITE doar la Primăria Municipiului Cluj-Napoca din data de 02.08.2021 în cadrul unui proiect pilot, însă peste 6 luni va fi extins la nivel naţional.

La Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva NU SE PRIMESC cereri şi nu se TIPĂRESC acte de identitate electronice.

Vom revenii cu informaţii / COMUNICATE.


Prelungirea termenului de eliberare a cărţilor de identitate la Serviciul Evidenţa Persoanelor DEVA  pentru cererile depuse şi înregistrate în perioada 28-30. 07

Până la soluţionarea problemelor tehnice legate de producerea/tipărirea cărţilor de identitate, probleme care nu ţin de Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva, termenele de soluţionare a cererilor pentru eliberarea cărţii de identitate (C.I.) depuse şi înregistrate în  perioada 28-30 iulie 2021 se prelungesc.

La depunerea documentelor în ghiseu  în data de  28,29,30 iulie termenele de ridicare a actelor de identitate la S.E.P Deva era la 10 zile lucrătoare.

Vom reveni cu informaţii/ COMUNICATE! 

!!Precizăm pentru cetăţenii care se deplasează/călătoresc în străinătate sau trebuie să plece urgent în străinătate pot solicita eliberarea/obţinerea paşaportului cu actul de identitate expirat ( actele de identitate si-au prelungit termenele de valabilitate, Legea 55/2020) sau cartea de identitate provizorie ( în situaţia în care nu există documentele necesare sau există alte motive întemeiate, conform legii)


Modalităţi de depunere a cererii pentru solicitarea actul de identitate la Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva


Accesul în ghisee pentru depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate se face doar pe bază de rezervare/programare - nu se fac programări telefonice sau programări în ghişeu.

Modalităţile de programare la Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva sunt următoarele:

1.Doar ONLINE pe site-ul  instituţiei www.evp-deva.ro în fiecare zi, program de relaţii cu publicul de la ora 08.30, iar timpul alocat fiecărei persoane este de 20 de minute pentru fiecare persoană la depunere, depuneri de solicitări la cele 2 ghisee: GHIISEUL 1 şi GHISEUL 2 pentru solicitarea actelor de identitate (C.I/C.I.P),  iar la Ghiseul 3, timpul alocat este de 15 minute la solicitarea vizei de reşedinţă, în programul informatic fiind afişate intervalele disponibile cu culoare verde, iar cele cu gri sunt intervalele –orare rezervate şi confirmate de cetăţean pentru a depune solicitarea scrisă, preluarea imaginii şi a documentelor necesare în ghişeu; 

2.Rezervarea/programarea este valabilă DOAR PENTRU ZIUA în care s-a confirmat rezervarea şi ora programată/rezervată de solicitant. Nu insistaţi prin alte modalităţi de a depune documente şi de a solicita acte de identitate, fără rezervare/programare, confirmată. Rugăm respectaţi aceste măsuri!

3.Pentru accesarea PROGRAMULUI de REZERVĂRI cu succes vă puteţi informa -vizual din tutorialul prezentat din programul informatic pus la dispoziţie în meniul  SERVICII ONLINE câmpul informatic ,, AJUTOR,,

4.În cazul în care nu vă puteţi prezenta în ghiseul, DIN MOTIVE ÎNTEMEIATE pentru depunere, există posibilitatea ANULĂRII acestei REZERVARII din programul informatic, accesând în serviciul de rezervări meniul ,,ANULARE REZERVARE”. Rugăm respectos a ANULA programarea şi a permite altui cetăţean de a depune acte în ghişeu.

Pentru soluţionarea unor CAZURI DEOSEBITE (pierdere, furt al actului de identitate, susţinerea unor concursuri, operaţiuni notariale/bancare, alte motive justificate) când se depune cererea în ghişeu se solicită audienţă la depunere,  prin cerere înregistrată în condica de audienţe, fără alte intervenţii .

Rugăm respectaţi toate măsurile!


Important pentru cetăţenii care solicită emiterea cărţii de identitate la Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva!

!!!Depunerea cererii pentru actul de identitate/aplicarea vizei de reşedinţă se face pe bază de REZERVARE/PROGRAMARE ON-LINE pe site-ul instituţiei www.evp-deva.ro

 • Accesul în sediul instituţiei se face direct în cele 3 ghisee (nu dispunem de o sală de asteptare), iar INTRAREA ÎN GHISEE se va face numai la ora rezervată/programată.

!Rugăm cetăţenii să se prezinte doar la ora programată/rezervată.Nu vă prezentaţi peste rezervarea/programarea altor cetăţeni.

 • Purtarea măştii de protecţie înainte de intrarea în sediu sunt obligatorii.
 • Recomandăm completarea cererii în ghiseu sub îndrumarea funcţionarului de serviciu din ghiseu.
 • Timpul  REZERVAT este alocat unei singure persoane pentru preluarea imaginii (poza din C.I), verificarea/CERTIFICAREA documentelor necesare, conform legislaţiei în vigoare.
 • Recomandăm plata taxelor ( contravaloarea C.I 7 lei /C.I.P 1 leu) on-line pe platforma ghiseul.ro sau taxă achitată la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Deva, taxă achitată înainte de a depune în ghiseu cererea.
 • Actele/documentele se prezintă în original şi copie xerox în ghişeu.
 • Nu există  taxă de urgenţă pentru emiterea/tipărirea actelor de identitate!
 • Până la soluţionarea problemelor tehnice legate de producerea/tipărirea cărţilor de identitate, probleme care nu ţin de SERVICIUL EVIDENŢA PERSOANELOR Deva, începând cu data de  30.07, termenul de tipărire al cărţilor de identitate (C.I)este de 30 de zile calendaristice. Actele de identitate si-au prelungit termenele de valabilitate prin Legea 55/2020.
 • Pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva începând cu data de 02 august se vor tipării pe săptămână 11 cărţi de identitate.
 • Pentru urgenţe ( motive: pierderea actului, furtul actului, schimbare de nume prin căsătorie, divorţ), vă rugăm să solicitaţi înscrierea în audienţă pentru a vi se înregistra solicitarea motivate,în vederea tipăririi actului de identitate, deîndată.

 


În atenţia persoanelor care au solicitat acte de identitate şi au depus cerere înregistrată în perioada 05.07-14.07.2021 la ghiseul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva

Dacă cererea dumneavoastră a fost înregistrată în perioada 05 iulie-14 iulie 2021 şi nu au necesitat verificări suplimentare, în vederea emiterii actului de identitate, vă puteţi prezenta în  ghiseu, zilnic doar între orele 14.00-16.30, iar miercurea doar între orele 14.00-18.30 pentru a vă ridica cartea de identitate (C.I).

Titularul actului de identitate se va prezenta, personal sau persoana împuternicită, cu procură specială pentru ridicarea cărţii de identitate ( C.I)


Comunicat de presa

Anunt important pentru perioada stării de alertă !

Actele de identitate care au expirat începând cu data de 01.03.2020 îşi menţin valabilitatea pe teritoriul României pe toată perioada stării de alertă,  precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări (conform art. 4 alin (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19). 
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 730 din 8 iulie 2021 s-a prelungit cu încă 30 de zile starea de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 12 iulie 2021.

Începând cu 15 iulie 2021 termenul de TIPĂRIRE al cărţilor de identitate, înregistrată la S.E.P Deva ( D.P.L.E.P.S.C Deva) este la 10 zile calendaristice de la data înregistrării cererii şi depunerea documentelor necesare ( documente în original, solicitate, conform legislaţiei în vigoare).
Pentru urgenţe
(pierderea actului, furt), vă rugăm să solicitaţi înscrierea în audienţă pentru a vi se înregistra solicitarea motivată în vederea tipăririi actului de identitate, deîndată!!!

Având în vedere problemele generate de pandemie, a spaţiului de aşteptare cu publicul primirea cetăţenilor la ghişeele Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva şi  a Compartimentului de Stare Civilă este limitată.

Rugăm rezervati pentru depunerea documentelor în ghisee pe site-ul instituţiei www. evp-deva.ro Servicii rezervări on-line

Prin serviciul de rezervări on-line vă punem la dispoziţie un program transparent, organizat şi eficient pentru dvs, cetăţean/solicitant al serviciilor pe linie de evidenţa persoanelor şi stare civilă.

Prin serviciul de rezervări on-line se vor respecta şi măsurile impuse şi recomandate în vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţilor de relaţii cu publicul în scopul asigurării  unui serviciu public de calitate şi deîndată (raportat la număr de funcţionari publici şi a spaţiului (ghiseele) din cadrul instituţiei), eliminând cozile, îmbulzarea cetăţenilor, eliminând supoziţia de netrasparenţă a ,,intervenţiilor aranjate”, a înregistrării actelor de stare civilă şi a faptelor de stare civilă ( divorţ administrativ, succesiuni, rectificări acte s.a şi a emiterii certificatelor de stare civilă, extraselor multilingve ( emiterea certificatelor de stare civilă, extraselor multilingve din registrele de stare civilă ale municipiului Deva, deîndată, în 20 de minute în baza rezervării online ,, fără intervenţii”)

 

 

Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva atât pe linie de evidenţa persoanelor şi stare civilă funcţionează după următorul Program de relaţii cu publicul:

 • Luni,Marţi, Joi, Vineri:    08:30 – 16:30
 • Miercuri:                         08:30 – 18:30
 • Sâmbată ( pe linie de stare civilă program special/aprobat): 10.00-15.00 doar pt. înregistrarea actelor de deces ( acte curente)
 • Sâmbătă între orele 11.00-19.00 oficierea căsătoriilor civile programate
 • Duminică( pe linie de stare civilă program special/aprobat DOAR pentru oficierea căsătoriilor civile programate ):11.00-14.00

Rezervând prin serviciile de rezervări/programări depunerea actelor şi a înregistrării faptelor de stare civilă ( act de deces, naştere nou-născut) în ghisee, solicitând transparent/programat şi organizat, în funcţie de timpul dvs ,, fără intervenţii” şi fără aglomeraţie!

La intrarea în sediu şi ghisee este obligatorie purtarea măştii şi evitarea aglomerării de persoane în zona ghişeelor.Nu detinem spatiul /sala de asteptare în sediul instituţiei!

Programul de relaţii cu publicul pe linie de evidenţa persoanelor funcţionează pentru:

 • rezervările confirmate de cetăţeni pentru solicitarea actelor de identitate (CI/C.I.P) la cele 3 ghisee ( Ghiseul 1 pentru depunere acte de identitate, Ghiseul 2 pentru depunerea actelor de identitate şi Ghiseul 3 vize de reşedinţe),
 • Ghiseul de INFORMAŢII şi
 • Ghiseul de ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE ( PROGRAM între orele 14.00 -16.30, iar miercurea 14.00-18.30).

Programul de relaţii cu publicul pe linie de stare civilă funcţionează pentru:

 • Ghiseul 1 pentru depunerea şi emiterea în 20 de minute a certificatului de naştere (duplicate, rectificare, schimbare nume, transcrieri U.E, adopţii) şi a extrasului multilingv de naştere;
 • Ghiseul 2 pentru depunerea şi emiterea în 20 de minute a certificatului de naştere al nou-născutului ( nou-născuţii din Maternitate);
 • Ghiseul 3 pentru depunerea şi solicitarea certificatelor/transcrierea actelor de stare civilă din R. Moldova, Ucraina;
 • Ghiseul 4 pentru depunerea şi emiterea în 20 de minute a certificatului de deces ( acte curente pentru înregistrare deces de către aparţinători, moştenitori);
 • Ghiseul 5 pentru depunerea şi emiterea în 20 de minute a certificatului de deces ( duplicat, transcrieri, rectificari), Anexa 24 şi a extrasului multilingv de deces;
 • Ghiseul 6 pentru depunerea şi emiterea în 20 de minute a certificatului de căsătorie (duplicate, transcrieri, rectificări), divorţ administrativ şi a extrasului multilingv de căsătorie;
 • Ghiseul 7 pentru depunerea Declaraţiilor de Căsătorie în sediul Casa Căsătoriilor programul de depunere stabilit în urma rezervării oficierii căsătoriei civile;
 • Ghiseul de INFORMAŢII

D.P.L.E.P.S.C Deva informează cetăţenii  cu probleme de sănătate (netrasportabili, persoanele cu handicap ) despre posibilitatea deplasarii cu statia mobila la domiciliul persoanelor netransportabile cu domiciliul pe raza teritorială de competenţă al Municipiului Deva şi localităţile componente (Archia, Cristur, Sântuhalm, Bârcea Mică),                                                   a funcţionarului din cadrul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva în vederea preluării imaginii solicitantului/titularului actului de identitate, folosind echipamentele foto digitale din dotare si de primire a documentelor necesare eliberării actelor de identitate.

Rugăm, aparţinătorii acestor persoane să se prezinte în ghiseul de informaţii  S.E.P Deva pentru depunerea documentelor necesare, în original, în vederea înregistrării solicitării şi a deplasării funcţionarului de serviciu, deîndată la domiciliul solicitantului/ei actului de identitate.

Important pt solicitarea deplasării cu staţia mobilă la o persoană cu handicap /netrasportabil/ă! Dovada stării de sănătate a persoanelor care se afla in imposibilitatea de a se deplasa, se va face printr-un document justificativ, respectiv: certificat de încadrare în grad de handicap, bilet de externare din spital (de data recentă) sau adeverinta (de data recentă) de la medicul de familie din care sa rezulte ca solicitantul/a NU se poate deplasa de la domiciliu.

Informaţii suplimentare se pot solicita şi la următoarele numere de telefon 0254-234533, mobil 0726 700 767.

 


Important pentru cetăţenii care solicită eliberarea cărţii de identitate la Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva

  

ATENŢIE! Depunerea cererii ( şi documente necesare) la ghiseele Serviciului EVIDENŢA PERSOANELOR DEVA se face DOAR prin Rezervare /PROGRAMARE ON-LINE.

 • Depunerea cererii pentru actul de identitate/aplicarea vizei de reşedinţă se face pe bază de REZERVARE/PROGRAMARE ON-LINE pe site-ul instituţiei evp-deva.ro
 • Accesul în sediul instituţiei se face direct în cele 3 ghisee (nu dispunem de o sală de asteptare) şi va fi permis INTRAREA ÎN GHISEE numai la ora rezervată/programată.( Rugăm cetăţenii să se prezinte doar la ora programată/rezervată de către dânsii. Nu vă prezentaţi peste rezervarea/programarea altor cetăţeni!).
 • Purtarea măştii de protecţie înainte de intrarea în sediu sunt obligatorii.
 • Recomandăm completarea cererii în ghiseu sub îndrumarea funcţionarului de serviciu din ghiseu.Timpul  REZERVAT este alocat dvs, pentru preluarea imaginii (poza din C.I) , verificarea/CERTIFICAREA documentelor necesare, conform legislaţiei în vigoare.
 • Recomandăm plata taxelor ( contravaloarea C.I 7 lei /C.I.P 1 leu) on-line pe platforma ghiseu.ro sau solicitarea chitanţei înainte de a depune în ghiseu, taxă achitată la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Deva.
 • Actele se prezintă în original şi copie Xerox.
 • Nu există urgentă pentru emiterea/tipărirea actelor de identitate!
 • Termenele de tipărire al cărţilor de identitate( C.I) începând cu data de 30 iunie este de 30 de zile calendaristice.
 • Pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva începând cu data de 05 iulie se vor tipării /săptămână 11 cărţi de identitate.

 

IMPORTANT DE ŞTIUT!

 • Formularele se primesc, gratuit în ghiseu sau se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso, se completează cu majuscule şi se semnează doar în faţa lucrătorului de la ghişeu.
 • În toate cazurile de schimbare a actului de identitate sau de înscriere a reşedinţei este obligatoriu consimţământul unuia dintre proprietarii spaţiului de locuit;
 • În cazul prezentării extraselor de carte funciară şi a adeverinţelor eliberate de către primăriile arondate, acestea nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile;
 • În toate cazurile de schimbare a actului de identitate trebuie prezentate certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie xerox.
 • Actele de identitate, care au expirat, începând cu data de 03.2020, îşi menţin valabilitatea pe toată perioada stării de urgenţă/alertă,  precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări (conform art. 4 alin (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19).
   

Activitatea deplasărilor cu Statia mobilă la PRIMĂRIILE de comună, arondate pe linie de evidenta persoanelor şi cetăţenilor netrasportabili cu handicap ( din comune/sate)

 în perioada lunilor februarie-iunie 2021

Municipiului Deva îi sunt arondate, din punct de vedere al evidenţei persoanelor 6 comune şi satele aparţinătoare (com.Cîrjiţi, Şoimuş, Hărău, Veţel, Brănişca, Certejul de Sus). 

Ţinând seama de faptul că actul normativ permite o procedură de lucru flexibilă în anumite cazuri - favorabil cetăţeanului care nu beneficiază de servicii de evidenţă a persoanelor în localitatea de domiciliu, la solicitarea institutiilor sau a persoanelor interesate, serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor participă, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, la organizarea unor activităţi de preluare a imaginii, folosind echipamente foto digitale din dotare şi de primire a documentelor necesare eliberării cărţilor de identitate, pentru persoanele care locuiesc în localităţi aflate la distante mari de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor; 

De ce este necesară deplasarea cu staţia mobilă la comunele arondate la municipiul Deva? 

 1.  Termenul de valabilitate al actului de identitate, care:

- între 14 - 18 ani este de 4 ani;

- între 18 - 25 ani este de 7 ani;

- între 25 - 55 ani este de 10 ani;

- după împlinirea vârstei de 55 ani este permanent.

 1.  În municipiul.Deva, localităţile aparţinătoare (Archia, Cristur, Sântuhalm, Bârcea Mică) şi cele 6 comune arondate există cetăţeni care nu sunt puşi în legalitate pe linie de evidenţă a persoanelor, în sensul că le sunt expirate actele de identitate ;
 2.  Văzând că un număr însemnat de locuitori de la sate şi comune posedă buletine de identitate, de tip vechi, ori au avut loc reorganizări administrative (schimbarea rangului localităţii , atribuirea unor denumiri de străzi, renumerotări imobile, etc); 
 3.   Întrucât o bună parte din cetăţenii care locuiesc la sate şi comune au venituri mici;
 4.  Având în vedere costurile, relativ modeste, pentru eliberarea cărţilor de identitate, în cuantum de 7 lei, considerate accesibile tuturor cetăţenilor, pentru a nu creşte cheltuielile de deplasare ale fiecărui cetăţean în parte - o dată pentru depunerea actelor, respectiv altă dată pentru ridicarea actului de identitate;
 5. Întrucât aceste activităţi se realizează cu aportul lucrătorilor de poliţie, cetăţenii care solicită acte de identitate primesc documentele, după TIPĂRIREA actelor de identitate, prin intermediul agenţilor postului de poliţie din comună.

Activităţile de deplasare în comună, cu staţia mobilă, sunt mediatizate cu sprijinul primăriilor, lucrătorilor din primărie, agenţilor posturilor de poliţie.

Au fost realizate afişe, care se expun în locurile cele mai circulate din comună ori sate.

Numărul de cetăţeni sprijiniţi să obţină noi acte de identitate depinde de măsurile organizatorice care se întreprind de autorităţile locale din respectivele comune.

Costurile deplasării staţiei mobile se suportă din contribuţia primăriilor fiecărei comune încă din anul 2014. 

Analizând rezultatele obţinute în anii anteriori prin această activitate, municipalitatea consideră un succes utilizarea staţiei mobile în eforturile de punere în legalitate a cetăţenilor pe linie de evidenţă a persoanelor.

 

Deplasare la PRIMĂRIE şi la cetăţenii netrasportabili cu handicap din comună

Data deplasării

Acte emise depuse cu staţia mobilă

Data deplasării

Acte emise depuse cu staţia mobilă

Primăria Comunei HĂRĂU 

04.02.2021

2 vize de resedinţă

06.05.2021

13 cărţi de identitate

1 viză de resedinţă

04.03.2021

12 carti identitate

 2 vize resedinţe

03.06.2021

 

11 cărti de identitate

2 vize de resedintă

01.04.2021

3 cărţi de identitate

-

-

Primăria Comunei VETEL

11.02.2021

12 carti de identitate

3 vize resedinte

13.05.2021

10 cărti de identitate

1 viză de resedinţă

11.03.2021

14 cărti de identitate

10.06.2021

14 cărti de identitate

08.04.2021

11 cărti de identitate

-

-

Primăria Comunei BRĂNISCA, Centrul de Ingrijire şi Asistenţă Brănişca şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

18.02.2021

3 carti de identitate

3 vize resedinte

20.05.2021

1 carte de identitate

2 vize de resedinţă

18.03.2021

8 cărţi de identitate

1 viză de reşedinţă

17.06.2021

7 cărţi de identitate

15.04.3021

7 cărţi de identitate

-

-

Primăria Comunei CERTEJU DE SUS şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

25.02.2021

3 cărti de identitae

5 vize de resedinţă

27.05.2021

12 cărti de identitate

25.03.2021

16 cărţi de identitate

24.06.2021
 

18 cărti de identitate

22.04.2021

13 cărţi de identitate

2 vize de resedintă

-

-

Până la soluţionarea problemelor tehnice legate de producerea/tipărirea cărţilor de identitate, probleme care nu ţin de serviciul local de evidenţa persoanelor (SERVICIUL EVIDENŢA PERSOANELOR Deva), începând cu data de  30.06 ( luna iulie planificată) nu vom onora deplasarea funcţionarului cu staţia mobilă până la remedierea problemelor tehnice de tipărire C.I. Actele de identitate si-au prelungit termenele de valabilitate prin Legea 55/2020.

 

 


DIRECŢIA PUBLICĂ LOCALĂ DE EVIDENTA PERSOANELOR şi STARE CIVILĂ DEVA anunţă :

Programul de lucru cu publicul pentru  ziua de luni 21 iunie 2021:

 • ÎNREGISTRAREA ACTELOR DE  DECES  şi emiterea certificatului de deces şi a adeverinţei de înhumare program între orele 08.30 – 13.00. Rugăm folosiţi site-ul instituţiei https://certificat.evp-deva.ro/rezervare pentru programare-depunere, iar actele de deces se vor emite de îndată (20 de minute) transparent şi fără aglomeraţie în ghişeu.

 • ÎNREGISTRAREA ACTELOR DE NAŞTERE (nou-născuţii din Maternitate) program între orele 12.00-15.00. Rugăm folosiţi site-ul instituţiei pentru rezervare certificate de naştere Ghiseul 2: acte de naştere (nou-născuţii din Maternitate) https://certificat.evp-deva.ro/rezervare pentru depunerea şi emitere actelor de îndată (20 de minute) transparent şi fără aglomeraţie în ghişeu.           

În timpul programului de lucru 8.30-15.00, se pot obţine informaţii la următoarele numere de telefon: 0254 216718 mobil 0726700767 sau site-ul instituţiei www.evp–deva.ro

Serviciul Evidenta Persoanelor Deva  în data de 21 Iunie (luni) nu va desfăşura activităţi de relaţii cu publicul.

 


DIRECŢIA PUBLICĂ LOCALĂ DE EVIDENTA PERSOANELOR şi STARE CIVILĂ DEVA anunţă :

      Programul de lucru cu publicul pentru  ziua de marţi 1 iunie 2021:                                                

 •    ÎNREGISTRAREA ACTELOR DE  DECES  10.00 – 13.00              

    În timpul programului de lucru mai sus-menţionat, se pot obţine informaţii la următoarele numere de telefon: 0254 216718 mobil 0726700767

Serviciul Evidenta Persoanelor Deva  în data de 01 Iunie nu va desfăşura activităţi de relaţii cu publicul


PREMIERE 50 DE ANI CĂSĂTORIE

Ziua Internaţională a Familiei – este sărbătorită în fiecare an la data de 15 mai la Deva prin premierea familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, împreună !

Obiectivul principal al acestei zile este de a accentua importanţa familiei şi de a promova valorile familiei – egalitatea, dragostea, respectul persoanelor în etate.

Administraţia locală va acorda premiile şi diplomele de fidelitate familiilor care aniversează ,,50 de ani de căsătorie, împreună" !

Se va acorda diploma de fidelitate şi premiul în sumă de 500 lei, familiilor care au împlinit 50 de ani de convieţuire, împreună şi care au domiciliul în municipiul Deva şi în localităţile aparţinătoare (Archia, Bârcea Mică, Cristur, Sântuhalm) şi au depus cerere înregistrată la Compartimentul Stare Civilă Deva până la data de 11 mai 2021.

DIPLOMA şi premiul se acordă o singură dată, familiilor beneficiare, care au depus solicitare în scris, înregistrată la Compartimentul Stare Civilă Deva.

Temei legal: H.C.L.nr.107/2017 al municipiului Deva.

59 de familii şi-au exprimat dorinţa de a celebra acest eveniment important din viaţa lor ,,împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă” şi au solicitat prin cerere depusă şi înregistrată la Compartimentul de Stare Civilă din Cadrul Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva în perioada 12.05.2020-11.05.2021.

Având în vedere măsurile restrictive, impuse de autorităţi, festivitatea de premiere nu se va organiza ca în anii precedent, astfel că :

Administraţia locală va acorda premiile şi diplomele de fidelitate familiilor care aniversează ,,50 de ani de căsătorie, împreună” în perioada 17 mai --19 mai 2021.

Primarul municipiului Deva, Nicolae –Florin Oancea şi Consiliul Local Deva le urează aniversaţilor sănătate, viaţă lungă şi La Mulţi Ani pentru 50 de ani, împreună!

Diploma de fidelitate şi premiul se va înmâna titularului ( unuia dintre  dvs.) în locaţia CASA CĂSĂTORIILOR  a municipiului Deva între orele 10.00-14.00 în zilele de:

Familiiile beneficiare care si-au depus cererea vor fi anunţate telefonic, la numarul de telefon, transmis pe cererea inregistrată. Rugăm să va prezentaţi (soţ/soţia) doar în ziua programată şi între orele 10.00-14.00 cu actul de identitate în sediul CASEI CĂSĂTORIILOR!

 


Comunicat

PROGRAMUL DE LUCRU la Starea Civilă şi Evidenţa Persoanelor Deva

în perioada sărbătorilor Pascale

 

STAREA CIVILĂ DEVA

 • Vineri, 30 aprilie 2021 orele 10:00 -15:00, înregistrări DECESE şi acte NOU-NĂSCUŢI (Maternitate)
 • Sâmbătă, 1 mai 2021 orele 10:00-15:00, înregistrări DECESE şi oficeierea căsătoriilor programate

DUMINICĂ 02 mai - ÎNCHIS

 • Luni, 03 mai 2021 orele 08:30 -15:00, înregistrări DECESE şi acte NOU-NĂSCUŢI (Maternitate)
 • Marţi , 04 mai 2021 - DESCHIS 08:30 -16:30

EVIDENŢA PERSOANELOR DEVA

 • Vineri , 30 aprilie  2021Luni, 03 mai 2021 - ÎNCHIS
 • Marţi , 04 mai 2021 - DESCHIS 08:30 -16:30

 

 

Comunicat 23.04!

Se distribuie cărţile de identitate pentru cererile depuse în perioada 09 februarie-15 aprilie 2021 în ghiseul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva.

Vă informăm că Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administarea Bazelor de Date Bucureşti a furnizat materiile prime necesare pentru tipărirea cărţilor de identitate (C.I) pentru care s-au depus cereri.

În aceste condiţii, în municipiul Deva s-au tipărit un număr de 628 de cărţi de identitate, soluţionându-se cererile cetăţenilor preluate de către Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva în perioada 09.02.2021-15.04.2021.

!!! Prin urmare, cetăţenii care au depus cereri privind eliberarea cărţii de identitate în perioada 09.02-15.04.2021 sunt invitaţi să se prezinte la ghiseele Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva, de pe b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 12 etaj 1 în ghiseul eliberări acte pentru a-şi ridica noua carte de identitate (C.I)

PROGRAM GHISEU:ZILNIC doar între orele 14.00-16.30

                                          Miercurea:14.00-18.30

 

! Rugăm evitaţi aglomeraţia în ghişee şi asiguraţi distanţarea fizică.

Spaţiul de aşteptare pentru cetăţeni este în afara sediului ! Rugăm respectaţi măsurile!

Rugăm programaţi-vă pentru depunerea documentelor, fără nici o excepţie! Confirmaţi rezervarea!

Prezentati-vă cu documentele în original, în ghiseu! Documente  sunt solicitate conform legislaţiei în vigoare pentru certificarea identităţii şi a imobilului în care locuiti şi vă declaraţi domiciului sau  solicitaţi resedinta ( locuinta secundară sau locuinţă de serviciu).


 

COMUNICAT Prelungire valabilitate acte de identitate.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 

,, Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări".

În concret, întrucât actele de identitate  (C.I/C.I.P) al căror termen de valabilitate a expirat începând cu data de 01.03.2020, SUNT VALABILE POTRIVIT LEGII, reamintim că acestea pot fi utilizate în relaţie cu instituţiile publice sau cu persoane juridice de drept privat, care au obligaţia de a le accepta.

De asemenea, reiterăm dispoziţiile art.12 alin.(1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, potrivit cărora actul de identitate este documentul care se eliberează cetăţeanului român şi care face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă titularului acestuia.

Prin acte de identitate se întelege:    

 • CARTEA DE IDENTITATE (C.I)

 • CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE (C.I.P)

 • BULETINUL DE IDENTITATE

 • Solicitaţi pentru depunere REZERVARE / programare pentru ghiseu https://ghiseu.evp-deva.ro 

 • Confirmaţi REZERVAREA dvs. !  Respectaţi măsurile!

 • La depunere, vă rugăm prezentaţi documentele, în original si copiile Xerox, chitanta achitării contravalorii cărţii de identitate (7 lei).

 • Pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva în perioada 05.04-09.04.2021, se tipăresc de către B.J.A.B.D Hunedoara (M.A.I) 31 CĂRŢI DE IDENTITATE ( C.I)/săptămână.

 • Important!!! Toate cererile pentru solicitarea actului de identitate sau aplicarea vizei de reşedinţă, se depun, fără nici o excepţie, doar prin programare/rezervare online pentru a intra la ghiseu .

 • Rugăm respectaţi măsurile! Prezentati-vă la programarea confirmată de către dvs. cu documentele în original din care se certifică identitatea imobilului (localitatea, strada, nr. de imobil) unde vă declaraţi domiciliul şi certificatele de stare civilă ( original+copiile Xerox), fără nici o exceptie. Documentele solicitate sunt documente solicitate conform legislaţiei în vigoare pentru certificarea identităţii şi al imobilului pentru prelucrarea datelor cu caracter persoanal în vederea emiterii actul de identitate solicitantului/titularului sau împuternicitului (prin procură specială).


Potrivit Legii 55/ 2020 art.4 alin.5 valabilitatea actelor de identitate se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

Pe durata stării de alertă se preiau doar cererile depuse în ghiseu pentru emiterea/tipărirea actelor de identitate (C.I/C.I.P) pentru care s-a făcut programare/rezervare on-line pe pagina de web: evp-deva.ro .


În perioada 02.04 - 23.04.2021 pentru  depunerea documentelor pentru solicitarea actelor de identitate ( C.I/ C.I.P ) sau aplicarea vizei de resedinţă, vă rugăm să vă prezentaţi în ghiseul Serviciului Evidenta Persoanelor Deva doar după rezervare /programare ghiseu.

Confirmaţi rezervarea dvs!

 • Rezervaţi online ghiseu.evp-deva.ro pentru depunere DOCUMENTE la GHISEUL 1 pentru solicitare: carte de identitate/carte de identitate provizorie) sau
 • Ghişeul aplicare viză de reşedinţă.
 • Rugăm prezentaţi toate documentele dvs, în original şi copie xerox în ghiseu, documente solicitate conform legislaţiei în vigoare.

  RUGĂM RESPECTAŢI MĂSURILE!

Comunicat privind prelungirea termenului de eliberare a cărţilor de identitate la Serviciul Evidenţa Persoanelor DEVA

Până la soluţionarea problemelor tehnice legate de producerea/tipărirea cărţilor de identitate, probleme care nu ţin de serviciul local de evidenţa persoanelor ( S.E.P Deva), termenele de soluţionare a cererilor pentru eliberarea cărţii de identitate (C.I.) depuse şi înregistrate din 11 februarie 2021 se prelungesc.

Vom reveni cu informaţii/ COMUNICATE! 

!!Precizăm pentru cetăţenii care se deplasează/călătoresc în străinătate sau trebuie să plece urgent în străinătate pot solicita eliberarea/obţinerea paşaportului cu actul de identitate expirat ( actele de identitate si-au prelungit termenele de valabilitate, Legea 55/2020) sau cartea de identitate provizorie (dacă nu există documentele necesare sau există alte motive întemeiate, conform legii)


 

Comunicat -Servicii  online STAREA CIVILĂ Deva

Pentru că ne dorim să oferim servicii complete şi de cea mai bună calitate şi să nu mai stăm la cozi în ghisee. Haideţi să deblocăm activitatea Compartimentului de Stare civilă Deva prin tăierea cozilor de la ghisee, haideţi să ne preţuim sănătatea şi timpul!

Menirea instituţiei şi a funcţionarilor publici din cadrul acestui serviciu este să-şi servească cetăţenii deîndată şi corect!

Folosiţi site-ul instituţiei www.evp-deva.ro în meniul Servicii rezervări online rezervare/depunere acte solicitare  pentru:

 • Rezervare oficiere căsătorie civilă /Programează-ţi oficierea căsătoriei civile https://casatorii.evp-deva.ro
 • certificate Căsătorie (duplicate, transcrieri, rectificări) şi divorţ administrativ

 

 • certificate NASTERI (duplicate, rectificări , schimbare nume, adoptii transcrieri U.E)
 • acte NOU-NĂSCUŢI
 • TRANSCRIERI Moldova şi UCRAINA

 

 • acte DECES ( acte curente)
 • certificate de Deces (duplicate, transcrieri, rectificări) şi Anexa 24 (succesiuni)

În atenţia persoanelor care au solicitat eliberarea cărţii de identitate în perioada 18.01-10.02.2021 la ghiseul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva

Dacă cererea dumneavoastră a fost înregistrată în perioada 18 ianuarie-10 februarie 2021 şi nu au necesitat verificări suplimentare, în vederea emiterii actului de identitate, vă puteţi prezenta în  ghiseu, zilnic doar între orele 14.00-16.30, iar miercurea doar între orele 14.00-18.30 pentru a vă ridica cartea de identitate (C.I).

Titularul actului de identitate se va prezenta, personal sau persoana împuternicită, cu procură specială pentru ridicarea cărţii de identitate ( C.I)


Comunicat- oficieri căsătorii în CASA CĂSĂTORIILOR DEVA

Vă aducem la cunoştinţă că a fost adoptată H.G. nr. 35 din 10 februarie 2021 privind prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19. În acest sens vă aducem la cunoştinţă măsurile stabilite în ceea ce priveşte oficierea căsătoriilor:

 • începând cu data 12 februarie 2021, oficierea căsătoriilor va fi permisă cu participarea a cel mult 20 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică;
 • accesul în sala de ceremonii este organizat astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;
 • nu se va permite accesul în sala de ceremonii persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37,3℃ ;
 • este obligatorie purtarea măştii de protecţie în sala unde se oficiază căsătoriile;
 • se va evita orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrăţişările, sărutul obrajilor sau al mâinilor;
 • se va evita atingerea suprafeţelor care sunt atinse în mod frecvent şi de alte persoane, precum: balustrade, clanţe şi mânere. În cazul în care sunteţi totuşi nevoiţi să atingeţi aceste suprafeţe, este obligatorie dezinfectarea mâinilor.

 


În perioada 17.02 - 01.04.2021 Rezervare pentru ghişeu/depunere documente doar pentru pierdere, furt, deteriorare, modificare date de stare civilă şi Ghişeul aplicare viză reşedinţă.
Rezervarea online pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva, obligatorie pentru depunere acte, fără nici o excepţie !
RESPECTAŢI MĂSURILE!

 

COMUNICAT Prelungire valabilitate acte de identitate.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 

,, Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări".

În concret, întrucât actele de identitate  (C.I/C.I.P) al căror termen de valabilitate a expirat începând cu data de 01.03.2020, SUNT VALABILE POTRIVIT LEGII, reamintim că acestea pot fi utilizate în relaţie cu instituţiile publice sau cu persoane juridice de drept privat, care au obligaţia de a le accepta.

De asemenea, reiterăm dispoziţiile art.12 alin.(1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, potrivit cărora actul de identitate este documentul care se eliberează cetăţeanului român şi care face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă titularului acestuia.

Prin acte de identitate se întelege:    

 • CARTEA DE IDENTITATE (C.I)
 • CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE (C.I.P)
 • BULETINUL DE IDENTITATE
 • Solicitaţi REZERVARE pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva. https://ghiseu.evp-deva.ro  (rezervaţi aici doar pentru motivele enumerate) 
 • Confirmaţi REZERVAREA dvs. !  Respectaţi măsurile!
 • În perioada 17.02-01.04 2021 Rezervare/programare pentru ghişeu/ pentru depunere documente -doar pentru pierdere, furt, deteriorare, modificarea datelor de stare civilă (exemplificăm: schimbare de nume prin încheierea căsătoriei civile, schimbare de nume pe cale administarativă, divorţ) şi Ghişeul vize de reşedinţă ( flotant).
 • La depunere, vă rugăm prezentaţi documentele, în original si copiile Xerox, chitanta achitării contravalorii cărţii de identitate.
 • Pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva din data de 22.02.2021, se tipăresc de către B.J.A.B.D Hunedoara (M.A.I) 11 CĂRŢI DE IDENTITATE ( C.I)/săptămână.
 • Important! Toate cererile pentru solicitarea actului de identitate sau aplicarea vizei de reşedinţă, se depun, fără nici o excepţie, doar prin programare/rezervare online. 

 

Staţia mobilă, în fiecare joi, în comunele Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus

Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva deserveşte pe linie de evidenţa persoanelor,

 • locuitorii municipiului Deva,
 • locuitorii satelor aparţinătoare (Archia, Bârcea Mică, Cristur, Sântuhalm),
 • dar şi pentru cele 6 comune arondate şi satele aparţinătoare acestor comune: Brănişca, Cârjiţi, Certeju de Sus, Hărău, Veţel, Şoimuş,

Având în vedere solicitările primăriilor, solicitările domnilor primari depuse şi înregistrate la Primăria Municipiului Deva în cursul lunii ianuarie 2021,

 • În conformitate cu prevederile O.U.G.nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi H.G. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale în materie de evidenţă,
 • în vederea sprijinirii locuitorilor comunelor Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus şi locuitorii satelor aparţinătoare acestor comune vom asigura deplasarea echipei din cadrul servicului cu staţia mobilăîn vederea preluării cererilor, imaginii şi a documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate (C.I, C.I.P) şi aplicarea vizei de reşedinţă.
 • Programul de deplasare al funcţionarului de evidenţă, de la ghiseul instituţiei la primăria de domiciliu al locuitorilor din comuna: Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus,

Nr.crt.

Deplasare la PRIMĂRIE şi la cetăţenii netrasportabili cu handicap în perioada lunilor februarie-noiembrie 2021

Data deplasării/
ora: 9.00 - 12.00

Data deplasării/
ora: 9.00 - 12.00

Data deplasării/
ora: 9.00 - 12.00

1.

Primăria Comunei HĂRĂU şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

04.02.2021
04.03.2021

01.04.2021

06.05.2021
03.06.2021

08.07.2021

02.09.2021
07.10.2021
04.11.2021

2.

Primăria Comunei VETEL şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

11.02.2021
11.03.2021

08.04.2021

13.05.2021

10.06.2021

15.07.2021

09.09.2021
14.10.2021
11.11.2021

3.

Primăria Comunei BRĂNISCA, Centrul de Ingrijire şi Asistenţă Brănişca şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

18.02.2021
18.03.2021

15.04.3021

20.05.2021
17.06.2021

22.07.2021

16.09.2021
21.10.2021
18.11.2021

4.

Primăria Comunei CERTEJU DE SUS şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

25.02.2021
25.03.2021

22.04.2021

27.05.2021
24.06.2021
29.07.2021

23.09.2021
28.10.2021
25.11.2021

 

 

 Prin acest serviciu ne adresăm  cetăţenilor:

 

 • au actul pierdut, furat, deteriorat;
 • au împlinit 14 ani şi nu au act de identitate;
 • au actul pierdut, furat, deteriorat;
 • şi–au schimbat domiciliul sau au alt număr la casă;
 • s-au căsătorit/au divorţat/schimbat numele şi nu au schimbat actul de identitate;
 • au buletin tip vechi şi doresc carte de identitate.
   
 • Depunând documentele la primăriei locului de domiciliu, consultaţi tabelul, cetăţeanul/ solicitantul nu mai este nevoit să se deplaseze în municipiul Deva, în ghiseu pentru obţinerea actului de identitate, deoarece inclusiv înmânarea noului act de identitate se face în comuna de domiciliu, prin intermediul colaborării cu agenţii din cadrul posturilor de poliţie. 
 • Evitarea altor situaţii ( neprezentarea de acte doveditoare, ca adeverinta de la registrul agricol, s.a.) sau diverse alte situaţii ( solicitanţii actelor de identitate sunt si persoane netransportabile sau fără posibilităţi materiale de a se prezenta în ghiseu, în municipiul Deva, deoarece depind de un mijloc de transport local s.a.)
 • Depunerea documentelor la ghiseul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva se face exclusiv, fără excepţie, doar în baza rezervărilor/programărilor online

           https://ghiseu.evp-deva.ro

 • Având în vedere evoluţia situaţiei existente la nivel naţional, precum şi măsurile dispuse pentru diminuarea efectelor contaminării cu virusul SARS-CoV-2, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 396/15.05.2020 a fost publicată Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 care, la art.4 alin. (5) reglementează că :

,,valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi entităţile private autorizate conform legii se menţin pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”.

Pentru detalii şi clarificări suplimentare vă stăm la dispoziţie la numerele de telefon 0254-234533; +40726700767 sau pe email evidentapersoanelor@primariadeva.ro 

 

 

COMUNICAT Prelungire valabilitate acte de identitate.

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19

,, Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări".

Actele de identitate, emise de autorităţile publice, care au expirat, începând cu data de 01.03.2020, îşi menţin valabilitatea pe toată perioada stării de urgenţă/alertă,  precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări. 

Actul de identitate (C.I/C.I.P-ul) va fi lăsat în posesia titularului actului de identitate la depunerea actelor, în ghiseu, iar funcţionarul de serviciu va  reţine o copie a actului de identitate, astfel că solicitantul va declara scris, iar la înmânarea noului act de identitate se va restitui pentru anulare.

Conform H.G. nr.3/2021 începând cu data de 13 ianuarie 2021 se prelungeşte cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul ţării.

COMUNICAT depunere acte pentru căsătorie 21 ianuarie, joi


DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE şi depunerea documentelor în original, se va face în faţa ofiterului de stare civilă în sediul Casei CĂSĂTORIILOR, joi, 21 ianuarie pentru toate căsătoriile programate pentru sâmbăta, 30 ianuarie 2021.

Viitorii miri ( cele 7 perechi )se vor prezenta între orele 8.30-11.00 în Casa Căsătoriilor al municipiului Deva cu toate documentele necesare, în original, conform programărilor confirmate.

!!Neprezentarea în 21.01 la ora stabilită pentru înregistrarea declaraţiei de căsătorie, care se face personal, de catre viitorii soti, în scris, şi în faţa ofiţerului de stare civilă sau lipsa actelor necesare duc la anularea rezervării.

Sediul Casei Căsătoriilor al municipiului Deva– pentru depunerea actelor şi înregistrarea declaraţiei de căsătorie: municipiul Deva, B-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 10, parter.

 

Date de contact :Tel./fax 0254-216718 – Compartimentul Stare Civilă, ofiteri de stare civilă Alexandra Onea, Ancuţa Almăşan.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon mobil: 0726700767 (Melinda Haiduc).

 

 

COMUNICAT EVIDENŢA PERSOANELOR DEVA 15.01.2021

Termenele de solutionare al cererilor depuse în perioada 13 ianuarie -15 februarie 2021 la Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva sunt :

 • 30 de zile lucrătoare pentru eliberarea cărţilor de identitate (C.I.), conform Dispoziţiei nr. 3359187 din 12.01.2021 a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti din cadrul M.A.I, datorită unor problema tehnice apărute în procesul de tipărire a cărţilor de identitate la nivel naţional.

 • 3 zile lucrătoare pentru eliberarea cărţilor de identitate provizorie (C.I.P.), iar în cazul în care sunt necesare verificări efectuate de către organele de poliţie, serviciul public comunitar de paşapoarte, structurile de stare civilă din cadrul altor primării, indiferet de documentul solicitat, până-n 45 de zile se poate emite un acte de identitate, dacă necesită verificări suplimentare.

 • 2 zile lucrătoare pentru înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei (vizei de flotant).

Având în vedere evoluţia situaţiei existente la nivel naţional, precum şi măsurile dispuse pentru diminuarea efectelor contaminării cu virusul SARS-CoV-2, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 396/15.05.2020 a fost publicată Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 care, la art.4 alin. (5) reglementează că:

 

,, valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi entităţile private autorizate conform legii se menţin pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”.

 

Prin exceptie, dacă cetăţenul se află într-o situaţie deosebită, ce poate justifica solicitarea eliberării cărţii de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit mai sus, este îndrumat în ghiseu de către funcţionarul de serviciu ca să se adreseze directorului executiv sau şefului serviciului, fără nici o exceptie, sens în care va fi înregistrat în registrul de audienţe şi va depune o cerere în acest scop, potrivit modelului transmis prin îndrumarea nr. 3297376/02.03.2020.

Vă comunicăm că numărul de cărţi de identitate ce va fi tipărit pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva în perioada 18.01-15.02.2021 este de 58 de cărţi de identitate pe săptămână, conform comunicatului nr. 3662514/15.01.2021 transmis de Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Hunedoara.

 

 • Important! Toate cererile pentru solicitarea actului de identitate sau aplicarea vizei de reşedinţă, se depun, fără nici o excepţie, doar prin programare/rezervare online. Confirmaţi REZERVAREA dvs. !

 • Solicitaţi REZERVARE pentru GHISEU doar pentru pierderea/furtul actului de identitate, distrugerea, deteriorarea, anularea actului de identitate şi aplicarea vizei de resedintă.

 • Plătiti contravaloarea cărtii de identitate de 7 lei pe platforma ghiseul.ro, prezentati chitanta la depunerea documentelor (prezentaţi documentele în original + copie xerox)


 


 

 

DIRECŢIA PUBLICĂ LOCALĂ DE EVIDENTA PERSOANELOR şi STARE CIVILĂ DEVA anunţă

În perioada sărbătorilor de iarnă, 25 decembrie 2020 şi 4 ianuarie 2021, Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă va funcţiona în zilele lucrătoare, dar va funcţiona şi în zilele nelucrătoare după un program special, aprobat, doar pentru înregistrarea actelor de deces.

În acest interval se vor desfăşura activităţi curente specifice la final de an (arhivarea documentelor, întocmirea de rapoarte etc).

 - Compartimentul Stare Civilă va funcţiona după un program de lucru cu publicul, iar în zilele nelucrătoare după un program special, aprobat:

 • 25 decembrie 2020- Nu se vor desfăşura activităţi de relaţii cu publicul.ÎNCHIS

 • 26 decembrie 2020 program special pentru înregistrarea actelor de deces între orele 10.00-13.00

 • 27 decembrie 2020-Nu se vor desfăşura activităţi de relaţii cu publicul.INCHIS

 • 28, 29, 30, 31 decembrie PROGRAM între orele 8.30-16.30

 • 1 ianuarie 2021 -Nu se vor desfăşura activităţi de relaţii cu publicul.INCHIS

 • 2 ianuarie 2021 program special pentru înregistrarea actelor de deces între orele 10.00-13.00

 • 3 ianuarie 2021-Nu se vor desfăşura activităţi de relaţii cu publicul.INCHIS

 • 4 ianuarie 2021 se vor relua activităţile pe linie de stare civilă.

 - Serviciul Evidenta Persoanelor

Primirea cererilor şi depunerea documentelor la ghisee pentru solicitarea actului de identitate(C.I/C.I.P) sau pentru aplicarea vizei de reşedinţă, fără nici o excepţie, doar prin programare/REZERVARE online https://ghiseu.evp-deva.ro

Programul de relaţii cu publicul este următorul:

 • 25, 26, 27 decembrie 2020 - Nu se vor desfăşura activităţi de relaţii cu publicul.ÎNCHIS

 • 28,29,30,31 decembrie PROGRAM între orele 8.30-16.30

 • 1, 2, 3 ianuarie 2021 – Nu se vor desfăşura activităţi de relaţii cu publicul.ÎNCHIS

Eliberarea/ridicarea actelor din ghiseu (C.I/ C.I.P, viza de resedinţă), doar în zilele lucrătoare, între orele 14.00-16.30

 • 4 ianuarie 2021 se vor relua activităţile de relatii cu publicul pe linie de evidenţa persoanelor

!!“Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.”
art.4 alin.(5)din Legea nr.55/15.05.2020

    Dispoziţiile de mai sus vizează atât cărţile de identitate cât şi cărţile de identitate provizorii

Pentru informaţii suplimentare 0726700767.

Sărbători binecuvântate cu sănătate! La mulţi ani pentru 2021!

 

 

 

Program prelungit în perioada  5-6 decembrie 2020 la Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva


“Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.”
art.4 alin.(5)din Legea nr.55/15.05.2020

    Dispoziţiile de mai sus vizează atât cărţile de identitate cât şi cărţile de identitate provizorii.

IMPORTANT!!!
    La Alegerile Parlamentare din 6 decembrie 2020 SE POATE VOTA CU ACTUL DE IDENTITATE expirat ( acte de identitate (C.I/C.I.P) expirate din data de 1 martie 2020)
    Totodată, vă informăm că, în zilele de 5 şi 6 decembrie 2020, funcţionarii din cadrul Serviciului Evidenţa Persoanelor vor soluţiona, cu prioritate, cererile pentru eliberarea actelor de identitate ca urmare a pierderii, furtului, deteriorării, anulării actului de identitate deţinut anterior sau al căror termen de valabilitate a expirat până în data de 01.03.2020, astfel încât toţi cetăţenii să îşi poată exercita dreptul la vot. 

Programul de relatii cu publicul va fi următorul:

PRIMIRI CERERI şi ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE

Sâmbătă, 05.12.2020,  08:00 – 16:00 

Duminică, 06.12.2020, 07:00 – 21:00

 • Accesul in institutie la ghisee, în zilele de 5 şi 6 decembrie se face fără programare on-line.
 • Accesul în incinta va fi limitat la 6 persoane în acelaşi timp, pentru fiecare ghiseu (distanţare reglementată de 1,5 m fata de o alta persoană, dar şi datorită faptului că spaţiul public din incinta instituţiei e limitat);
 • Zona de asteptare pentru cetăţenii care solicită servicii atât pe linie de evidenţă cât şi pe linie de stare civilă, va fi în exteriorul incintei, obligatoriu se folosesc substanţele dezinfectante şi se poarte mască;
 • Taxele pot fi achitate pe platforma ro prezenta-ti chitanta electronică la depunerea documentelor

 

 


ZILE LIBERE!!!

Conform prevederilor legale in vigoare, zilele de 30 noiembrie şi 1 decembrie 2020 sunt declarate zile libere!!!

 • 30 noiembrie şi 1 decembrie sunt zile libere la Serviciul Evidenta Persoanelor Deva.

Programul de relaţii cu publicul  va fi reluat în 2 decembrie.

 • 30 noiembrie şi 1 decembrie program special pentru înregistrarea actelor de deces la Compartimentul Stare Civila Deva.

Programul pentru depunerea documentelor, declararea şi înregistrarea actului de deces între orele 10.00-13.00.

Programul de relaţii cu publicul pentru toate activităţile va fi reluat în 2 decembrie.

 

Informaţii suplimentare. Rugăm apelaţi telefonic la numărul 0726700767.

 


 

COMUNICAT

Depunerea cererii pentru solicitarea actul de identitate/viza reşedinţă-DOAR prin PROGRAMARE ON-LINE www. evp-deva.ro


Important! Actele de identitate, emise de autorităţile publice, care au expirat, începând cu data de 01.03.2020, îşi menţin valabilitatea pe toată perioada stării de urgenţă/alertă,  precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări (conform art. 4 alin (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19).
Depunerea cererii la ghiseele Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva pentru solicitarea actul de identitate/vizei de reşedinţă se face doar pe bază de PROGRAMARE/REZERVARE ON-LINE pe site- ul instituţei www.evp-deva.ro

Accesul în sediu se face prin intrarea principală de la etajul clădirii şi va fi permis numai la ora rezervată/programată chiar de către solicitant/ă.

Purtarea măştii de protecţie şi dezinfectarea mâinilor înainte de intrarea în sediu sunt obligatorii.
Recomandăm plata taxelor (7 lei pentru C.I; 1 leu pt C.I.P)  on-line pe platforma ghiseul.ro

Documentele se prezintă în original şi copie xerox în ghiseu.

În intervalul orar 13.00-14.00 activitatea în incinta ghiseelor de relaţii cu publicul si a birourilor de prelucrare va fi întreruptă pentru dezinfecţie.
Programul de ridicare/eliberare al actelor de identitate este zilnic doar între orele 14.00-16.30 iar miercurea între orele 14.00-18.30

Cererile persoanelor fizice şi juridice pentru furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul naţional pentru evidenţa persoanelor (confirmarea domiciliului anterior, adeverinta pentru Casa de Pensii, programul Rabla) se poate transmite on-line pe e-mail: evidenta persoanelor@primariadeva.ro
Vă rugăm respectaţi măsurile stabilite si programul stabilit pentru depunerea documentelor în urma rezervării /programării de către dvs. şi  a programului stabilit pentru ridicarea actelor!

 

COMUNICAT

Vă aducem la cunoştinţă măsurile stabilite pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19  în ceea ce priveşte oficierea căsătoriilor civile în Casa Căsătoriilor al municipiului Deva:

 • Oficierea căsătoriilor va fi permisă cu participarea a cel mult 20 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică;
 • este obligatorie purtarea măştii de protecţie în sala unde se oficiază căsătoriile cât şi în incinta de acces;
 • se va evita orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrăţişările, sărutul obrajilor sau al mâinilor;
 • se va evita atingerea suprafeţelor care sunt atinse în mod frecvent şi de alte persoane, precum: balustrade, clanţe şi mânere. În cazul în care sunteţi totuşi nevoiţi să atingeţi aceste suprafeţe, este obligatorie dezinfectarea mâinilor.

Vă rugăm respectaţi măsurile reglementate la oficierea căsătoriilor civile în Casa Căsătoriilor!

 

COMUNICAT

Rezervare ACTE DE IDENTITATE. Programează-te pentru depunere acte pe site-ul instituţiei www.evp-deva.ro

În vederea preîntâmpinării răspândirii infecţiei cu noul coronavirus şi a reducerii riscului de contaminare şi îmbolnăvire, la nivelul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva, începând cu data de 16 martie 2020 s-au dispus următoarele măsuri:

Accesul cetăţenilor la ghişeu pentru solicitarea actelor de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, viză de resedinţă) se face exclusiv prin programare online/rezervare.

Programează-te pentru depunere acte on-line pe site-ul instituţiei www.evp-deva.ro secţiunea „Servicii/Rezervări on-line” meniul „Rezervare acte de identitate.Programează-te pentru depunere acte”, AICI disponibile sunt cele 3 ghisee:

 • Ghiseul 1 pentru depunere documente solicitare carte de identitate (C.I, C.I.P),
 • Ghiseul 2 pentru depunere documente solicitare carte de identitate (C.I, C.I.P),
 • Ghiseul 3 pentru depunere documente solicitare viza de resedinte (flotant).

Pentru siguranţa cetăţenilor, accesul în instituţie la cele 4 ghişee (Ghiseul 1, Ghiseul 2, Ghiseul 3 vize de resedinte (flotant), Ghiseul informatii si eliberari acte) va fi limitat strict la numărul persoanelor necesare pentru depunerea cererii în vederea solicitării actelor de identitate, respectiv titularul actului de identitate şi găzduitorul, iar în cazul în care titularul actului de identitate este minor acesta va fi însoţit de un reprezentant legal şi, după caz, de către găzduitor.

Informăm şi rugăm cetăţenii să intre în instituţie doar la ora rezervată, nu mai devreme sau mai târziu, decât la ora rezervată pentru depunerea documentelor în vederea solicitării actului de identitate, iar zona de asteptare va fi in exteriorul incintei, purtarea măştii de protecţie şi dezinfectarea mâinilor sunt obligatorii.

Recomandăm plata taxelor (7 lei taxa carte de identitate, 1 leu taxa carte de identitate provizorie) on-line pe platforma ghiseul.ro sau plata direct la ghiseele Directiei de Impozite şi Taxe Locale Deva, înainte de a depune documentele in ghiseu;

RECOMANDĂM cetăţenilor din comunele arondate pe line de evidenta să -şi facă rezervare on-line pentru depunerea documentelor la sediul nostru din Deva sau să aştepte prezenţa staţiei mobile în comună (cetăţenii din comunele :Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus).

IMPORTANT!!! Actele/documentele se prezintă în original şi copie xerox, la depunere.


 

COMUNICAT

Termenul de eliberare a actului de identitate sau a vizei de reşedinţă în urma depunerii documentelor la Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva

Termenul pentru eliberarea actului de identitate (C.I,C.I.P) sau a vizei de reşedinţă, acolo unde nu sunt necesare verificări suplimentare prevăzute prin lege, sunt:

- carte de identitate (C.I) - 7 zile, dacă nu sunt necesare verificări suplimentare.

- viza de reşedinţă - 3 zile, dacă nu sunt necesare verificări suplimentare.

- carte de identitate provizorii (C.I.P) - 3 zile, dacă nu sunt necesare verificări suplimentare.

NU EXISTĂ TAXĂ pentru eliberarea ACTELOR DE IDENTITATE, în regim de urgenţă.

Pentru cazuri temeinic justificate (motive medicale, examene), se poate reduce termenul de 7 zile de soluţionare numai prin solicitare audienţă, solicitare înregistrată în registrul de audienţe şi ataşarea de documente justificative.
Răspunsul cu privire la ridicarea actului de identitate, în aceste situaţii, se va transmite telefonic către solicitant/titular sau reprezentantul legal.


COMUNICAT

Am deschis modulul de Rezervare oficiere căsătorie civilă pentru anul 2021

Programează-ţi online oficierea căsătoriei civile.


De astăzi, mirii anului 2021 îşi pot programa on-line ziua şi ora la care va fi oficiată căsătoria civilă. Este cea mai simplă şi transparentă metodă de planificare a unui eveniment atât de important.

Programarea căsătoriei civile în municipiul Deva pentru anul 2021 se face on-line http://www.evp-deva.ro sau evp-deva.ro în secţiunea ,,SERVICII REZERVĂRI ON-LINE” meniul ,,Rezervare oficiere căsătorie civilă” Programează-ţi online oficierea căsătoriei civile.

Nu se pot face programări/rezervări prin e-mail, fax sau telefonic.

Dragi miri, din dorinţa de a clarifica şi a vă îndruma eficient, vă punem la dispoziţie pe site-ul instituţiei INFORMAŢII UTILE în Secţiunea CĂSĂTORII, informaţii privind încheierea căsătoriei civile în municipiul Deva (accesaţi modulul INFORMAŢII UTILE).În acest ghid informativ am cuprins răspunsul la cele mai frecvente întrebări adresate ofiţerului de stare civilă despre cununia civilă.

Mulţi miri sunt concentraţi pe nuntă şi nu prea acordă importanţă căsătoriei/cununiei civile, însă pe cât de scurt este acest eveniment, pe atât de multe pregătiri implică.

Chiar dacă timpul efectiv al cununiei in fata ofiterului de stare civilă nu durează decât acele câteva minute in care DA-ul trebuie să răsune din adâncul sufletului, sa fie ferm si spus cu zambetul pe buze dar, cel mai important, privindu-ti in ochi partenerul de viată…credeti-mă!

Nerespectarea oricărei dispoziţii referitoare la condiţiile de programare în vederea depunerii declaraţiei de căsătorie poate duce la anularea rezervării.

Important!!! Serviciul online de rezervare a oficierii căsătoriei civile nu elimină cerinţa legală ca ambii soţi să se prezinte în termenul legal, în faţa ofiţerului stării civile, pentru a completa declaraţia de căsătorie şi a prezenta actele necesare.
Depunerea actelor şi completarea ,,Declaraţiei de căsătorie se face de către ambii soţi, împreună LA GHISEU în faţa ofiţerului de stare civilă ca şi la oficiere, cu 10 zile înainte de data căsătoriei, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
Exemplu de calcul: dacă doriţi să vă căsătoriţi în data de SÂMBĂTĂ, 10 iulie 2021 trebuie să depuneţi dosarul JOI, 01 iulie  2021

În cazul în care căsătoria va fi cu un cetăţean străin informaţii privind actele necesare şi programarea oficierii se obţin exclusiv la sediul D.P.L.E.P.S.C. –Compartimentul Stare Civile şi vă rugăm să va adresaţi ofiţerului de stare civilă pentru a primii informaţiile corecte pentru depunerea tuturor actelor necesare în vederea încheierii căsătoriei cu un cetăţean străin.

Casatoria se poate încheia după 10 zile de la data depunerii declaratiei de casatorie (se socoteşte atat ziua depunerii dosarului cat si ziua oficierii căsătoriei).

La depunerea declaraţiei de căsătorie este obligatorie prezenţa ambilor soţi împreună.

Pentru cazuri bine justificate, căsătoria se poate încheia mai repede de 10 zile, ori după expirarea termenului legal, dar numai până la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale (de 14 zile de la data emiterii lor), cu aprobarea primarului.

Pentru confirmarea procedurii de programare online solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Procedura de rezervare:

 • 1. Se selectează LOCAŢIA

 • 2. Se selectează luna dorită

 • 3. Se selectează ziua dorită

 • 4. Se selectează intervalul de timp disponibil pentru rezervare (culoarea verde)

 • 5. Se introduc datele corecte de identificare ale soţilor

 • 6. În cazul confirmării programării, vă veţi prezenta la data menţionată în rezervare, având la dumneavoastră toate documentele necesare.Important confirmarea rezervării!

 • 7. Zilele care apar indisponibile pot fi zile nelucrătoare sau pot fi zile înregistrate la maximum de rezervări.

Neprezentarea la data stabilită pentru declaratia de casatorie care se face personal, de catre viitorii soti, în scris, şi în faţa ofiţerului de stare civilă delegate sau lipsa actelor necesare duc la anularea rezervării.

Administratorul aplicaţiei îşi rezervă dreptul de a anula programările frauduloase. În cazul anulării programării deponentul va aplica pentru o nouă programare.

Prezentul regulament produce efecte pe termen nelimitat şi poate fi modificat/completat/revocat în concordanţă cu modificările aduse ulterior legislaţiei în domeniu.

Notă: Ora programării poate suferi o marjă de maximum 10 minute, în funcţie de complexitatea solicitării anterioare.

La momentul oficierii căsătoriei/cununiei civile se prezintă ofiţerului de stare civilă, obligatoriu, cărţile de identitate (în original) ale viitorilor soţi.(Atenţie - actul de identitate al soţului care, prin căsătorie, îşi modifică numele de familie - se anulează în ziua oficierii căsătoriei/cununiei civile)

Nu asigurăm servicii foto-video, pahare sau alte servicii la cununia civila, iar timpul acordat este intre 15-20 minute.

 

Sediul Direcţiei Publice Locale de Evidenta Persoanelor şi Stare Civile Deva – Compartimentul Stare Civilă – pentru depunerea actelor: municipiul Deva, B-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 12, etaj 1 ( lângă Primăria municipiului Deva).

 

Date de contact :Tel./fax 0254-216718 – Compartimentul Stare Civilă, ofiteri de stare civilă Alexandra Onea, Ancuţa Almăşan.Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon mobil: 0726700767 (Melinda Haiduc).

Pentru informatii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi în scris pe adresa de e-mail: stare.civila@primariadeva.ro

 

In zilele de LUNI ŞI MARŢI nu se oficiază căsătorii civile în municipiul Deva

 

Vă dorim Casă de Piatră, sănătate şi petrecere frumoasă !


 

COMUNICAT

Program special sambăta pentru depunerea documentelor în vederea înregistrării actelor de deces şi

Oficierea căsătoriilor civile programate

Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelorşi Stare Civilă Deva prin Compartimentul Stare Civilă va asigura sambăta următorul program special pentru:

 • Înregistrarea actelor de deces între orele 10.00 -13.00.

Duminica este închis. Declararea şi înregistrarea actului de deces se solicită la Starea Civilă din cadrul primăriei unde a avut loc constatarea decesului, întermen de 3 zile de la producerea decesului.

 • Oficierea căsătoriilor civile programate . 

Informaţiise pot obţine sâmbăta, în timpul programului special între orele 10.00-13.00 la următorul număr de telefon: 0254-216718, e-mail : spclep.deva@hd.e-adm.ro

Informaţii suplimentare la nr. mobil 0726700767.


Program prelungit în perioada alegerilor la
Serviciul Evidenta Persoanelor Deva

Actele de identitate emise de autorităţile publice care au expirat, începând cu data de 01.03.2020, îşi menţin valabilitatea pe toată durata stării de urgenţă/alertă precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări (Legea nr 55/2020).

Programul de lucru cu publicul:

PRIMIRI CERERI (programari online pt depunere www. evp-deva.ro) şi ELIBERĂRI ACTE
 • Luni, 21.09.2020,  08:30 – 16:30 
 • Marţi, 22.09.2020, 08:30 – 16:30
  • Eliberări acte  (luni-marti) doar între orele 14:00-16:30
 • Miercuri, 23.09.2020,  08:30 – 18:30
  • Eliberări acte miercuri între orele 14:00-18:30
 • Joi, 24.09.2020,  08:30 – 16:30 
 • Vineri, 25.09.2020, 08:30 – 16:30
  • Eliberări acte (joi-vineri) între orele 14:00-16:30

Program special pentru depunerea şi eliberarea actelor de identitate
În zilele de 26 şi 27 septembrie vom soluţiona cu prioritate cererile (fără programare) pentru eliberarea actelor de identitate (pierdere, furt, distrugere, deterioarere şi anularea actului de identitate) motivele prevăzute la art. 19, alin(1) lit. f), g) şi j) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. 

 • Sâmbătă, 26.09.2020 între ore 08:00 – 16:00 
 • Duminică, 27.09.2020, 07:00 – 21:00 şi se va prezenta chitanta electronica ( depunere acte sâmbătă şi duminică)
Taxele pot fi achitate  on-line pe platforma ghiseul.ro

Facem menţiunea că vor fi soluţionate cu celeritate cererile persoanelor care nu posedă act de  identitate,  astfel încât să-şi poată exercita dreptul la vot.

Reamintim că în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 81/07.09.2020 a Biroului electoral central "alegătorul care deţine un act de identitate al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie-27 septembrie 2020, îşi poate exercita dreptul de vot în baza acestuia"- art.3, alin.(2). "

 


 

sus