DIRECŢIA PUBLICĂ LOCALĂ DE EVIDENTA PERSOANELOR şi STARE CIVILĂ DEVA anunţă :

      Programul de lucru cu publicul pentru  ziua de marţi 1 iunie 2021:                                                

 •    ÎNREGISTRAREA ACTELOR DE  DECES  10.00 – 13.00              

    În timpul programului de lucru mai sus-menţionat, se pot obţine informaţii la următoarele numere de telefon: 0254 216718 mobil 0726700767

Serviciul Evidenta Persoanelor Deva  în data de 01 Iunie nu va desfăşura activităţi de relaţii cu publicul


PREMIERE 50 DE ANI CĂSĂTORIE

Ziua Internaţională a Familiei – este sărbătorită în fiecare an la data de 15 mai la Deva prin premierea familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, împreună !

Obiectivul principal al acestei zile este de a accentua importanţa familiei şi de a promova valorile familiei – egalitatea, dragostea, respectul persoanelor în etate.

Administraţia locală va acorda premiile şi diplomele de fidelitate familiilor care aniversează ,,50 de ani de căsătorie, împreună" !

Se va acorda diploma de fidelitate şi premiul în sumă de 500 lei, familiilor care au împlinit 50 de ani de convieţuire, împreună şi care au domiciliul în municipiul Deva şi în localităţile aparţinătoare (Archia, Bârcea Mică, Cristur, Sântuhalm) şi au depus cerere înregistrată la Compartimentul Stare Civilă Deva până la data de 11 mai 2021.

DIPLOMA şi premiul se acordă o singură dată, familiilor beneficiare, care au depus solicitare în scris, înregistrată la Compartimentul Stare Civilă Deva.

Temei legal: H.C.L.nr.107/2017 al municipiului Deva.

59 de familii şi-au exprimat dorinţa de a celebra acest eveniment important din viaţa lor ,,împlinirea a 50 de ani de căsătorie neîntreruptă” şi au solicitat prin cerere depusă şi înregistrată la Compartimentul de Stare Civilă din Cadrul Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva în perioada 12.05.2020-11.05.2021.

Având în vedere măsurile restrictive, impuse de autorităţi, festivitatea de premiere nu se va organiza ca în anii precedent, astfel că :

Administraţia locală va acorda premiile şi diplomele de fidelitate familiilor care aniversează ,,50 de ani de căsătorie, împreună” în perioada 17 mai --19 mai 2021.

Primarul municipiului Deva, Nicolae –Florin Oancea şi Consiliul Local Deva le urează aniversaţilor sănătate, viaţă lungă şi La Mulţi Ani pentru 50 de ani, împreună!

Diploma de fidelitate şi premiul se va înmâna titularului ( unuia dintre  dvs.) în locaţia CASA CĂSĂTORIILOR  a municipiului Deva între orele 10.00-14.00 în zilele de:

Familiiile beneficiare care si-au depus cererea vor fi anunţate telefonic, la numarul de telefon, transmis pe cererea inregistrată. Rugăm să va prezentaţi (soţ/soţia) doar în ziua programată şi între orele 10.00-14.00 cu actul de identitate în sediul CASEI CĂSĂTORIILOR!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicat

PROGRAMUL DE LUCRU la Starea Civilă şi Evidenţa Persoanelor Deva

în perioada sărbătorilor Pascale

 

STAREA CIVILĂ DEVA

 • Vineri, 30 aprilie 2021 orele 10:00 -15:00, înregistrări DECESE şi acte NOU-NĂSCUŢI (Maternitate)
 • Sâmbătă, 1 mai 2021 orele 10:00-15:00, înregistrări DECESE şi oficeierea căsătoriilor programate

DUMINICĂ 02 mai - ÎNCHIS

 • Luni, 03 mai 2021 orele 08:30 -15:00, înregistrări DECESE şi acte NOU-NĂSCUŢI (Maternitate)
 • Marţi , 04 mai 2021 - DESCHIS 08:30 -16:30

EVIDENŢA PERSOANELOR DEVA

 • Vineri , 30 aprilie  2021Luni, 03 mai 2021 - ÎNCHIS
 • Marţi , 04 mai 2021 - DESCHIS 08:30 -16:30

 

 

Comunicat 23.04!

Se distribuie cărţile de identitate pentru cererile depuse în perioada 09 februarie-15 aprilie 2021 în ghiseul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva.

Vă informăm că Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administarea Bazelor de Date Bucureşti a furnizat materiile prime necesare pentru tipărirea cărţilor de identitate (C.I) pentru care s-au depus cereri.

În aceste condiţii, în municipiul Deva s-au tipărit un număr de 628 de cărţi de identitate, soluţionându-se cererile cetăţenilor preluate de către Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva în perioada 09.02.2021-15.04.2021.

!!! Prin urmare, cetăţenii care au depus cereri privind eliberarea cărţii de identitate în perioada 09.02-15.04.2021 sunt invitaţi să se prezinte la ghiseele Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva, de pe b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 12 etaj 1 în ghiseul eliberări acte pentru a-şi ridica noua carte de identitate (C.I)

PROGRAM GHISEU:ZILNIC doar între orele 14.00-16.30

                                          Miercurea:14.00-18.30

 

! Rugăm evitaţi aglomeraţia în ghişee şi asiguraţi distanţarea fizică.

Spaţiul de aşteptare pentru cetăţeni este în afara sediului ! Rugăm respectaţi măsurile!

Rugăm programaţi-vă pentru depunerea documentelor, fără nici o excepţie! Confirmaţi rezervarea!

Prezentati-vă cu documentele în original, în ghiseu! Documente  sunt solicitate conform legislaţiei în vigoare pentru certificarea identităţii şi a imobilului în care locuiti şi vă declaraţi domiciului sau  solicitaţi resedinta ( locuinta secundară sau locuinţă de serviciu).


 

COMUNICAT Prelungire valabilitate acte de identitate.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 

,, Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări".

În concret, întrucât actele de identitate  (C.I/C.I.P) al căror termen de valabilitate a expirat începând cu data de 01.03.2020, SUNT VALABILE POTRIVIT LEGII, reamintim că acestea pot fi utilizate în relaţie cu instituţiile publice sau cu persoane juridice de drept privat, care au obligaţia de a le accepta.

De asemenea, reiterăm dispoziţiile art.12 alin.(1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, potrivit cărora actul de identitate este documentul care se eliberează cetăţeanului român şi care face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă titularului acestuia.

Prin acte de identitate se întelege:    

 • CARTEA DE IDENTITATE (C.I)

 • CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE (C.I.P)

 • BULETINUL DE IDENTITATE

 • Solicitaţi pentru depunere REZERVARE/programare pentru ghiseu https://ghiseu.evp-deva.ro 

 • Confirmaţi REZERVAREA dvs. !  Respectaţi măsurile!

 • La depunere, vă rugăm prezentaţi documentele, în original si copiile Xerox, chitanta achitării contravalorii cărţii de identitate (7 lei).

 • Pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva în perioada 05.04-09.04.2021, se tipăresc de către B.J.A.B.D Hunedoara (M.A.I) 31 CĂRŢI DE IDENTITATE ( C.I)/săptămână.

 • Important!!! Toate cererile pentru solicitarea actului de identitate sau aplicarea vizei de reşedinţă, se depun, fără nici o excepţie, doar prin programare/rezervare online pentru a intra la ghiseu .

 • Rugăm respectaţi măsurile! Prezentati-vă la programarea confirmată de către dvs. cu documentele în original din care se certifică identitatea imobilului (localitatea, strada, nr. de imobil) unde vă declaraţi domiciliul şi certificatele de stare civilă ( original+copiile Xerox), fără nici o exceptie. Documentele solicitate sunt documente solicitate conform legislaţiei în vigoare pentru certificarea identităţii şi al imobilului pentru prelucrarea datelor cu caracter persoanal în vederea emiterii actul de identitate solicitantului/titularului sau împuternicitului (prin procură specială).


Potrivit Legii 55/ 2020 art.4 alin.5 valabilitatea actelor de identitate se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

Pe durata stării de alertă se preiau doar cererile depuse în ghiseu pentru emiterea/tipărirea actelor de identitate (C.I/C.I.P) pentru care s-a făcut programare/rezervare on-line pe pagina de web: evp-deva.ro sau depuse prin solicitarea staţiei mobile pentru persoanele netransportabile (persoane cu handicap, cu acte doveditoare), iar pentru cetăţenii domiciliaţi în comunle arondate pe linie de evidenţa persoanelor din comunele Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus, în baza programărilor stabilite (vezi graficul staţia mobilă pe comune pentru anul 2021) la sediul Primăriilor sau la domiciliul persoanei netrasportabile.


În perioada 02.04 - 23.04.2021 pentru  depunerea documentelor pentru solicitarea actelor de identitate ( C.I/ C.I.P ) sau aplicarea vizei de resedinţă, vă rugăm să vă prezentaţi în ghiseul Serviciului Evidenta Persoanelor Deva doar după rezervare /programare ghiseu.

Confirmaţi rezervarea dvs!

 • Rezervaţi online ghiseu.evp-deva.ro pentru depunere DOCUMENTE la GHISEUL 1 pentru solicitare: carte de identitate/carte de identitate provizorie) sau
 • Ghişeul aplicare viză de reşedinţă.
 • Rugăm prezentaţi toate documentele dvs, în original şi copie xerox în ghiseu, documente solicitate conform legislaţiei în vigoare.

  RUGĂM RESPECTAŢI MĂSURILE!

Comunicat privind prelungirea termenului de eliberare a cărţilor de identitate la Serviciul Evidenţa Persoanelor DEVA

Până la soluţionarea problemelor tehnice legate de producerea/tipărirea cărţilor de identitate, probleme care nu ţin de serviciul local de evidenţa persoanelor ( S.E.P Deva), termenele de soluţionare a cererilor pentru eliberarea cărţii de identitate (C.I.) depuse şi înregistrate din 11 februarie 2021 se prelungesc.

Vom reveni cu informaţii/ COMUNICATE! 

!!Precizăm pentru cetăţenii care se deplasează/călătoresc în străinătate sau trebuie să plece urgent în străinătate pot solicita eliberarea/obţinerea paşaportului cu actul de identitate expirat ( actele de identitate si-au prelungit termenele de valabilitate, Legea 55/2020) sau cartea de identitate provizorie (dacă nu există documentele necesare sau există alte motive întemeiate, conform legii)


 

Comunicat -Servicii  online STAREA CIVILĂ Deva

Pentru că ne dorim să oferim servicii complete şi de cea mai bună calitate şi să nu mai stăm la cozi în ghisee. Haideţi să deblocăm activitatea Compartimentului de Stare civilă Deva prin tăierea cozilor de la ghisee, haideţi să ne preţuim sănătatea şi timpul!

Menirea instituţiei şi a funcţionarilor publici din cadrul acestui serviciu este să-şi servească cetăţenii deîndată şi corect!

Folosiţi site-ul instituţiei www.evp-deva.ro în meniul Servicii rezervări online rezervare/depunere acte solicitare  pentru:

 • Rezervare oficiere căsătorie civilă /Programează-ţi oficierea căsătoriei civile https://casatorii.evp-deva.ro
 • certificate Căsătorie (duplicate, transcrieri, rectificări) şi divorţ administrativ

 

 • certificate NASTERI (duplicate, rectificări , schimbare nume, adoptii transcrieri U.E)
 • acte NOU-NĂSCUŢI
 • TRANSCRIERI Moldova şi UCRAINA

 

 • acte DECES ( acte curente)
 • certificate de Deces (duplicate, transcrieri, rectificări) şi Anexa 24 (succesiuni)

În atenţia persoanelor care au solicitat eliberarea cărţii de identitate în perioada 18.01-10.02.2021 la ghiseul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva

Dacă cererea dumneavoastră a fost înregistrată în perioada 18 ianuarie-10 februarie 2021 şi nu au necesitat verificări suplimentare, în vederea emiterii actului de identitate, vă puteţi prezenta în  ghiseu, zilnic doar între orele 14.00-16.30, iar miercurea doar între orele 14.00-18.30 pentru a vă ridica cartea de identitate (C.I).

Titularul actului de identitate se va prezenta, personal sau persoana împuternicită, cu procură specială pentru ridicarea cărţii de identitate ( C.I)


Comunicat- oficieri căsătorii în CASA CĂSĂTORIILOR DEVA

Vă aducem la cunoştinţă că a fost adoptată H.G. nr. 35 din 10 februarie 2021 privind prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19. În acest sens vă aducem la cunoştinţă măsurile stabilite în ceea ce priveşte oficierea căsătoriilor:

 • începând cu data 12 februarie 2021, oficierea căsătoriilor va fi permisă cu participarea a cel mult 20 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică;
 • accesul în sala de ceremonii este organizat astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană şi o distanţă minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;
 • nu se va permite accesul în sala de ceremonii persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37,3℃ ;
 • este obligatorie purtarea măştii de protecţie în sala unde se oficiază căsătoriile;
 • se va evita orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrăţişările, sărutul obrajilor sau al mâinilor;
 • se va evita atingerea suprafeţelor care sunt atinse în mod frecvent şi de alte persoane, precum: balustrade, clanţe şi mânere. În cazul în care sunteţi totuşi nevoiţi să atingeţi aceste suprafeţe, este obligatorie dezinfectarea mâinilor.

 


În perioada 17.02 - 01.04.2021 Rezervare pentru ghişeu/depunere documente doar pentru pierdere, furt, deteriorare, modificare date de stare civilă şi Ghişeul aplicare viză reşedinţă.
Rezervarea online pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva, obligatorie pentru depunere acte, fără nici o excepţie !
RESPECTAŢI MĂSURILE!

 

COMUNICAT Prelungire valabilitate acte de identitate.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 

,, Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări".

În concret, întrucât actele de identitate  (C.I/C.I.P) al căror termen de valabilitate a expirat începând cu data de 01.03.2020, SUNT VALABILE POTRIVIT LEGII, reamintim că acestea pot fi utilizate în relaţie cu instituţiile publice sau cu persoane juridice de drept privat, care au obligaţia de a le accepta.

De asemenea, reiterăm dispoziţiile art.12 alin.(1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, potrivit cărora actul de identitate este documentul care se eliberează cetăţeanului român şi care face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă titularului acestuia.

Prin acte de identitate se întelege:    

 • CARTEA DE IDENTITATE (C.I)
 • CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE (C.I.P)
 • BULETINUL DE IDENTITATE
 • Solicitaţi REZERVARE pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva. https://ghiseu.evp-deva.ro  (rezervaţi aici doar pentru motivele enumerate) 
 • Confirmaţi REZERVAREA dvs. !  Respectaţi măsurile!
 • În perioada 17.02-01.04 2021 Rezervare/programare pentru ghişeu/ pentru depunere documente -doar pentru pierdere, furt, deteriorare, modificarea datelor de stare civilă (exemplificăm: schimbare de nume prin încheierea căsătoriei civile, schimbare de nume pe cale administarativă, divorţ) şi Ghişeul vize de reşedinţă ( flotant).
 • La depunere, vă rugăm prezentaţi documentele, în original si copiile Xerox, chitanta achitării contravalorii cărţii de identitate.
 • Pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva din data de 22.02.2021, se tipăresc de către B.J.A.B.D Hunedoara (M.A.I) 11 CĂRŢI DE IDENTITATE ( C.I)/săptămână.
 • Important! Toate cererile pentru solicitarea actului de identitate sau aplicarea vizei de reşedinţă, se depun, fără nici o excepţie, doar prin programare/rezervare online. 

 

Staţia mobilă, în fiecare joi, în comunele Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus

Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva deserveşte pe linie de evidenţa persoanelor,

 • locuitorii municipiului Deva,
 • locuitorii satelor aparţinătoare (Archia, Bârcea Mică, Cristur, Sântuhalm),
 • dar şi pentru cele 6 comune arondate şi satele aparţinătoare acestor comune: Brănişca, Cârjiţi, Certeju de Sus, Hărău, Veţel, Şoimuş,

Având în vedere solicitările primăriilor, solicitările domnilor primari depuse şi înregistrate la Primăria Municipiului Deva în cursul lunii ianuarie 2021,

 • În conformitate cu prevederile O.U.G.nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi H.G. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale în materie de evidenţă,
 • în vederea sprijinirii locuitorilor comunelor Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus şi locuitorii satelor aparţinătoare acestor comune vom asigura deplasarea echipei din cadrul servicului cu staţia mobilăîn vederea preluării cererilor, imaginii şi a documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate (C.I, C.I.P) şi aplicarea vizei de reşedinţă.
 • Programul de deplasare al funcţionarului de evidenţă, de la ghiseul instituţiei la primăria de domiciliu al locuitorilor din comuna: Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus,

Nr.crt.

Deplasare la PRIMĂRIE şi la cetăţenii netrasportabili cu handicap în perioada lunilor februarie-noiembrie 2021

Data deplasării/
ora: 9.00 - 12.00

Data deplasării/
ora: 9.00 - 12.00

Data deplasării/
ora: 9.00 - 12.00

1.

Primăria Comunei HĂRĂU şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

04.02.2021
04.03.2021

01.04.2021

06.05.2021
03.06.2021

08.07.2021

02.09.2021
07.10.2021
04.11.2021

2.

Primăria Comunei VETEL şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

11.02.2021
11.03.2021

08.04.2021

13.05.2021

10.06.2021

15.07.2021

09.09.2021
14.10.2021
11.11.2021

3.

Primăria Comunei BRĂNISCA, Centrul de Ingrijire şi Asistenţă Brănişca şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

18.02.2021
18.03.2021

15.04.3021

20.05.2021
17.06.2021

22.07.2021

16.09.2021
21.10.2021
18.11.2021

4.

Primăria Comunei CERTEJU DE SUS şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

25.02.2021
25.03.2021

22.04.2021

27.05.2021
24.06.2021
29.07.2021

23.09.2021
28.10.2021
25.11.2021

 

 

 Prin acest serviciu ne adresăm  cetăţenilor:

 

 • au actul pierdut, furat, deteriorat;
 • au împlinit 14 ani şi nu au act de identitate;
 • au actul pierdut, furat, deteriorat;
 • şi–au schimbat domiciliul sau au alt număr la casă;
 • s-au căsătorit/au divorţat/schimbat numele şi nu au schimbat actul de identitate;
 • au buletin tip vechi şi doresc carte de identitate.
   
 • Depunând documentele la primăriei locului de domiciliu, consultaţi tabelul, cetăţeanul/ solicitantul nu mai este nevoit să se deplaseze în municipiul Deva, în ghiseu pentru obţinerea actului de identitate, deoarece inclusiv înmânarea noului act de identitate se face în comuna de domiciliu, prin intermediul colaborării cu agenţii din cadrul posturilor de poliţie. 
 • Evitarea altor situaţii ( neprezentarea de acte doveditoare, ca adeverinta de la registrul agricol, s.a.) sau diverse alte situaţii ( solicitanţii actelor de identitate sunt si persoane netransportabile sau fără posibilităţi materiale de a se prezenta în ghiseu, în municipiul Deva, deoarece depind de un mijloc de transport local s.a.)
 • Depunerea documentelor la ghiseul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva se face exclusiv, fără excepţie, doar în baza rezervărilor/programărilor online

           https://ghiseu.evp-deva.ro

 • Având în vedere evoluţia situaţiei existente la nivel naţional, precum şi măsurile dispuse pentru diminuarea efectelor contaminării cu virusul SARS-CoV-2, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 396/15.05.2020 a fost publicată Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 care, la art.4 alin. (5) reglementează că :

,,valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi entităţile private autorizate conform legii se menţin pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”.

Pentru detalii şi clarificări suplimentare vă stăm la dispoziţie la numerele de telefon 0254-234533; +40726700767 sau pe email evidentapersoanelor@primariadeva.ro 

 

 

COMUNICAT Prelungire valabilitate acte de identitate.

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19

,, Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări".

Actele de identitate, emise de autorităţile publice, care au expirat, începând cu data de 01.03.2020, îşi menţin valabilitatea pe toată perioada stării de urgenţă/alertă,  precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări. 

Actul de identitate (C.I/C.I.P-ul) va fi lăsat în posesia titularului actului de identitate la depunerea actelor, în ghiseu, iar funcţionarul de serviciu va  reţine o copie a actului de identitate, astfel că solicitantul va declara scris, iar la înmânarea noului act de identitate se va restitui pentru anulare.

Conform H.G. nr.3/2021 începând cu data de 13 ianuarie 2021 se prelungeşte cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul ţării.

COMUNICAT depunere acte pentru căsătorie 21 ianuarie, joi


DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE şi depunerea documentelor în original, se va face în faţa ofiterului de stare civilă în sediul Casei CĂSĂTORIILOR, joi, 21 ianuarie pentru toate căsătoriile programate pentru sâmbăta, 30 ianuarie 2021.

Viitorii miri ( cele 7 perechi )se vor prezenta între orele 8.30-11.00 în Casa Căsătoriilor al municipiului Deva cu toate documentele necesare, în original, conform programărilor confirmate.

!!Neprezentarea în 21.01 la ora stabilită pentru înregistrarea declaraţiei de căsătorie, care se face personal, de catre viitorii soti, în scris, şi în faţa ofiţerului de stare civilă sau lipsa actelor necesare duc la anularea rezervării.

Sediul Casei Căsătoriilor al municipiului Deva– pentru depunerea actelor şi înregistrarea declaraţiei de căsătorie: municipiul Deva, B-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 10, parter.

 

Date de contact :Tel./fax 0254-216718 – Compartimentul Stare Civilă, ofiteri de stare civilă Alexandra Onea, Ancuţa Almăşan.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon mobil: 0726700767 (Melinda Haiduc).

 

 

COMUNICAT EVIDENŢA PERSOANELOR DEVA 15.01.2021

Termenele de solutionare al cererilor depuse în perioada 13 ianuarie -15 februarie 2021 la Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva sunt :

 • 30 de zile lucrătoare pentru eliberarea cărţilor de identitate (C.I.), conform Dispoziţiei nr. 3359187 din 12.01.2021 a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti din cadrul M.A.I, datorită unor problema tehnice apărute în procesul de tipărire a cărţilor de identitate la nivel naţional.

 • 3 zile lucrătoare pentru eliberarea cărţilor de identitate provizorie (C.I.P.), iar în cazul în care sunt necesare verificări efectuate de către organele de poliţie, serviciul public comunitar de paşapoarte, structurile de stare civilă din cadrul altor primării, indiferet de documentul solicitat, până-n 45 de zile se poate emite un acte de identitate, dacă necesită verificări suplimentare.

 • 2 zile lucrătoare pentru înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei (vizei de flotant).

Având în vedere evoluţia situaţiei existente la nivel naţional, precum şi măsurile dispuse pentru diminuarea efectelor contaminării cu virusul SARS-CoV-2, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 396/15.05.2020 a fost publicată Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 care, la art.4 alin. (5) reglementează că:

 

,, valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi entităţile private autorizate conform legii se menţin pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”.

 

Prin exceptie, dacă cetăţenul se află într-o situaţie deosebită, ce poate justifica solicitarea eliberării cărţii de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit mai sus, este îndrumat în ghiseu de către funcţionarul de serviciu ca să se adreseze directorului executiv sau şefului serviciului, fără nici o exceptie, sens în care va fi înregistrat în registrul de audienţe şi va depune o cerere în acest scop, potrivit modelului transmis prin îndrumarea nr. 3297376/02.03.2020.

Vă comunicăm că numărul de cărţi de identitate ce va fi tipărit pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva în perioada 18.01-15.02.2021 este de 58 de cărţi de identitate pe săptămână, conform comunicatului nr. 3662514/15.01.2021 transmis de Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Hunedoara.

 

 • Important! Toate cererile pentru solicitarea actului de identitate sau aplicarea vizei de reşedinţă, se depun, fără nici o excepţie, doar prin programare/rezervare online. Confirmaţi REZERVAREA dvs. !

 • Solicitaţi REZERVARE pentru GHISEU doar pentru pierderea/furtul actului de identitate, distrugerea, deteriorarea, anularea actului de identitate şi aplicarea vizei de resedintă.

 • Plătiti contravaloarea cărtii de identitate de 7 lei pe platforma ghiseul.ro, prezentati chitanta la depunerea documentelor (prezentaţi documentele în original + copie xerox)


 


 

 

DIRECŢIA PUBLICĂ LOCALĂ DE EVIDENTA PERSOANELOR şi STARE CIVILĂ DEVA anunţă

În perioada sărbătorilor de iarnă, 25 decembrie 2020 şi 4 ianuarie 2021, Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă va funcţiona în zilele lucrătoare, dar va funcţiona şi în zilele nelucrătoare după un program special, aprobat, doar pentru înregistrarea actelor de deces.

În acest interval se vor desfăşura activităţi curente specifice la final de an (arhivarea documentelor, întocmirea de rapoarte etc).

 - Compartimentul Stare Civilă va funcţiona după un program de lucru cu publicul, iar în zilele nelucrătoare după un program special, aprobat:

 • 25 decembrie 2020- Nu se vor desfăşura activităţi de relaţii cu publicul.ÎNCHIS

 • 26 decembrie 2020 program special pentru înregistrarea actelor de deces între orele 10.00-13.00

 • 27 decembrie 2020-Nu se vor desfăşura activităţi de relaţii cu publicul.INCHIS

 • 28, 29, 30, 31 decembrie PROGRAM între orele 8.30-16.30

 • 1 ianuarie 2021 -Nu se vor desfăşura activităţi de relaţii cu publicul.INCHIS

 • 2 ianuarie 2021 program special pentru înregistrarea actelor de deces între orele 10.00-13.00

 • 3 ianuarie 2021-Nu se vor desfăşura activităţi de relaţii cu publicul.INCHIS

 • 4 ianuarie 2021 se vor relua activităţile pe linie de stare civilă.

 - Serviciul Evidenta Persoanelor

Primirea cererilor şi depunerea documentelor la ghisee pentru solicitarea actului de identitate(C.I/C.I.P) sau pentru aplicarea vizei de reşedinţă, fără nici o excepţie, doar prin programare/REZERVARE online https://ghiseu.evp-deva.ro

Programul de relaţii cu publicul este următorul:

 • 25, 26, 27 decembrie 2020 - Nu se vor desfăşura activităţi de relaţii cu publicul.ÎNCHIS

 • 28,29,30,31 decembrie PROGRAM între orele 8.30-16.30

 • 1, 2, 3 ianuarie 2021 – Nu se vor desfăşura activităţi de relaţii cu publicul.ÎNCHIS

Eliberarea/ridicarea actelor din ghiseu (C.I/ C.I.P, viza de resedinţă), doar în zilele lucrătoare, între orele 14.00-16.30

 • 4 ianuarie 2021 se vor relua activităţile de relatii cu publicul pe linie de evidenţa persoanelor

!!“Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.”
art.4 alin.(5)din Legea nr.55/15.05.2020

    Dispoziţiile de mai sus vizează atât cărţile de identitate cât şi cărţile de identitate provizorii

Pentru informaţii suplimentare 0726700767.

Sărbători binecuvântate cu sănătate! La mulţi ani pentru 2021!

 

 

 

Program prelungit în perioada  5-6 decembrie 2020 la Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva


“Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.”
art.4 alin.(5)din Legea nr.55/15.05.2020

    Dispoziţiile de mai sus vizează atât cărţile de identitate cât şi cărţile de identitate provizorii.

IMPORTANT!!!
    La Alegerile Parlamentare din 6 decembrie 2020 SE POATE VOTA CU ACTUL DE IDENTITATE expirat ( acte de identitate (C.I/C.I.P) expirate din data de 1 martie 2020)
    Totodată, vă informăm că, în zilele de 5 şi 6 decembrie 2020, funcţionarii din cadrul Serviciului Evidenţa Persoanelor vor soluţiona, cu prioritate, cererile pentru eliberarea actelor de identitate ca urmare a pierderii, furtului, deteriorării, anulării actului de identitate deţinut anterior sau al căror termen de valabilitate a expirat până în data de 01.03.2020, astfel încât toţi cetăţenii să îşi poată exercita dreptul la vot. 

Programul de relatii cu publicul va fi următorul:

PRIMIRI CERERI şi ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE

Sâmbătă, 05.12.2020,  08:00 – 16:00 

Duminică, 06.12.2020, 07:00 – 21:00

 • Accesul in institutie la ghisee, în zilele de 5 şi 6 decembrie se face fără programare on-line.
 • Accesul în incinta va fi limitat la 6 persoane în acelaşi timp, pentru fiecare ghiseu (distanţare reglementată de 1,5 m fata de o alta persoană, dar şi datorită faptului că spaţiul public din incinta instituţiei e limitat);
 • Zona de asteptare pentru cetăţenii care solicită servicii atât pe linie de evidenţă cât şi pe linie de stare civilă, va fi în exteriorul incintei, obligatoriu se folosesc substanţele dezinfectante şi se poarte mască;
 • Taxele pot fi achitate pe platforma ro prezenta-ti chitanta electronică la depunerea documentelor

 

 


ZILE LIBERE!!!

Conform prevederilor legale in vigoare, zilele de 30 noiembrie şi 1 decembrie 2020 sunt declarate zile libere!!!

 • 30 noiembrie şi 1 decembrie sunt zile libere la Serviciul Evidenta Persoanelor Deva.

Programul de relaţii cu publicul  va fi reluat în 2 decembrie.

 • 30 noiembrie şi 1 decembrie program special pentru înregistrarea actelor de deces la Compartimentul Stare Civila Deva.

Programul pentru depunerea documentelor, declararea şi înregistrarea actului de deces între orele 10.00-13.00.

Programul de relaţii cu publicul pentru toate activităţile va fi reluat în 2 decembrie.

 

Informaţii suplimentare. Rugăm apelaţi telefonic la numărul 0726700767.

 


 

COMUNICAT

Depunerea cererii pentru solicitarea actul de identitate/viza reşedinţă-DOAR prin PROGRAMARE ON-LINE www. evp-deva.ro


Important! Actele de identitate, emise de autorităţile publice, care au expirat, începând cu data de 01.03.2020, îşi menţin valabilitatea pe toată perioada stării de urgenţă/alertă,  precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări (conform art. 4 alin (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19).
Depunerea cererii la ghiseele Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva pentru solicitarea actul de identitate/vizei de reşedinţă se face doar pe bază de PROGRAMARE/REZERVARE ON-LINE pe site- ul instituţei www.evp-deva.ro

Accesul în sediu se face prin intrarea principală de la etajul clădirii şi va fi permis numai la ora rezervată/programată chiar de către solicitant/ă.

Purtarea măştii de protecţie şi dezinfectarea mâinilor înainte de intrarea în sediu sunt obligatorii.
Recomandăm plata taxelor (7 lei pentru C.I; 1 leu pt C.I.P)  on-line pe platforma ghiseul.ro

Documentele se prezintă în original şi copie xerox în ghiseu.

În intervalul orar 13.00-14.00 activitatea în incinta ghiseelor de relaţii cu publicul si a birourilor de prelucrare va fi întreruptă pentru dezinfecţie.
Programul de ridicare/eliberare al actelor de identitate este zilnic doar între orele 14.00-16.30 iar miercurea între orele 14.00-18.30

Cererile persoanelor fizice şi juridice pentru furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul naţional pentru evidenţa persoanelor (confirmarea domiciliului anterior, adeverinta pentru Casa de Pensii, programul Rabla) se poate transmite on-line pe e-mail: evidenta persoanelor@primariadeva.ro
Vă rugăm respectaţi măsurile stabilite si programul stabilit pentru depunerea documentelor în urma rezervării /programării de către dvs. şi  a programului stabilit pentru ridicarea actelor!

 

COMUNICAT

Vă aducem la cunoştinţă măsurile stabilite pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19  în ceea ce priveşte oficierea căsătoriilor civile în Casa Căsătoriilor al municipiului Deva:

 • Oficierea căsătoriilor va fi permisă cu participarea a cel mult 20 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică;
 • este obligatorie purtarea măştii de protecţie în sala unde se oficiază căsătoriile cât şi în incinta de acces;
 • se va evita orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrăţişările, sărutul obrajilor sau al mâinilor;
 • se va evita atingerea suprafeţelor care sunt atinse în mod frecvent şi de alte persoane, precum: balustrade, clanţe şi mânere. În cazul în care sunteţi totuşi nevoiţi să atingeţi aceste suprafeţe, este obligatorie dezinfectarea mâinilor.

Vă rugăm respectaţi măsurile reglementate la oficierea căsătoriilor civile în Casa Căsătoriilor!

 

COMUNICAT

Rezervare ACTE DE IDENTITATE. Programează-te pentru depunere acte pe site-ul instituţiei www.evp-deva.ro

În vederea preîntâmpinării răspândirii infecţiei cu noul coronavirus şi a reducerii riscului de contaminare şi îmbolnăvire, la nivelul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva, începând cu data de 16 martie 2020 s-au dispus următoarele măsuri:

Accesul cetăţenilor la ghişeu pentru solicitarea actelor de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, viză de resedinţă) se face exclusiv prin programare online/rezervare.

Programează-te pentru depunere acte on-line pe site-ul instituţiei www.evp-deva.ro secţiunea „Servicii/Rezervări on-line” meniul „Rezervare acte de identitate.Programează-te pentru depunere acte”, AICI disponibile sunt cele 3 ghisee:

 • Ghiseul 1 pentru depunere documente solicitare carte de identitate (C.I, C.I.P),
 • Ghiseul 2 pentru depunere documente solicitare carte de identitate (C.I, C.I.P),
 • Ghiseul 3 pentru depunere documente solicitare viza de resedinte (flotant).

Pentru siguranţa cetăţenilor, accesul în instituţie la cele 4 ghişee (Ghiseul 1, Ghiseul 2, Ghiseul 3 vize de resedinte (flotant), Ghiseul informatii si eliberari acte) va fi limitat strict la numărul persoanelor necesare pentru depunerea cererii în vederea solicitării actelor de identitate, respectiv titularul actului de identitate şi găzduitorul, iar în cazul în care titularul actului de identitate este minor acesta va fi însoţit de un reprezentant legal şi, după caz, de către găzduitor.

Informăm şi rugăm cetăţenii să intre în instituţie doar la ora rezervată, nu mai devreme sau mai târziu, decât la ora rezervată pentru depunerea documentelor în vederea solicitării actului de identitate, iar zona de asteptare va fi in exteriorul incintei, purtarea măştii de protecţie şi dezinfectarea mâinilor sunt obligatorii.

Recomandăm plata taxelor (7 lei taxa carte de identitate, 1 leu taxa carte de identitate provizorie) on-line pe platforma ghiseul.ro sau plata direct la ghiseele Directiei de Impozite şi Taxe Locale Deva, înainte de a depune documentele in ghiseu;

RECOMANDĂM cetăţenilor din comunele arondate pe line de evidenta să -şi facă rezervare on-line pentru depunerea documentelor la sediul nostru din Deva sau să aştepte prezenţa staţiei mobile în comună (cetăţenii din comunele :Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus).

IMPORTANT!!! Actele/documentele se prezintă în original şi copie xerox, la depunere.


 

COMUNICAT

Termenul de eliberare a actului de identitate sau a vizei de reşedinţă în urma depunerii documentelor la Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva

Termenul pentru eliberarea actului de identitate (C.I,C.I.P) sau a vizei de reşedinţă, acolo unde nu sunt necesare verificări suplimentare prevăzute prin lege, sunt:

- carte de identitate (C.I) - 7 zile, dacă nu sunt necesare verificări suplimentare.

- viza de reşedinţă - 3 zile, dacă nu sunt necesare verificări suplimentare.

- carte de identitate provizorii (C.I.P) - 3 zile, dacă nu sunt necesare verificări suplimentare.

NU EXISTĂ TAXĂ pentru eliberarea ACTELOR DE IDENTITATE, în regim de urgenţă.

Pentru cazuri temeinic justificate (motive medicale, examene), se poate reduce termenul de 7 zile de soluţionare numai prin solicitare audienţă, solicitare înregistrată în registrul de audienţe şi ataşarea de documente justificative.
Răspunsul cu privire la ridicarea actului de identitate, în aceste situaţii, se va transmite telefonic către solicitant/titular sau reprezentantul legal.


COMUNICAT

Am deschis modulul de Rezervare oficiere căsătorie civilă pentru anul 2021

Programează-ţi online oficierea căsătoriei civile.


De astăzi, mirii anului 2021 îşi pot programa on-line ziua şi ora la care va fi oficiată căsătoria civilă. Este cea mai simplă şi transparentă metodă de planificare a unui eveniment atât de important.

Programarea căsătoriei civile în municipiul Deva pentru anul 2021 se face on-line http://www.evp-deva.ro sau evp-deva.ro în secţiunea ,,SERVICII REZERVĂRI ON-LINE” meniul ,,Rezervare oficiere căsătorie civilă” Programează-ţi online oficierea căsătoriei civile.

Nu se pot face programări/rezervări prin e-mail, fax sau telefonic.

Dragi miri, din dorinţa de a clarifica şi a vă îndruma eficient, vă punem la dispoziţie pe site-ul instituţiei INFORMAŢII UTILE în Secţiunea CĂSĂTORII, informaţii privind încheierea căsătoriei civile în municipiul Deva (accesaţi modulul INFORMAŢII UTILE).În acest ghid informativ am cuprins răspunsul la cele mai frecvente întrebări adresate ofiţerului de stare civilă despre cununia civilă.

Mulţi miri sunt concentraţi pe nuntă şi nu prea acordă importanţă căsătoriei/cununiei civile, însă pe cât de scurt este acest eveniment, pe atât de multe pregătiri implică.

Chiar dacă timpul efectiv al cununiei in fata ofiterului de stare civilă nu durează decât acele câteva minute in care DA-ul trebuie să răsune din adâncul sufletului, sa fie ferm si spus cu zambetul pe buze dar, cel mai important, privindu-ti in ochi partenerul de viată…credeti-mă!

Nerespectarea oricărei dispoziţii referitoare la condiţiile de programare în vederea depunerii declaraţiei de căsătorie poate duce la anularea rezervării.

Important!!! Serviciul online de rezervare a oficierii căsătoriei civile nu elimină cerinţa legală ca ambii soţi să se prezinte în termenul legal, în faţa ofiţerului stării civile, pentru a completa declaraţia de căsătorie şi a prezenta actele necesare.
Depunerea actelor şi completarea ,,Declaraţiei de căsătorie se face de către ambii soţi, împreună LA GHISEU în faţa ofiţerului de stare civilă ca şi la oficiere, cu 10 zile înainte de data căsătoriei, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
Exemplu de calcul: dacă doriţi să vă căsătoriţi în data de SÂMBĂTĂ, 10 iulie 2021 trebuie să depuneţi dosarul JOI, 01 iulie  2021

În cazul în care căsătoria va fi cu un cetăţean străin informaţii privind actele necesare şi programarea oficierii se obţin exclusiv la sediul D.P.L.E.P.S.C. –Compartimentul Stare Civile şi vă rugăm să va adresaţi ofiţerului de stare civilă pentru a primii informaţiile corecte pentru depunerea tuturor actelor necesare în vederea încheierii căsătoriei cu un cetăţean străin.

Casatoria se poate încheia după 10 zile de la data depunerii declaratiei de casatorie (se socoteşte atat ziua depunerii dosarului cat si ziua oficierii căsătoriei).

La depunerea declaraţiei de căsătorie este obligatorie prezenţa ambilor soţi împreună.

Pentru cazuri bine justificate, căsătoria se poate încheia mai repede de 10 zile, ori după expirarea termenului legal, dar numai până la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale (de 14 zile de la data emiterii lor), cu aprobarea primarului.

Pentru confirmarea procedurii de programare online solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Procedura de rezervare:

 • 1. Se selectează LOCAŢIA

 • 2. Se selectează luna dorită

 • 3. Se selectează ziua dorită

 • 4. Se selectează intervalul de timp disponibil pentru rezervare (culoarea verde)

 • 5. Se introduc datele corecte de identificare ale soţilor

 • 6. În cazul confirmării programării, vă veţi prezenta la data menţionată în rezervare, având la dumneavoastră toate documentele necesare.Important confirmarea rezervării!

 • 7. Zilele care apar indisponibile pot fi zile nelucrătoare sau pot fi zile înregistrate la maximum de rezervări.

Neprezentarea la data stabilită pentru declaratia de casatorie care se face personal, de catre viitorii soti, în scris, şi în faţa ofiţerului de stare civilă delegate sau lipsa actelor necesare duc la anularea rezervării.

Administratorul aplicaţiei îşi rezervă dreptul de a anula programările frauduloase. În cazul anulării programării deponentul va aplica pentru o nouă programare.

Prezentul regulament produce efecte pe termen nelimitat şi poate fi modificat/completat/revocat în concordanţă cu modificările aduse ulterior legislaţiei în domeniu.

Notă: Ora programării poate suferi o marjă de maximum 10 minute, în funcţie de complexitatea solicitării anterioare.

La momentul oficierii căsătoriei/cununiei civile se prezintă ofiţerului de stare civilă, obligatoriu, cărţile de identitate (în original) ale viitorilor soţi.(Atenţie - actul de identitate al soţului care, prin căsătorie, îşi modifică numele de familie - se anulează în ziua oficierii căsătoriei/cununiei civile)

Nu asigurăm servicii foto-video, pahare sau alte servicii la cununia civila, iar timpul acordat este intre 15-20 minute.

 

Sediul Direcţiei Publice Locale de Evidenta Persoanelor şi Stare Civile Deva – Compartimentul Stare Civilă – pentru depunerea actelor: municipiul Deva, B-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 12, etaj 1 ( lângă Primăria municipiului Deva).

 

Date de contact :Tel./fax 0254-216718 – Compartimentul Stare Civilă, ofiteri de stare civilă Alexandra Onea, Ancuţa Almăşan.Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon mobil: 0726700767 (Melinda Haiduc).

Pentru informatii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi în scris pe adresa de e-mail: stare.civila@primariadeva.ro

 

In zilele de LUNI ŞI MARŢI nu se oficiază căsătorii civile în municipiul Deva

 

Vă dorim Casă de Piatră, sănătate şi petrecere frumoasă !


 

COMUNICAT

Program special sambăta pentru depunerea documentelor în vederea înregistrării actelor de deces şi

Oficierea căsătoriilor civile programate

Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelorşi Stare Civilă Deva prin Compartimentul Stare Civilă va asigura sambăta următorul program special pentru:

 • Înregistrarea actelor de deces între orele 10.00 -13.00.

Duminica este închis. Declararea şi înregistrarea actului de deces se solicită la Starea Civilă din cadrul primăriei unde a avut loc constatarea decesului, întermen de 3 zile de la producerea decesului.

 • Oficierea căsătoriilor civile programate . 

Informaţiise pot obţine sâmbăta, în timpul programului special între orele 10.00-13.00 la următorul număr de telefon: 0254-216718, e-mail : spclep.deva@hd.e-adm.ro

Informaţii suplimentare la nr. mobil 0726700767.


Program prelungit în perioada alegerilor la
Serviciul Evidenta Persoanelor Deva

Actele de identitate emise de autorităţile publice care au expirat, începând cu data de 01.03.2020, îşi menţin valabilitatea pe toată durata stării de urgenţă/alertă precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări (Legea nr 55/2020).

Programul de lucru cu publicul:

PRIMIRI CERERI (programari online pt depunere www. evp-deva.ro) şi ELIBERĂRI ACTE
 • Luni, 21.09.2020,  08:30 – 16:30 
 • Marţi, 22.09.2020, 08:30 – 16:30
  • Eliberări acte  (luni-marti) doar între orele 14:00-16:30
 • Miercuri, 23.09.2020,  08:30 – 18:30
  • Eliberări acte miercuri între orele 14:00-18:30
 • Joi, 24.09.2020,  08:30 – 16:30 
 • Vineri, 25.09.2020, 08:30 – 16:30
  • Eliberări acte (joi-vineri) între orele 14:00-16:30

Program special pentru depunerea şi eliberarea actelor de identitate
În zilele de 26 şi 27 septembrie vom soluţiona cu prioritate cererile (fără programare) pentru eliberarea actelor de identitate (pierdere, furt, distrugere, deterioarere şi anularea actului de identitate) motivele prevăzute la art. 19, alin(1) lit. f), g) şi j) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. 

 • Sâmbătă, 26.09.2020 între ore 08:00 – 16:00 
 • Duminică, 27.09.2020, 07:00 – 21:00 şi se va prezenta chitanta electronica ( depunere acte sâmbătă şi duminică)
Taxele pot fi achitate  on-line pe platforma ghiseul.ro

Facem menţiunea că vor fi soluţionate cu celeritate cererile persoanelor care nu posedă act de  identitate,  astfel încât să-şi poată exercita dreptul la vot.

Reamintim că în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 81/07.09.2020 a Biroului electoral central "alegătorul care deţine un act de identitate al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie-27 septembrie 2020, îşi poate exercita dreptul de vot în baza acestuia"- art.3, alin.(2). "

 


 

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus