VĂ INFORMĂM CĂ, ÎN PERIOADA 01.05.2024 - 06.05.2024, ZILE LIBERE LEGALE STABILITE PRIN HOTĂRÂRE DE GUVERN, DIRECŢIA PUBLICĂ LOCALĂ DE EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ NU DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE RELAŢII CU PUBLICUL CU EXCEPŢIA PROGRAMULUI DE ÎNREGISTRĂRI DECESE

PROGRAM SPECIAL PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESELOR ÎN PERIOADA 01.05.2024 - 06.05.2024

MIERCURI 01.05.2024

ÎNTRE ORELE 10:00-15:00

JOI 02.05.2024

ÎNTRE ORELE 10:00-15:00

VINERI 03.05.2024

ÎNTRE ORELE 10:00-15:00

SÂMBĂTĂ 04.05.2024

ÎNTRE ORELE 10:00-15:00

DUMINICĂ 05.05.2024

ÎNCHIS

LUNI 06.05.2024

ÎNTRE ORELE 10:00-15:00RELUAREA ACTIVITĂŢII SE VA FACE ÎNCEPÂND CU DATA DE 07.05.2024
50 de ani de căsătorie neîntreruptă - Diplomă de Fidelitate

Cele mai longevive cupluri din Deva vor fi premiate pe 15 mai, de Ziua Familiei


Primăria Municipiului Deva premiază fidelitatea! Familiile care aniversează anul acesta ”Nunta de Aur” vor fi premiate în data de 15 mai 2024 (la o oră care va fi anunţată ulterior), de către Primarul Municipiului Deva, Nicolae-Florin Oancea.

Evenimentul va avea loc de Ziua Internaţională a Familiei (la Restaurantul Casina din Deva), pentru a accentua impactul pe care valorile familiei îl au asupra societăţii.

Pentru a intra în posesia premiului în valoare de 500 de lei şi a „Diplomei de fidelitate”, oferite de Primăria Municipiului Deva şi Consiliul Local, cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în 2024 şi au domiciliul în municipiul Deva sau localităţile componente (Sântuhalm, Cristur, Archia şi Bârcea Mică) trebuie să depună până în data de 13 mai 2024 la Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva (B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 12, etaj 1):


 • o cerere-tip, cererea se găseşte în format editabil pe site-ul Primăriei Municipiului Deva, secţiunea ,,Servicii publice/Cereri şi formulare tip” -> CLICK!
 • copie după actele de identitate (soţ şi soţie)
 • certificatul de căsătorieFondurile destinate premierii au fost aprobate prin hotărâre de consiliu local şi sunt alocate din bugetul local.


Vă aşteptăm cu drag!


Relaţii suplimentare:

Nr. de telefon: 0371421904 şi 0371460783 de luni până joi, între orele 8:00-16:30 şi vineri, între orele 8:00-14:00.

E-mail: stare.civila@primariadeva.ro sau spclecp.deva@hd.e-adm.ro

Website: https://evp-deva.ro/

DIRECŢIA PUBLICĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ
Pentru anul 2024 la nivelul Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă au fost instituite următoarele taxe

(HOTĂRÂREA NR. 548/21.12.2023):


 • taxă pentru eliberarea adeverinţelor necesare în vederea înscrierii în programele Administraţiei Fondului pentru Mediu: "RABLA CLASIC" şi "RABLA PLUS"; 25 LEI
 • taxă de deplasare a ofiţerului de stare civilă pentru oficierea de evenimente speciale în filigoria din parcul municipal "CETATE" DEVA; 225 LEI
 • taxă pentru analizarea în regim de urgenţă (3 ZILE LUCRĂTOARE) a cererilor privind transcrierea EXTRASELOR/CERTIFICATELOR de naştere, căsătorie şi deces emise de autorităţile altor ţări şi întocmirea dosarului şi înaintarea acestuia spre avizare la Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor Hunedoara; 225 LEI
 • taxă pentru procesarea în regim de urgenţă (5 ZILE LUCRĂTOARE) a dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativă; 225 LEI
 • taxă de deplasare a ofiţerului de stare civilă pentru oficierea de evenimente speciale în alte locaţii decât filigoria din parcul municipal "CETATE" DEVA; 750 LEI
 • taxă pentru oficierea de evenimente speciale în zilele nelucrătoare ( SÂMBĂTA, DUMINICA SAU ÎN SĂRBĂTORI LEGALE); 100 LEI


PRECIZĂRI IMPORTANTE:


Activitatea de stare civilă se desfăşoară în baza prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, modificată şi completată, a prevederilor Codului Civil şi a H.G. nr. 64/2011;

Taxele pentru oficierea de evenimente speciale pot fi cumulative, după caz;

Taxele speciale mai sus enumerate, constituie venit cu destinaţie specială şi sunt fundamentate de necesitatea acoperirii cheltuielilor generate de:

 • cheltuieli curente de întreţinere şi funcţionare a Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă;
 • investiţii în echipament hardware şi software;
 • menţinerea la parametri optimi a sistemului informatic;
 • acoperirea necesarului de formulare cu regim special ( registre de naştere, căsătorie şi decese, certificate de stare civilă, extrase multilingve de naştere, căsătorie şi decese, cerneală specială, tipizate);
 • asigurarea consumabilelor, birotică, papetărie şi alte cheltuieli pentru asigurarea condiţiilor de muncă a personalului salariat, conform legislaţiei în vigoare;
 • lucrări de întreţinere la anumite intervale de timp a filigoriei din Parcul Municipal "CETATE" DEVA;


Sumele provenite din taxele speciale se vor utiliza exclusiv pentru finanţarea activităţii Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă;


Taxele speciale se achită:

 • pe platforma Ghiseul.ro
 • în numerar, la casieriile Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Deva;
 • prin oricare din modalităţile electronice de plată puse la dispoziţie de Municipiul Deva;
Programul înregistrării actelor de deces în weekend


Direcţia Publică Locală De Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Deva, vă aduce la cunoştinţă că programul de înregistrare a actelor de deces, în zilele de sâmbătă, se desfăşoară între orele 10:00 - 15:00.


Relaţii suplimentare:

Nr. de telefon: +40371421904

E-mail: stare.civila@primariadeva.ro sau spclecp.deva@hd.e-adm.ro

Website: https://evp-deva.ro/Obligaţiile titularului unui act de identitate la expirarea acestuia


În conformitate cu art. 19 alin (2) din O.U.G 97/2005 privind evidenţa, domiciliul şi actele de identitate ale cetăţenilor români, "Titularul unui act de identitate sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, dar nu mai puţin de 15 zile."


Cetăţenii ai căror acte de identitate urmează să expire, se vor adresa Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu.


Relaţii suplimentare:

Nr. de telefon: +40254234533

E-mail: evidentapersoanelor@primariadeva.ro

Website: https://evp-deva.ro/


C O M U N I C A T din 7 iunie 2022

Vă facem cunoscut faptul că, actele de identitate ( C.I/C.I.P) a căror valabilitate a fost prelungită potrivit dispoziţiilor art.4 alin. (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid -19, pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări de alertă, urmează să expire începând cu data de 07.06.2022.

În acest context, invităm cetăţenii domiciliaţi în municipiul Deva, localităţile Archia, Cristur, Sântuhalm, Bârcea Mică şi cetăţenii din comunele arondate ( Hărău, Şoimuş, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus, Cîrjiţi) să se prezinte la structura Serviciului de Evidenţa Persoanelor Deva, structura de evidenţă de pe raza teritorială de domiciliu pentru solicitarea unui nou act de identitate (carte de identitate sau carte de identitate provizorie, după caz).

Pentru evitarea prezentării, în acelaşi timp, a unui număr mare de persoane la sediul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva, recomandăm cetăţenilor să acceseze platformele de programare on-line şi/sau telefonic .

Recomandăm consultarea şi accesarea site-ului instituţiei Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva, serviciu public din cadrul Primăriei Municipiului Deva, atât pentru informare-privind documentele necesare ( acte necesare!!! pentru depunere în ghişeu) www.evp–deva.ro, cât şi a programului de RELAŢII CU PUBLICUL şi alte informaţii suplimentare şi importante în meniul COMUNICATE /Noutăţi.

Având în vedere că, în perioada următoare îşi încetează valabilitatea un număr semnificativ de acte de identitate ale cetăţenilor domiciliaţi de pe raza teritorială de competenţă, precum şi faptul că în luna iulie şi august se va înregistra un aflux mai mare de cetăţeni ( cetăţeni care se vor întoarce din străinătate şi care nu şi-au stabilit domiciliul stabil, încă în străinătate ), sau alţi cetăţeni care solicită punerea în legalitate cu acte de identitate ( la primul act de identitate, la pierdere actului etc), Serviciul Evidenţa Persoanelor va funcţiona pentru depunerea solicitării actului de identitate ( C.I/C.I.P), viza de reşedinşă, la 2 GHISEE, şi anume :

 • Ghiseul 1 pentru solicitare carte de identitate (C.I), doar după o programare/rezervare prealabilă, organizat/civilizat cu timp rezervat pentru depunere şi preluarea imaginii cetăţeanului pentru noul act de identitate .

 • Ghiseul 2 fără programare/rezervare pentru solicitare : carte de identitate (C.I), carte de identitate provizorie (C.I.P la solicitarea cetăţeanului C.R.D.S, cetăţean fără locuinţă/ la lipsă- dovadă adresă de domiciliu) şi aplicarea vizei de reşedinţă.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea actului de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.

!!!ATENTIE! Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva NU are instituită nici o TAXĂ DE URGENŢĂ pentru emiterea/ tipărirea actelor de identitate (C.I sau C.I.P)!Nu a avut instituită şi nu are instituită această taxă.Nu este reglementată legislativ!

Termenul de emitere pentru Cartea de identitate (C.I) la nivelul structurii de Evidenţa Persoanelor Deva este de 10 zile, calendaristice.

Termenul pentru aplicarea VIZEI DE RESEDINŢĂ, C.I.P-ului este de 2 zile calendaristice ( de pe o zi pe alta), în condiţiile în care nu necesită verificări suplimentare prevăzute legislativ pentru certificarea privind domiciliul/a imobilului declarat de titular.

PENTRU SOLUŢIONAREA UNOR CAZURI DEOSEBITE!!! Important pentru cetăţeanul care depune solicitare înregistrată la ghiseul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva!!!

În cazul în care un cetăţean se află într-o situaţie deosebită (,,urgenţă!”) ce poate justifica solicitarea eliberării/tipăririi cărţii de identitate (C.I) intr-un termen mai scurt de 10 zile calendaristice (ex.exemplificăm la motivul pierderea actului de identitate, schimbarea de nume prin căsătorie, solicitare pe motive medicale sau care necesită deplasare pt proceduri medicale în străinătate, pentru sustinerea unor concursuri de admitere sau examene, după înregistrarea cererii în ghiseu şi a documentelor necesare va depune cererea de audienţă, înregistrată în registrul de audienţă în acest sens, motivând scris, prezentând documente în acest sens, justificat, pentru obţinerea actului de identitate într-un termen cât mai scurt.

Cerere/solicitarea audienţei se depune doar de către titular /solicitantul actului de identitate şi se înregistrează de către funcţionarul din ghişeu, !!!în ziua depunerii documentelor în ghiseu. Nu se fac audiente transmise telefonic sau alte intermedieri neconforme.

După avizarea solicitării se vor lua toate măsurile de a onora emiterea C.I la termenul solicitat de titular prin cererea de audientă, motivat scris şi cu documente prezentate, după caz.

Serviciile de rezervări/programări pentru GHISEUL 1 să fie accesate şi folosite de către solicitanţi/ cetăţeni înainte de a se prezenta la sediul instituţiei şi de a urca la ghisee.

Modalităţile de programare/rezervare sunt următoarele:

ONLINE pe siteul www.evp-deva.ro /Serviciul rezervări pentru ACTE DE IDENTITATE, aici sunt intervalele disponibile pe zile/ intervalul de timp ( timpul disponibil pentru fiecare cetăţean este intre 15-20 de minute pentru toate procedurile necesare) https://ghiseu.evp-deva.ro

!!!PREZENTAŢI-VĂ în ghiseu doar în ziua şi la ora rezervată de către dvs. fără alte intervenţii şi cu toate documentele în original, fără excepţii ( documente solicitate cetăţeanului, conform legislaţiei în vigoare pentru emiterea unui nou act de identitate).

Respectaţi măsurile de organizare pentru gestionarea în condiţii optime a activităţilor specifice din ghiseu, deoarece funcţionarii structurii de evidenţă si stare civilă preiau documente şi prelucrează în ghisee, date cu caracter personal ( datele personale ale cetăţenilor) pentru certificarea identitaţii (în vederea emiterii actului de identitate), cât şi înregistrarea actelor sau faptelor de stare civilă (naştere, deces, căsătorie, divorţ).

Accesul la ghisee VA FI PERMIS fără o programare/REZERVARE online, aşteptând după alţii dar şi organizat fără a pierde timp de aşteptare în ghiseu după alţii, folosind accesând modulul de rezervări/programări pentru a ne prezenta cu documentele necesare la ora programată/rezervată, aşteptat de funcţionar .

Nu deţinem sală de aşteptare pentru cetăţeni! Desfăşurarea activităţii de relaţii cu publicul/ ghisee se desfăşoară la etajul 1 al clădirii .Comunicat de presă

NOU !!!! - În atenţia viitorilor miri care doresc să se căsătorească pe raza teritorială al Municipiul Deva
Ca urmare a intrării în vigoare în data de 02.05.2022 a Legii nr.105/2022 de modificare a Legii nr. 119/1996 privind actele de stare civilătermenul de încheiere al căsătoriei civile/cununiei civile este de 11 zile calendaristice , termen în care se includ atât data înregistrării şi depunerii DECLARAŢIEI de CĂSĂTORIE, cât şi data oficierii/CELEBRĂRII căsătoriei civile .

Exemplu de calcul : dacă doriţi să vă căsătoriţi SÂMBĂTĂ – 11 iunie 2022 trebuie să depuneţi dosarul MIERCURI – 1 iunie 2022 (GHISEUL 7 la sediul Casei Căsătoriilor va funcţiona pe data de 01 iunie/zi nelucrătoare /respectaţi programul stabilit la Rezervarea căsătoriei/ ziua/ ora stabilită la programarea rezervării) .

Rugăm respectaţi programul Serviciului de Rezervări online atât pentru depunerea documentelor în vederea încheierii căsătoriei civile în municipiul Deva cât şi orele dispuse pentru programul de oficierii/celebrări căsătorii.

Prezentati-vă în ziua şi la ora programată la GHISEUL 7 în sediul Casei Căsătoriilor al Municipiului Deva.

În zilele de luni, marţi şi miercuri NU se oficiază căsătorii civile în Municipiul Deva.

Programul de oficieri/celebrări căsătorii este dispus/ organizat pe locaţii şi la orele stabilite de comun -acord cu reprezentanţii acestor locaţii/entităţi, notificate prin protocoalele comune de colaborare, încheiate în cursul lunii aprilie a anului în curs.

Reprezentanţii acestor locaţii/entităţi au dispus /creat spaţiile special destinate pentru celebrarea/oficierea căsătoriei civile pe raza teritorială al Municipiului Deva (respectând până în prezent obligaţiile comune: programul de oficieri stabilit, asigurând spaţiul special destinat căsătoriei cu masă de oficiat, steaguri, creând un cadru ambiental şi adecvat pentru momentul oficial al încheierii căsătoriei civile de către Primarul Municipiului Deva sau de către delegaţii cu atribuţii de ofiteri de stare civilă (viceprimari, secretarul general sau consilierii din cadrul D.P.L.E.P.S.C/ Starea Civilă Deva) .

Municipiul Deva prin reprezentaţii Resortului de Căsătorii, conform documentelor înregistrate şi declarate de către viitori miri şi a REGISTRULUI DE CĂSĂTORII asigură ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI CIVILE în următoarele locaţii, stabilite :

 • CASA CĂSĂTORIILOR, în zilele de joi, vineri, sâmbătă, duminică şi doar la orele stabilite, iar spaţiul este pus la dispoziţia tinerilor şi a invitaţiilor, gratis de UAT Deva.Timpul alocat pentru oficierea căsătoriei pentru fiecare pereche este de maxim10 minute.

 • Parcul Municipal Cetate, doar în perioada lunilor mai –octombri,e în zilele de sâmbătă, duminică şi doar la orele stabilite în filigoria albă din centrul parcului , spaţiul este special destinat de UAT Deva pentru celebrarea căsătoriei civile şi este la dispoziţia tinerilor şi a invitaţiilor, gratis.Timp alocat pentru oficierea căsătoriei pentru fiecare pereche este maxim 10 de minute.

 • Conacul Archia, doar în perioada lunilor mai –octombrie, în zilele de vineri, sâmbătă, duminică (protocol comun de colaborare încheiat în luna aprilie, a anului în curs), respectând programul stabilit de ambele părţi, celebrând căsătoriile civile pe cele 3 spaţii/locaţii în aer liber, special destinate acestui scop. Timp alocat pentru oficiere/celebrare 10 minute.

 • ALTE LOCAŢII : BelEvents, Biserica Catolică (gradina/curtea bisericii), Casina, Imperial Events, Moş Opincă, Royal Oak, Biserica Baptistă ,,Sfânta Treime”, Bliss Events. Reprezentanţii acestor locaţii/entităţi au încheiat în luna aprilie a anului în curs, protocoale de colaborare cu UAT Deva, respectând programul comun, stabilit de oficeri/celebrări căsătorii civile, pus la dispoziţia tinerilor /viitoriilor miri pentru încheierea căsătoriei civile, în zilele de sâmbătă şi duminică pe raza teritorială al Municipiului Deva. Pe aceste locaţii în aer liber, tinerii şi proprietarii acestor locaţii se vor ocupa de amenajarea şi crearea spaţiului special desemnat pentru celebrarea căsătoriei civile. Timp alocat pentru oficiere/celebrare 10 minute.

 • În Penitenciarul Deva ( unitate de detenţie de pe raza teritorială al Municipiului Deva)-se asigură oficierea căsătoriilor civile în incinta penitenciarului, doar în zi de joi, în intervalul orar 13.00-14.30.Timp alocat pentru oficierea căsătoriei 10 minute.Comunicat de presa

Procedura pentru depunerea cererii vizei de reşedinţă (FLOTANT), cetăţenilor de pe raza teritorială al minicipiului Deva, cetăţenii din localităţilor componente Archia, Sântuhalm, Cristur , Bârcea Mică şi din cele 6 comune arondate stucturii pe linie de evidenţa persoanelor ( cetăţeni din comunele şi satele aparţinătoare Comunei Şoimuş, Hărău, Veţel , Brănişca, Cîrjiţi, Certejul de Sus). Viza de reşedinţă (flotant) se aplică cetăţenilor care îşi declară a doua locuinţă secundară sau locuinţă de serviciu, locuinţă de studii/cantonament etc.

Cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi/sau o singură reşedinţă. 

În situaţia în care cetăţeanul român deţine mai multe locuinţe, îşi poate stabilii domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele ( se declară un singur imobil pentru domiciliul, stabil şi o singură locuinţă ca locuinţă secundară pentru aplicarea vizei de resedinţă) .

Ce este reşedinţa? Reşedinţa persoanei fizice este acolo unde declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu.

Cine poate solicita înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei? Persoana fizică care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară.

Important!! Dacă la adresa solicitată sunt înscrise cel puţin 2 menţiuni de reşedinţă ( viză flotant) valabile se va proceda la informarea Poliţia Municipiului Deva/ structura Ordine Publică, în vederea efectuării verificărilor în teren, din care să rezulte dacă solicitanţii locuiesc efectiv la adresa declarată.


Cum şi unde depun cererea pentru stabilirea reşedinţei?

Pentru înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei pe actul de identitate, persoana interesată se adresează structurii de evidenţa persoanelor pe raza căruia locuieşte temporar.

Depunerea cererii pentru stabilirea reşedinţei se face exclusiv pe bază de programare  on-line pe siteul www.evp-deva.ro. la secţiunea Rezervare acte de identitate /Ghiseul vize de reşedinţe.

Selectaţi ziua/ intervalul dorit şi completaţi formularul de rezervare on-line.

Cererea şi actele necesare se depun, personal, la Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva.
Adresa şi date de contact : Municipiul Deva, B-dul. 1 Decembrie 1918 (clădirea verde), etaj 1, nr.12, jud. Huneoaara.
Program de lucru cu publicul :

 • depunerea solicitării, conform programului informatic de rezervări/zilnic;

 • ridicarea actului cu viza de resedinţă/aplicată , de pe o zi pe alta, zilnic între orele 14.00-16.30, mierurea 14.00-18.30. 


Acte necesare:
- cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, se distribuie gratis în ghişeu, la care anexează următoarele documente:

- actul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei;
- documentul ( contractual de închiriere) cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copia Xerox.

-Consimţământul proprietarului (se prezintă în ghiseu cu documentul imobilului, în original şi actul de identitate) /contractual de închiriere , după caz.


Termenul de soluţionare a cererii pentru viza de reşedinţă este de o zi .

Durata pentru care se poate înscrie stabilirea reşedinţei este de maxim 1 an.

Taxe:
 nu se percepCOMUNICAT 19.04.2022

Program de eliberări acte pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva

Dacă cererea dumneavoastră a fost înregistrată în perioada 17 martie-08 aprilie 2022 la ghişeul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva şi nu au necesitat verificări suplimentare în vederea emiterii/TIPĂRIRII cărţii de identitate (C.I), vă puteţi prezenta în  ghişeu, zilnic la programul de eliberări acte.

Program de eliberări acte pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva :

 • Luni , marţi, joi, vineri  între orele 14.00-16.30
 • Miercurea între orele 14.00-18.30 (program prelungit de relaţii cu publicul şi eliberări acte)

!!! În perioada 25 martie-19 aprilie 2022 Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Hunedoara (B.J.A.B.D.E.P Hunedoara) a tipărit şi distribuit către structura Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva un număr de 656 cărţi de identitate (C.I)

 • 57 de cetăţeni au solicitat tipărirea/emiterea actului de identitate înainte de termenul de 10 zile, motivat cu cerere depusă şi înregistrată în registrul de audienţă la depunerea documentelor în ghişeu.
Anunţ - Concurs de ocupare pe perioadă determinată a funcţiei publice de execuţie, temporar vacantă de Consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului ghişeu unic/Serviciul Evidenţa Persoanelor.

Vă facem cunoscut că la sediul Primăriei municipiului Deva se va desfăşura concursul pentru ocuparea pe perioadă determinată, până cel mult la data de 05 iulie 2022, pe perioada suspendării titularului postului corespunzător funcţiei publice de execuţie temporar vacante din cadrul Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă/Serviciul Evidenţa Persoanelor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Deva:
- Consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Ghişeu Unic al Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva;
Durata normală a timpului de muncă este de 40 ore / săptămână.


Concursul se va desfăşura după următorul program:


- 18.04.2022, ora 09,00 - proba suplimentară de testare a competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei la sediul Primăriei Municipiului Deva.
- 19.04.2022, ora 10,00 – proba scrisă la sediul Primăriei municipiului Deva;
- Interviul se va susţine conform prevederilor art. 56, alin.1 din H.G. nr. 611 / 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Dosarele de înscriere se depun în perioada 01 aprilie 2022 – 08 aprilie 2022 la “Serviciul resurse  umane” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Deva.
Informaţii suplimentare: Stoica-Mariş Adriana, Consilier - Serviciul Resurse Umane.
                                       Primăria municipiului Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, et. 1, cam. 4
                                       telefon: 21.34.35, 21.85.79, 23.23.10 / int.112.
                                       e-mail: resurse.umane@primariadeva.roRaportul Campaniei de informare ,,Am 14 ani! Primul meu act de identitate!’’martie 2022

Vă informăm că instituţia Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva în perioada 23.03-30.03 2022 prin reluarea Campaniei de informare ,,Am 14 ani!Primul meu act de identitate”a susţinut în următoarele unităţi şcolare: Colegiul Naţional ,,Decebal’’, Colegiul Naţional Pedagogic ,,Regina Maria’’, Liceul de Arte ,,Sigismund Toduţa’’ , Scoala Gimnazială ,,Andrei Şaguna’’ , Colegiul Naţional Sportiv ,,Cetate’’ , Liceul Teoretic, ,,Teglaş Gabor’’ campanii de informare în rândul elevilor claselor a VII –a .

Campania de informare ,,Am 14 ani!Primul meu act de identitate” martie 2022 a avut ca scop:

    -depistarea cazurilor de copii care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu au act de identitate,

    -distribuirea de pliante şi prezentări/ informaţii despre actului de identitate, despre modalitatea de a obţine primul lor act de identitate  despre codul numeric personal, structura codului numeric personal, cartea de identitate ca document de călătorie în Uniunea Europeană, termenul de valabilitate al cărţii de identitate, respectiv documentele ce trebuiesc prezentate la solicitarea emiterii actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, cât şi despre înregistrarea actului de naştere,

    -informare cu privire la răspunderea penală şi contravenţională ce revine persoanei odată cu împlinirea vârstei de 14 ani,

    -diverse alte discuţii libere adresate de către elevii intersaţi, lucrătorilor de evidenţă sau agenţilor de poliţie.

Scopul acestor campanii de informare/prezentare este de a transparentiza procesul de stare civilă şi evidenţa persoanelor, atât spre informare cât şi de consiliere în rândul copiilor care au dreptul şi obligaţia de a obţine primul lor act de identitate, pentru a transmite părinţilor/reprezentantului legal şi tocmai pentru a evidenţia faptul că vârsta de 14 ani reprezintă primul pas important spre ,, responsabilitate”.

La acţiunile initiate au participat, în colaborare, agenţi de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Deva – secţia Ordine Publică şi din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Deva.

Campania de informare a vizat doar elevii cu vârsta între 13-14 ani din clasele de-a VII –a cu participarea a 320 de elevi, prezenţi .

Pe perioada pandemiei aceste activităţi au fost suspendate.


Căsătoria/cununia civilă în municipiul Deva ( 2022)

Dragi miri, din dorinţa de a clarifica şi a vă îndruma eficient, vă punem la dispoziţie Serviciul de rezervări pentru oficierea căsătoriei civile şi INFORMAŢII UTILE în vederea încheierii căsătoriei civile în municipiul Deva.

https://casatorii.evp-deva.ro/rezervare

 Cele mai importante aspecte sunt prezentate în ghidul informativ.

 • Programaţi-vă oficierea căsătoriei civile înainte de a vă programa cununia religioasă la biserică.

 •  Oficiul de stare civilă pentru căsătorie este unic (ofiterul de stare civilă şi registrele de căsătorii se prezintă la celebrarea căsătoriei în faţa mirilor pentru încheierea căsătoriei civile).
 •  Nu se pot încheia mai multe căsătorii civile în acelaşi timp.
 •  Alegeţi locaţia unde doriţi să se efectueze ceremonia căsătoriei civile pe raza teritorială al municipiului Deva, respectaţi programul de rezervari pus la dispoziţia dumneavoastră prin Serviciul de rezervări.
 • OFICIEREA/celebrarea CĂSĂTORIEI CIVILE pe alte locaţii/domenii private de pe raza teritorială al municipiului Deva se va putea onora doar în condiţiile în care se va asigura spaţiul/locul special amenajat pentru celebrarea căsătoriei civile în aer liber.

 • Celebrarea căsătoriilor civile în aer liber !! pe ,,alte locaţii" se va putea onora doar in perioada lunilor mai-octombrie, în zilele de sâmbătă şi duminică, program stabilit prin Serviciul de rezervări.

 • În perioada 04.04-15.04.2022 se vor încheia protocoale de colaborare cu reprezentanţii acestor locaţii şi Primaria Municipiului Deva (Starea Civilă), procedură stabilită încă din anul 2019.

 •  Informaţii suplimentare 0371-421904 .
 • Nu se fac programări pentru căsătoria civilă pentru alte zile din săptămâna (luni, marti), alte locaţii (exclus restaurante/spaţii inchise, biserică sau la alte intervale de timpi pentru căsătoria civilă în municipiul Deva.

 •  Nerespectarea oricărei dispoziţii referitoare la depunerea declaraţiei de căsătorie !! (viitorii miri se prezintă cu 10 zile inainte de celebrarea căsătorie), în faţa ofiţerului de stare civilă din cadrul structurii de stare civilă Deva pentru prezentarea documentelor necesare şi completarea Declaraţiei de casatorie poate duce la anularea rezervării.
 •  Prezentaţi-vă pentru depunerea documentelor la oficiul Casei Căsătoriilor în ziua şi la ora programată prin Serviciul de rezervări.
COMUNICAT 25.03.2022

Program de eliberări acte pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva

Dacă cererea dumneavoastră a fost înregistrată în perioada 21 februarie-16 martie 2022 la ghişeul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva şi nu au necesitat verificări suplimentare în vederea emiterii/TIPĂRIRII cărţii de identitate (C.I), vă puteţi prezenta în  ghişeu, zilnic la programul de eliberări acte.

Program de eliberări acte pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva :

Luni, marţi, joi, vineri  între orele 14.00-16.30

Miercurea între orele 14.00-18.30 (program prelungit de relaţii cu publicul)

!!! În perioada 07-25 martie 2022 Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Hunedoara (B.J.A.B.D.E.P Hunedoara) a tipărit şi distribuit către structura Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva un număr de 544 cărţi de identitate (C.I)

 • 32 de cetăţeni au solicitat eliberarea/emiterea actului de identitate înainte de termenul de 10 zile, motivat cu cerere depusă şi înregistrată în registrul de audienţă la depunerea documentelor în ghişeu.


Am 14 ani! Primul meu act de identitate!

Vă informăm că instituţia Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva îşi exprimă disponibilitatea de a promova, în rândul elevilor din învăţământul gimnazial modalitatea de a obţine primul lor act de identitate dar şi alte aspecte din activitatea de stare civilă şi evidenţa persoanelor prin reiniţierea  Campaniei de informare a elevilor ,,Am 14 ani!Primul meu act de identitate!”.Pe perioada pandemiei aceste activităţi au fost suspendate.

Prin reluarea Campaniei ,,Am 14 ani!Primul meu act de identitate” ne exprimăm disponibilitatea de a promova, în rândul elevilor, aspecte specifice activităţii de stare civilă şi evidenţa persoanelor în cadrul unor acţiuni derulate la sediul instituţiei sau direct în cadrul unităţilor de învăţământ în cadrul orelor de dirigenţie sau a orelor de educaţie socială.

Grupul ţintă îl reprezintă, cu precădere, elevii cu vârsta între 13-14 ani dar şi alte categorii de elevi interesaţi.

Campania de informare ,,Am 14 ani !PRIMUL MEU ACT DE IDENTITATEse va desfăşura în următoarele unităţi şcolare: Colegiul Naţional ,,Decebal’’ , Colegiul Naţional Pedagogic ,,Regina Maria’’, Liceul de Arte ,,Sigismund Toduţa’’ , Scoala Gimnazială ,,Andrei Şaguna’’ , Colegiul Naţional Sportiv ,,Cetate’’ , Liceul Teoretic ,,Teglaş Gabor’’.

Prezentările vor avea loc în clasele de clasă ale elevilor în cadrul orelor de dirigenţie sau educaţie civică, iar grupul ţintă îl reprezintă cu precădere, elevii cu vîrsta între 13-14 ani ( elevii claselor a VII-VIII).

PROGRAMAREA CAMPANIEI „AM 14 ANI! Primul meu act de identitate!” martie 2022

Ziua

Ora

Instituţia de învăţământ/

Sediul instituţiei D.P.L.E.P.S.C

Diriginte/ CLASA

Elevi participanţi

23.03.2022

08.45-10.40

11.00-13.00

Liceul Naţional Pedagogic Regina Maria,

Colegiul ,,Decebal”VII -VIII


29.03.2022

10.00-12.00

Liceul ,,Andrei Saguna,

Liceul de muzică ,, Sigismund Totuta

VII-VIII


30.03.2022


10.00-13.00

Liceul Teglas Gabor, Liceul Sportiv

VII -VIII
Acţiunea are ca rol atât depistarea cazurilor de copii care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu au act de identitate, cât şi un rol de informare (distribuire de pliante), informare cu privire la răspunderea penală şi contravenţională ce revine persoanei odată cu împlinirea vârstei de 14 ani, etc.

În acest sens se vor prezenta informaţii despre actului de identitate, despre codul numeric personal, structura codului numeric personal, cartea de identitate ca document de călătorie în Uniunea Europeană şi în statele SEE/AELS, termenul de valabilitate al cărţii de identitate, respectiv documentele ce trebuiesc prezentate pentru solicitarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, despre înregistrarea actului de naştere, etc.

Scopul acestor campanii de prezentare este de a transparentiza procesul de stare civilă şi evidenţa persoanelor, atât spre informare cât şi consilierea în rândul copiilor care au dreptul şi obligaţia de a obţine primul lor act de identitate, pentru a transmite părinţilor/reprezentantului legal şi tocmai pentru a evidenţia faptul că vârsta de 14 ani reprezintă primul pas important spre ,, responsabilitate”.

În susţinerea acestor Campanii de informare suntem deschisi spre colaborare şi cu instituţia Direcţiei Poliţiei Locale şi ale Poliţiei Municipiului Deva -Ordine Publică .

Multumim pentru implicare, tuturor !

Multumim cadrelor didactice, elevilor şi colaboratorilor!


STAŢIA MOBILĂ ,,Prioritate la identitate!” 2022

Staţia mobilă, în fiecare joi, în comunele Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus perioada lunilor martie-octombrie 2022.

Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva deserveşte pe linie de evidenţa persoanelor:

 • locuitorii municipiului Deva,

 • locuitorii satelor aparţinătoare (Archia, Bârcea Mică, Cristur, Sântuhalm),

 • dar şi pentru cele 6 comune arondate şi satele aparţinătoare acestor comune: Brănişca, Cârjiţi, Certeju de Sus, Hărău, Veţel, Şoimuş.

Având în vedere solicitările primăriilor, solicitările domnilor primari depuse şi înregistrate la Primăria Municipiului Deva în perioada lunilor ianuarie-februarie 2022,

Ţinând seama de faptul că actul normativ permite o procedură de lucru flexibilă în anumite cazuri, - favorabil cetăţeanului care nu beneficiază de servicii de evidenţă a persoanelor în localitatea de domiciliu, la solicitarea institutiilor ( UAT-urilor) sau a persoanelor interesate, serviciul de evidenta persoanelor participă, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, la organizarea unor activităţi de preluare a imaginii, folosind echipamente foto digitale din dotare şi de primire a documentelor necesare eliberării cărţilor de identitate, pentru persoanele care locuiesc în localităţi aflate la distante mari de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor; 

De ce este necesară deplasarea cu staţia mobilă a funcţionarului din ghişeu la cetăţean ? 

 • Văzând că un număr însemnat de locuitori de la sate şi comune posedă buletine de identitate, de tip vechi, ori au avut loc reorganizări administrative (schimbarea rangului localităţii, atribuirea unor denumiri de străzi, renumerotări imobile, etc); 

 • Întrucât o bună parte dintre cetăţenii care locuiesc la sate şi comune au venituri mici şi pentru a nu creşte cheltuielile de deplasare ale fiecărui cetăţean în parte - o dată pentru depunerea actelor, respectiv altă dată pentru ridicarea actului de identitate;

 • Întrucât aceste activităţi se realizează cu aportul lucrătorilor de poliţie, cetăţenii care solicită acte de identitate primesc documentele, după TIPĂRIREA actelor de identitate, prin intermediul agenţilor postului de poliţie din comună.

 • Activităţile de deplasare în comună, cu staţia mobilă, sunt mediatizate cu sprijinul primăriilor, lucrătorilor din primărie, agenţilor posturilor de poliţie şi au fost realizate afişe, care se expun în locurile cele mai circulate din comună ori satele aparţinătoare.

 • Numărul de cetăţeni sprijiniţi să obţină noi acte de identitate depinde de măsurile organizatorice care se întreprind de autorităţile locale din respectivele comune.

 • Costurile deplasării cu staţia mobilă (masină de deplasare) se suportă din contribuţia primăriilor fiecărei comune încă din anul 2014. 

 • Prin prezentarea functionarului din cadrul structurii de evidenţă la primăria de domiciliu al cetăţenilor s-au eliminate şi altor situaţii ( neprezentarea de acte doveditoare, ca adeverinta de la registrul agricol, s.a.) sau diverse alte situaţii, (persoane netransportabile, în vîrstă , cu handicap sau fără posibilităţi materiale de a se prezenta în municipiul Deva (depind de un mijloc de transport local sau personal).

 • Analizând rezultatele obţinute, considerăm un succes desfăşurarea staţiei mobile în eforturile de punere în legalitate a cetăţenilor pe linie de evidenţă a persoanelor şi anul 2022.

 • Campania în cifre – ediţia anului 2021 :
  Număr deplasări: 22;
  Persoane puse în legalitate: 227;
  Comune vizate: 4 

În vederea sprijinirii locuitorilor domiciliaţi în comunele Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus şi locuitorii satelor aparţinătoare acestor comune vom asigura deplasarea echipei din cadrul servicului cu staţia mobilă în vederea preluării cererilor, imaginii şi a documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate (C.I, C.I.P) şi aplicarea vizei de reşedinţă în perioada lunilor martie-octombrie.

 • Programul de deplasare al funcţionarului de evidenţă, de la ghiseul instituţiei la primăria de domiciliu al locuitorilor din comuna: Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus,


Deplasare la PRIMĂRIE şi la cetăţenii netrasportabili cu handicap în perioada lunilor martie-octombrie 2022

Data deplasării/
ora: 9.00 - 12.00

Data deplasării/
ora: 9.00 - 12.00

Data deplasării/
ora: 9.00 - 12.00

Primăria Comunei HĂRĂU şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

03.03.2022
07.04.2022
05.05.2022

02.06.2022
07.07.2022
04.08.2022

08.09.2022
06.10.2022

Primăria Comunei VETEL şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

10.03.2022
14.04.2022
12.05.2022

09.06.2022
14.07.2022
11.08.2022

15.09.2022
13.10.2022

Primăria Comunei BRĂNISCA, Centrul de Ingrijire şi Asistenţă Brănişca şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

17.03.2022
21.04.2022
19.05.3022

16.06.2022
21.07.2022
18.08.2022

22.09.2022
20.10.2022

Primăria Comunei CERTEJU DE SUS şi solicitantii cu probleme de handicap din localitate şi satele aparţinătoare

24.03.2022
28.04.2022
26.05.2022

23.06.2022
28.07.2022
25.08.2022

29.09.2022
27.10.2022Prin acest serviciu ,, staţia mobilă şi ghiseune adresăm  cetăţenilor: 

 • au actul pierdut, furat, deteriorat;

 • au împlinit 14 ani şi nu au act de identitate;

 • au actul de identitate (C.I) cu termenul de valabilitate expirat;

 • şi–au schimbat domiciliul sau au alt număr la casă;

 • s-au căsătorit/au divorţat/schimbat numele şi nu au schimbat actul de identitate;

 • au ,,buletin tip vechi şi doresc carte de identitate.

 • Depunând documentele la primăriei locului de domiciliu, consultaţi tabelul (vezi programul planificat în comuna de domiciliu şi data deplasării), cetăţeanul/ solicitantul actului de identitate nu mai este nevoit să se deplaseze în municipiul Deva, la ghiseu cu o programare/rezervare pentru obţinerea noului act de identitate, deoarece inclusiv înmânarea actului de identitate se face în comuna de domiciliu, prin intermediul colaborării cu agenţii din cadrul posturilor de poliţie (Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus). 

 • Evitarea altor situaţii ( neprezentarea de acte doveditoare, ca adeverinta de la registrul agricol, s.a.) sau diverse alte situaţii ( solicitanţii actelor de identitate sunt si persoane netransportabile sau fără posibilităţi materiale de a se prezenta în ghiseu, în municipiul Deva, deoarece depind de un mijloc de transport local s.a.)

 • Depunerea documentelor la ghiseul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva se face exclusiv, fără excepţie, doar în baza rezervărilor/programărilor online

https://ghiseu.evp-deva.ro

 • Pentru detalii şi clarificări suplimentare vă stăm la dispoziţie la numerele de telefon 0254-234533; 0371-421904 sau pe email evidentapersoanelor@primariadeva.ro   

Activităţi integrate în campanie:
-Acţiuni de informare despre actul de identitate,, Am 14 ani! în unităţile de învăţământ din comunele planificate;
-Acţiuni de punere în legalitate şi control în unităţile medicale, de protecţie socială (Centrul de Îngrijire Bătrîni Brănişca);
-Campanie de informare (afişe, pliante, audienţe) la sediul autorităţii locale cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanelor pe linie de stare civilă şi acte de identitate.


Mulţumim domnilor primari şi funcţionarilor pentru suportul acordat în toate procedurile de preluare a documentelor, asigurând fotocopierea documentelor, emiterea adeverintei deândată de la registrul agricol, transportul/deplasarea fără de care nu ar fi fost posibilă desfăşurarea acestor activităţi ale campaniei, deoarece în unele cazuri se vor face deplasări la persoanele netrasportabilă cu handicat la domiciliu.ANUNŢ IMPORTANT PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP!


Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva, având punctul de lucru (sediul) la etajul 1, în clădirea verde (în apropierea primăriei) din municipiul Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 12, informează cetăţenii despre posibilitatea deplasării cu staţia mobilă la domiciliul persoanelor netransportabile, domiciliaţi în municipiul Deva sau în localităţile componente, în colaborarea cu structura Direcţiei Poliţiei Locale Deva ( transport) , în vederea preluării imaginii, folosind echipamentele foto digitale din dotare şi de primire a documentelor necesare eliberării actelor de identitate.

Pentru ,,Dovada stării de sănătate al persoanei” care se află în imposibilitatea de a se deplasa !!, se va face printr-un document justificativ, respectiv: certificat de încadrare în grad de handicap, bilet de externare din spital (de dată recentă) sau adeverinţă (de dată recentă) de la medicul de familie din care să rezulte că solicitantul nu se poate deplasa.
Solicitările pot fi făcute de către persoanele care solicit aceste servicii sau de către aparţinătorii acestora, atât în scris, cât şi telefonic la următorul număr: 0254/234 533 sau
0371-421904.
Precizăm că solicitarea acestor facilităţi nu implică niciun fel de cheltuieli suplimentare din partea solicitantului/solicitantei.Prelungire valabilitate acte identitate


Actele de identitate care au expirat în perioada 01.03.2020 - 08.03.2022 îşi prelungesc valabilitatea pe teritoriul României pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări (08.03.2022). 

În acest context, învederăm că potrivit dispoziţiilor art. 4 alin.(5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile autorizate conform legii se menţin pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

Având în vedere încetarea stării de alertă şi pentru evitarea unei aglomerări/supraaglomerări în ghisee ca urmare a prezentării, în acelaşi timp, a unui număr mare de cetăţeni la sediul Direcţiei Publice Locale de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva !! se impun ca obligativitate !!, fără excepţie , Serviciile de rezervări/programări să fie accesate şi folosite de către solicitanţi/ cetăţeni înainte de a se prezenta la sediul instituţiei şi de a urca la ghiseele instituţiei.

Respectaţi măsurile pentru gestionarea în condiţii optime a activităţilor specifice din ghiseu deoarece funcţionarii structurii de evidenţă si stare civilă preiau documente şi prelucrează în ghisee, date cu caracter personal ( datele personale ale dvs.) pentru certificarea identitaţii (în vederea emiterii actului de identitate) sau înregistrarea actelor sau faptelor de stare civilă (naştere, deces, căsătorie).

Accesul la ghisee nu va fi permis decît pe bază de rezervare/organizat, măsură respectată de către solicitanţi/cetăţeni din martie 2020.

Nu deţinem sală de aşteptare!


COMUNICAT 04.03.2022

Program de eliberări acte pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva

Dacă cererea dumneavoastră a fost înregistrată în perioada 31 ianuarie-21 februarie 2022 la ghişeul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva şi nu au necesitat verificări suplimentare în vederea emiterii/TIPĂRIRII cărţii de identitate (C.I), vă puteţi prezenta în  ghişeu, zilnic.

!!!Prezentati-vă în ghiseu, zilnic, DOAR la programul de Eliberari- Acte pentru ridicarea noului act de identitate.

Program de eliberări acte pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva :

Luni, marţi, joi, vineri  între orele 14.00-16.30

Miercurea între orele 14.00-18.30 (program prelungit de relaţii cu publicul)

!!! În perioada 09 februarie-04 MARTIE 2022 Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Hunedoara (B.J.A.B.D.E.P Hunedoara) a tipărit şi distribuit către Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva un număr de 500 cărţi de identitate (C.I)

 • 42 de cetăţeni au solicitat eliberarea/emiterea actului de identitate înainte de termenul de 10 zile, motivat cu cerere depusă şi înregistrată în registrul de audienţă la depunerea documentelor în ghişeu.

!!! Respectaţi toate măsurile de acces în instituţie, fără nici o excepţie, impuse de autorităţi!COMUNICAT 09.02.2022

Program de eliberări acte pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva

Dacă cererea dumneavoastră a fost înregistrată în perioada 07 ianuarie-28 ianuarie 2022 la ghişeul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva şi nu au necesitat verificări suplimentare în vederea emiterii/TIPĂRIRII cărţii de identitate (C.I), vă puteţi prezenta în  ghişeu, zilnic.

!!!Prezentati-vă în ghiseu doar în intervalul orar stabilit pentru ridicarea noului act de identitate.

Program de eliberări acte pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva :

Luni, marţi, joi, vineri  între orele 14.00-16.30

Miercurea între orele 14.00-18.30 (program prelungit de relaţii cu publicul)

!!! În perioada 19 ianuarie -09 februarie 2022 Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Hunedoara (B.J.A.B.D.E.P Hunedoara) a tipărit şi distribuit către Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva un număr de 408 cărţi de identitate (C.I)

 • 32 de cetăţeni au solicitat eliberarea/emiterea actului de identitate înainte de termenul de 10 zile, motivat cu cerere depusă şi înregistrată în registrul de audienţă la depunerea documentelor în ghişeu.

!!! Respectaţi toate măsurile de acces în instituţie, fără nici o excepţie, impuse de autorităţi!Comunicat 21.01.2022

Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva va avea program special cu publicul în perioada 22 – 24 ianuarie 2022.

Astfel, în acest interval, Compartimentul Stare Civilă  Deva va funcţiona după următorul program:

 • 22 ianuarie (sâmbătă), între orele 10:00–15:00 program special pentru înregistrarea actelor de deces şi oficierea căsătoriilor programate.

 • ÎNCHIS 23 ianuarie (duminică).

 • 24 ianuarie (luni), între orele 8:30-16:30, program special doar pentru înregistrarea actelor de deces şi a actelor de naştere ale NOU-născuţilor din Maternitatea Deva .

Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva NU va avea program de relaţii cu publicul în perioada 22-24 ianuarie 2022 .


!!Programati-vă/rezervaţi pentru solicitarea înregistrării actului de deces la Ghiseul 4 sau înregistrarea actului de naştere al Nou-născutului Ghiseul 2 pe site-ul instituţiei online www.evp-deva.ro, Secţiunea ”Servicii rezervări on-line” accesând simplu link-ul: https://certificat.evp-deva.ro/rezervare şi complectand câmpurile informatice pentru a intra organizat la ghiseu, fără nicio excepţie cu documentel necesare în original.

Programati-vă/rezervaţi, prezentati--vă la ora programată la ghiseu şi actele solicitate se vor emite în 20 de minute. RESPECTAŢI MĂSURILE!!

 

Începând de marţi, 25 ianuarie 2022, Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva îşi va relua programul complet de relaţii cu publicul.

Accesul cetăţenilor la ghisee va fi limitat, după cum urmează꞉

 • La Ghiseele de înregistrare ale actelor de deces şi naştere (Ghiseul 4 şi 2)  doar după programare/rezervare pe site-ul instituţiei /SERVICIUL DE REZERVĂRI ON-LINE, organizat, fără alte intervenţii pentru a evita aglomeraţia şi a respecta măsurile stabilite de autorităţi .

Măsurile stabilite pentru accesul cetăţenilor în sala ,,CASA CĂSĂTORIILOR”, sunt următoarele:

 • oficierea căsătoriilor civile în CASA CĂSĂTORIILOR al Municipiului Deva cu participarea a cel mult 20 de persoane, cu respectarea regulilor de distanţare fizică (în acest număr se include ofiţerul de stare civilă şi operatorul foto/video);

 • accesul persoanelor este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al uni test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV.

 • este obligatorie dezinfectarea mâinilor la intrarea/ieşirea în/din sala Casei Căsătoriilor;

 • este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura.


Informaţii suplimentare se pot obţine şi telefonic 0254.216.718 (Compartimentul Stare Civilă în timpul programului de lucru special), sau mobil de serviciu 0726.700.767 .


COMUNICAT 19.01.2022

Program de eliberări acte pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva

Dacă cererea dumneavoastră a fost înregistrată în perioada 20 decembrie 2021 -07 ianuarie 2022 la ghişeul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva şi nu au necesitat verificări suplimentare în vederea emiterii/TIPĂRIRII cărţii de identitate (C.I), vă puteţi prezenta în  ghişeu, zilnic.

!!Prezentati-vă în ghiseu doar în intervalul orar stabilit pentru ridicarea noului act de identitate!

Program de eliberări acte pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva :

Luni, marţi, joi, vineri  între orele 14.00-16.30

Miercurea între orele 14.00-18.30 (program prelungit de relaţii cu publicul)

!!! În perioada 13 decembrie 2021-19 ianuarie 2022 Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Hunedoara (B.J.A.B.D.E.P Hunedoara) a tipărit şi distribuit către Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva un număr de 828 cărţi de identitate (C.I)

 • 53 cetăţeni au solicitat eliberarea/emiterea actului de identitate înainte de termenul de 10 zile, motivat cu cerere depusă şi înregistrată în registrul de audienţă la depunerea documentelor în ghişeu.

!!! Respectaţi toate măsurile de acces în instituţie, fără nici o excepţie, impuse de autorităţi!


STATISTICA activităţii structurii Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva pe anul 2021

Vă facem cunoscut că, Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva deserveşte pe linie de evidenţa persoanelor (populaţia activă 80.578 persoane):

 • locuitorii municipiului Deva,

 • locuitorii localităţilor aparţinătoare (Archia, Bârcea Mică, Cristur, Sântuhalm),

 • dar şi pentru cele 6 comune arondate şi satele aparţinătoare acestor comune: Brănişca, Cârjiţi, Certeju de Sus, Hărău, Veţel, Şoimuş,

ACTE emise de structura SEP Deva

2020

2021

CARTE de IDENTITATE(C.I)

6796

6777

CARTE de IDENTITATE PROVIZORIE(C.I.P.)

508

301

VIZE REŞEDINŢA (flotant)

1358

883

Pe parcursul anului s-au solicitat acţiuni cu camera/staţia mobilă, iar funcţionarii instituţiei s-au deplasat la 77 de solicitări ale persoanelor fizice din municipiul Deva care nu au avut posibilitatea de a ajunge (urca) la ghişeele instituţiei din motive medicale/handicap, precum şi la solicitările scrise ale instituţiilor publice (Spitalul Judeţean de Urgenţă, Penitenciarul Deva, Poliţia Municipiului -Centrul de Reţinere şi Arest), astfel că cetăţenii au fost puşi în legalitate cu un nou act de identitate ( C.I/C.I.P) sau viză de resedinţă, acţiuni organizate pentru deservirea populaţiei de vârstă a treia, deservirea persoanelor bolnave - netransportabile, ale persoanelor spitalizate, cazuri medico-sociale etc.


În vederea sprijinirii locuitorilor comunelor Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus şi locuitorii satelor aparţinătoare acestor comune am asigurat deplasarea echipei din cadrul serviciului, cu staţia mobilă, în fiecare joi, în perioada lunilor februarie- septembrie 2021, în vederea înregistrării cererilor, preluării imaginilor cetăţenilor şi a documentelor necesare în vederea emiterii actelor de identitate (C.I, C.I.P) şi a aplicarii vizei de reşedinţă, astfel s-au desfăşurat aceste activităţi de preluare acte în colaborare şi cu aportul deschis al funcţionarilor şi din cadrul Primăriilor/Registrul agricol, susţânând buna desfăşurare a Campaniei ,,Prioritate la Identitate!” proiect initiat din anul 2014.

Activitatea deplasărilor cu statia mobila la PRIMĂRIILE de comună şi la cetăţenii netrasportabili cu handicap de pe raza de competenţă teritorială a fost posibilă  numai cu acordul domnilor primari şi aportul funcţionarilor din primării.

Campania "Prioritate la identitate" în comunele arondate structurii de Evidenţa Persoanelor Deva în cifre –  ediţia anului 2021 :
Număr deplasări: 22 ( perioada februarie-septembrie);
Persoane puse în legalitate: 227;
Comune vizate: 4.
Acte de naşteri şi decese înregistrate în Registrele de stare civilă ale Municipiului Deva 2020-2021

Având în vedere contextul generat de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice determinată de coronavirusul SARS-Cov-2, Compartimentul Stare Civilă a asigurat pe perioada stării de alertă în cursul anului 2021, serviciile aferente către cetăţeni, astfel încât aceştia să beneficieze de acte de identitate şi certificate de stare civilă, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Funcţionarii Compartimentului de Stare Civilă Deva pe parcursul anului 2021 au desfăşurat următoarele activităţi specifice:

La Resortul de NAŞTERI s-a asigurat:

 • permanenţa de relaţii cu publicul;

 • primirea declaraţiilor şi actelor primare care stau la baza înregistrării naşterii, identificarea persoanelor şi verificarea autenticităţii documentelor prezentate;

 • înregistrarea certificatului medical constatator al naşterii în registratura serviciului;

 • completarea actelor de naştere, în registrele de stare civilă, exemplarul 1 şi 2 precum şi înregistrarea acestora în programul informatic;

 • emiterea certificatului de naştere pentru copilul nou-născut, persoanelor îndreptăţite;

 • alte activităţi specifice (adopţii, transcrierea actelor de naştere din străinătate, adeverinţe, extrase multilingve sau extrase pentru uz oficial, rectificări ale actelor).

Din punct de vedere statistic la resortul NAŞTERI s-au realizat următorii indicatori, ( comparativ anii 2020-2021) prezentat mai jos din care numărul născuţilor-vii înregistraţi la oficiul de stare civilă din Deva în anul 2021 a fost de 562 nou-născuţi, iar în anul 2020 -425 de nou-născuţi au fost înregistraţi în Registrele de naşteri ale Municipiului Deva.

Cele mai frecvente prenume alese de părinţi pentru nou-născuţi au fost: Sofia-Maria, Mădălina, Ema, Ştefania, Ioana, Patrick, Andrei, David, Matei, Dominic, Vladimir, Dragoş.

Înregistrări ACTE de NAŞTERI/DECESE 2020 – 2021 în Registrele Municipiului Deva:


ANII

ACTE ÎNREGISTRATE în registrele municipiului Deva

2020

2021

ACTE de NAŞTERI ( nou-născuţi, transcrieri adopţii,act tardiv)

679 acte

917 acte

ACTE de DECES (acte curente şi acte transcrise din străinătate)

1323 acte

1620 acte

La resortul de DECESE s-a asigurat:

 • primirea declaraţiilor şi a actelor primare care au stat la baza înregistrării actului de deces, identificarea persoanelor şi verificarea autenticităţii documentelor prezentate;

 • înregistrarea certificatului constatator al decesului în registratura stării civile;

 • completarea actelor de deces, în registrele de Deces ale Municipiului Deva, exemplarul 1 şi 2 precum şi înregistrarea acestora în programul informatic;

 • eliberarea certificatului de deces şi a adeverinţei de înhumare;

 • Alte activităţi ca, eliberarea certificatelor de stare civilă, duplicat; - eliberarea extraselor multilingve de pe actele de stare civilă;

 • eliberarea extraselor pentru uz oficial de pe actele de deces;

 • rectificarea actelor de deces.


În privinţa înregistrării actelor de deces în anul 2021 s-au înregistrat un număr de 1591 acte de deces curente şi 29 de acte transcrise din străinătate, dar în mod special se evidenţiază menţinerea operativităţii de îndată în ceea ce priveşte emiterea certificatului de deces şi a adeverinţei de înhumare, persoanelor îndreptăţite, în cel mai scurt timp posibil.

S-au luat măsuri de organizare, cât şi asigurarea permanenţei la nivelul Municipiului Deva pentru înregistrarea actelor de deces, de luni până sâmbăta şi în zilele nelucrătoare (sâmbăta) şi de sărbători legale, stabilind un program special de înregistrare al actelor de deces, conform referatului aprobat de primarul municipiului Deva, în acest sens neînregistrându-se nici o plângere cu privire la modul de deservire al cetăţenilor.
!!! Situaţie statistică –actele de căsătorie din Registrele de stare civilă ale Municipiului Deva 2021

Resortul căsătorii din cadrul Compartimentului de Stare civilă Deva asigură, zilnic :

 • Relaţii cu publicul;

 • Înregistrează declaraţiile de căsătorii ale viitorilor soţi ( miri);

 • Înregistrează divorţul pe cale administrativă;

 • Acte de transcriere, duplicate, adeverinţe;

 • Oficierea căsătoriile civile, declarate şi înregistrate .

 • Alte activităţi specifice.

Statistic la acest resort ,,CĂSĂTORII” în anul 2021 ( an de pandemie cu restricţii) s-au înregistrat:

 • În Registrele de căsătorii ale Municipiului Deva un număr de 411 acte de căsătorie

din care :

 • Căsătorii civile oficiate ( primar, viceprimar, ofiteri de stare civilă delegaţi) : 328 de familii au fost căsătorite şi s-au încheiat actele de căsătorie în Registrele de căsătorii ale Municipiului Deva din care 6 căsătorii civile între cetăţeni români şi străini din R. Moldova, Austria, Italia, Liban, Columbia.

 • Acte transcrise din străinătate în registrele Municipiului Deva de căsătorii: 83 de acte.


Căsătoria/cununia civilă în anul 2022

Am deschis modulul de Rezervare oficiere căsătorie civilă pentru anul 2022

Programează-ţi online oficierea căsătoriei civile.


De astăzi, mirii anului 2022 îşi pot rezerva on-line privind  locaţia, ziua şi ora casatoriei civile ( unde şi când va fi oficiată căsătoria civilă )

Este cea mai simplă şi transparentă metodă de planificare a unui eveniment atât de important.

Nu vă deplasaţi în ghiseul resortului de căsătorii decât la depunerea actelor în vederea înregistrării DECLARAŢIEI DE CĂSĂTORIE. (programare de depunere stabilită la rezervarea căsătoriei).

Dragi miri, din dorinţa de a clarifica şi a vă îndruma eficient, vă punem la dispoziţie următoarele INFORMAŢII UTILE în vederea încheierii căsătoriei civile în municipiul Deva.

În acest ghid informativ am cuprins răspunsul la cele mai frecvente întrebări adresate ofiţerului de stare civilă.

Mulţi miri sunt concentraţi pe nuntă şi nu prea acordă importanţă căsătoriei/cununiei civile, însă pe cât de scurt este acest eveniment, pe atât de multe pregătiri implică ( acte, termene prevăzute de lege pentru publicitatea căsătoriei civile şi un program stabilit de instituţie, deoarece există un singur oficiu de stare civilă în municipiul Deva).

Chiar dacă timpul efectiv al cununiei în faţa ofiţerului de stare civilă nu durează decât acele câteva minute în care DA-ul trebuie să răsune din adâncul sufletului, să fie ferm şi spus cu zâmbetul pe buze dar, cel mai important, privindu-ţi în ochi partenerul de viaţă…


Informatii aici: https://casatorii.evp-deva.ro/informatii

Rezervare 2022 aici:https://casatorii.evp-deva.ro/rezervare


!!!Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunţate ulterior prin acte normative ca zile în care nu se desfaşoară activitate de lucru cu publicul.

!!!Nerespectarea oricărei dispoziţii referitoare la condiţiile de programare în vederea depunerii declaraţiei de căsătorie duce la anularea rezervării.

Date de contact :Tel.0371-421904 – Compartimentul Stare Civilă Deva, ofiteri de stare civilă responsabili pentru resortul căsătorii :Alexandra Onea, Ancuţa Almăşan.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon mobil: 0371-421904

Pentru informatii suplimentare, scrise vă rugăm să transmite-ţi solicitările dvs. pe adresa de e-mail: stare.civila@primariadeva.rosus