Nu ai avut carte de identitate intre 14 - 18 ani

(Sancţiunea contravenţională: 40 lei - 80 lei )


DOCUMENTE NECESARE:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate ANEXA 11  (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al SEP Deva;

  • certificatul de naştere, original;

  • în cazul în care solicitantul a împlinit 18 ani - documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu Acte care fac dovada adresei de domiciliu, original; pentru domiciliile din mediul rural este necesară o Adeverinţă cu adresa exactă a imobilului, emisă de către  Primaria Comunei, compartimentul Registrul Agricol - in original; - în cazul în care încă nu a implinit 18 ani documentele necesare sunt cele de la eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

  • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;​​​​​​​

  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate Taxe.

 

Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane se dă în prezenţa funcţionarului din cadrul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva, funcţionarul din ghiseu care primeşte cererea pentru eliberarea actului de identitate.

 

Cetăţenii români aflaţi temporar în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe bază de procură specială eliberată la oficiile consulare sau misiunile diplomatice ale României din străinătate.

IMPORTANT

  • cererea nu se completează pe verso de către solicitant

  • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,

  • Cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii şi a calităţii de împuternicit care îl indreptăţeşte la această cerere.

TERMEN DE VALABILITATE: Termen de valabilitate

TERMEN DE ELIBERARE: Termen de eliberare

LOCUL DEPUNERII CERERII: Sediul

PROGRAM DE LUCRU: Program de lucru


NOTĂ:
• DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE - VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE Cartea de identitate provizorie

sus