De ce este necesară transcrierea actelor de stare civilă emise în străinătate
Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.

Aparţinatorul unui cetăţean român care a decedat in străinătate, ARE OBLIGAŢIA, ca în termen de 6 LUNI de la data înregistrării actului sau faptului de stare civilă la autorităţile străine, să ceară transcrierea certificatului/ extrasului de deces fie la Primăria locului său de domiciliu, fie la primăria locului de domiciliu a defunctului, fie la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României.

În situaţia în care decesul produs în străinătate, nu s-a înregistrat la autorităţile străine competente sau la misiunile diplomatice ori oficiile consulare de carieră ale României, actul de deces se întocmeşte la primăria pe a cărei rază a avut domiciliul persoana decedată, ÎN BAZA CERTIFICATULUI MEDICAL CONSTATATOR eliberat de autorităţile străine.

1. Ce trebuie făcut    în străinătate
 • în prima fază, urmare a morţii survenite în străinătate, se înregistrează decesul la autorităţile competente din ţara în care s-a produs decesul, urmând a se solicita de la autorităţile străine  (pentru transcrierea certificatului în registrele de stare civilă române), unul dintre următoarele acte:

 • certificat de deces sau extras de deces,

 • certificatul/ extrasul de deces va cuprinde, obligatoriu, datele decedatului precum şi ale părinţilor acestuia;
 • IMPORTANT, la primirea certificatului/ extrasului de deces, acesta SE VA CITI, astfel încât informaţiile înscrise în acest document să corespundă întocmai cu datele de identitate corecte ale defunctului.
 • !!! Dacă constataţi că există greşeli insistaţi la emitent să le corecteze​​​​​​​
 • în situaţia în care decesul produs în străinătate nu s-a înregistrat la autorităţile străine competente sau la misiunile diplomatice ori oficiile consulare de carieră ale României, pentru transcriere se prezintă certificatul medical constatator eliberat de autorităţile străine, 
 • certificatul/ extrasul de stare civilă va fi APOSTILAT la autorităţile competente ale statului în care a avut loc decesul (în străinătate), pe cheltuiala şi efortul persoanelor interesate (vezi  aici  informaţii  referitoare  la  APOSTILĂ).

​​​​​​​Dacă sunteţi în posesia unui extras multilingv eliberat conform Convenţiei de la Viena din 08.09.1976 nu mai este nevoie de apostilare şi traducere legalizată (vezi aici informaţii referitoare la extrasele multilingve).

2. Ce trebuie făcut     în România
Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului, în baza avizului prealabil al D.P.C.L.E.P. Hunedoara.
 • aparţinătorul/ persoana interesată, în termen de 6 luni, să solicite la Primăria competentă (fie la Primăria locului său de domiciliu, fie la primăria locului de domiciliu a defunctului) TRANSCRIEREA certificatului/ extrasului de deces.


În acest sens se vor face următoarele:

LA  TRADUCĂTOR  AUTORIZAT

 • se traduce în integralitate certificatul/ extrasul de deces, emis în străinătate;
 • certificatul de deces din străinătate se ataşează la traducerea efectuată

LA  NOTARUL  PUBLIC

 • se legalizează:
 • traducer(ea/ile)
 • copia certificatului/ extrasului de deces (integral) - dacă nu s-a procedat conform * ;

Începând cu data de 01.01.2022, fotocopiile actelor care trebuie să se păstreze la dosar, se realizează de funcţionarul public, potrivit Legii nr. 167/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • se execută fotocopii de pe:
 • certificatul de naştere şi căsătorie al persoanei decedate;
 • buletinul (cartea) de identitate/ paşaportul defunctului;
 • cartea de identitate a solicitantului.
Acte necesare
(se vor citi cu atenţie indicaţiile de mai sus)

Dacă s-au citit cu atenţie indicaţiile de mai sus, se poate pregăti un opis cu:

 1. Certificatul sau extrasul de deces, sau certificatul medical constatator al decesului (dacă nu a fost înregistrat decesul la autorităţile competente) CU APOSTILĂ, emis de autorităţile competente din străinătate, care să cuprindă datele corecte ale defunctului sau extrasul multilingv FĂRĂ APOSTILĂ şi FĂRĂ TRADUCERE (vezi aici informaţii referitoare la extrasele multilingve)  – original;
 2. Traducerea legalizată a certificatului/ extrasului de deces, făcută în România, la traducător autorizat şi legalizată la notar – original;
 3. Cartea de identitate privind solicitantul (original);
 4. Certificatul de naştere şi căsătorie al defunctului (emise în România) - original;
 5. Buletinul/ cartea de identitate/ paşaportul defunctului;;
Locul depunerii cererii, Date de contact, Program de lucru

Locul

 • mun. Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 12 ( clădirea verde de lângă primăria municipiului Deva), la Compartiment Stare Civilă, ghişeul nr. 5;
 • nr. de telefon – 0371-421904

Program de lucru cu publicul

 • LUNI, MARŢI, JOI, VINERI între orele 8:30 - 16:30;
 • MIERCURI între orele 8.30 - 18:30

        Menţionăm că solicitanţii transcrierii pot face o rezervare on-line pentru depunerea actelor, astfel încât, atunci când vor ajunge la ghişeu să fie preluaţi potrivit orei rezervate, în caz contrar, se aplică regula ”PRIMULUI VENIT”

Se pot face rezervăzi on -line (accesând aici secţiunea Rezervare certificat de deces, ghişeul 5) după următorul program:

 • LUNI între orele 15:20 - 16:00
 • MARŢI între orele 14:00 - 16:00
 • MIERCURI între orele 15.20 - 18:00
 • JOI între orele 08:30 - 09:50
 • VINERI între orele 08.30:16:00
 • cu excepţia sărbătorilor legale.
Termen  de soluţionare
 • transcrierea certificatului de deces se soluţionează, în termen de 30 de zile;
 • în baza numărului de telefon pe care-l indicaţi în cerere, ofiţerul de stare civilă vă invită să ridicaţi certificatele de stare civilă (străin şi naţional);
 • pentru ridicarea certificatului de deces, transcris, este necesară prezentarea certificatelor de stare civilă şi a actului de identitate/ călătorie aparţinând defunctului;
Legislaţie aplicabilă
 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată;
 • Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961.
 • Legea nr. 167/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
Important de ştiut

Ce înseamnă noţiunea de a transcrie potrivit dicţionarului

TRANSCRIE, transcriu - a scrie din nou (pe altă foaie) un text fără modificări, a face o copie scrisă; a copia. ♦ A înscrie, a înregistra, a copia un act, o convenţie etc. într-un registru public special.
sus