Deservim atât locuitorii municipiului Deva, Cristur, Bârcea Mică, Sântuhalm, Archia cât şi a cetăţenilor pe probleme specifice de evidenţă a persoanelor din comunele arondate acestui serviciu respectiv, Brănişca, Certeju de Sus, Cârjiţi, Hărău, Şoimuş, Veţel.

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus