Sediul DIRECŢIEI PUBLICE LOCALE DE EVIDENŢA PERSOANELOR SI STARE CIVILĂ AL MUNICIPIULUI DEVA (D.P.L.E.P.S.C) este în Municipiul Deva, Bulevardul 1 Decembrie 1918,nr.12 etaj 1, în apropierea Primariei municipiului Deva.

X
Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus