Anunţ privind accesul în incinta Direcţiei Publice Locale

de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva,

Sediul: Municipiul Deva, etajul 1 , B-dul 1 Decembrie 1918 , nr. 12
 

Ghid de informare si de preventie a infectarii cu noul coronavirus (COVID-19)

Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă Deva informează că, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute de H.G. nr. 34 din 6 ianuarie 2022 privind prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 şi datorită faptului că procedura de preluare a documentelor pentru emiterea actului de identitate, aplicarea vizei de reşedinţă, procedura de eliberare a documentelor nu pot fi realizate on-line şi nici în afara sediului ( sediul este situat la etajul 1) ci doar în ghisee.

ACCESUL CETĂŢENILOR în incinta instituţiei este permis doar celor care:

 • fac dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare,

 • care prezintă rezultatul negativ al uni test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau

 • rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,

 • respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2,

 • De asemenea, pentru înregistrarea naşterilor ( nou-născuţilor din Maternitate) şi a deceselor, fiind considerate situaţii de urgenţă, este permis şi accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau a vindecării de infecţia cu virusul SARS – CoV-2.

 •  Pentru înregistrarea şi oficierea căsătoriilor precum şi pentru accesul la toate celelalte activităţi de stare civilă accesul persoanelor este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al uni test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

 • Prin excepţie de la prevederile mai sus-menţionate, este permis accesul avocaţilor pentru exercitarea activităţilor prevăzute de art. 3 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Asigurăm statia mobilă pentru persoanele cu handicap din municipiul Deva sau alte solicitări ( cazuri deosebite) pentru Spitalul de Urgenţă Deva, Direcţia de Asistenţă Socială al Municipiului Deva pentru punerea în legalitate a persoanelor netransportabile cu handicap, (cu documente prezentate de aparţinători/persoane îndreptăţite la ghiseul de informaţii a Serviciului de Evidenţă sau prin adresă transmisă, scrisă de către instituţia publică ( Spital, D.A.S Deva).

 • Asigurăm staţia mobilă doar pentru persoanele cu handicat/netransportabile sau cazuri deosebite, fără acte de identitate la motivul  ,,pierderea actului de identitate C.I./C.I.P.

 

 • Certificatul verde, prin care se face dovada vaccinarii împotriva virusului SARS-CoV-2, trecerii prin boală sau testării, poate fi descărcat accesând acest link: https://certificat-covid.gov.ro/login

 • Programările/REZERVĂRILE online sunt valabile numai pentru cetăţenii care îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus.

 • Se păstrează măsurile de triaj epidemiologic şi distanţare socială existente pentru accesul în instituţiile publice, şi anume:

 • este obligatorie dezinfectarea mâinilor la intrarea în sediu;

 • nu se va permite accesul în sediul persoanelor a căror temperatură corporală, depăşeşte 37,3 C ;

 • este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura;

Accesul la ghisee va fi limitat, după cum urmează꞉

 • Pe linie de evidenţa persoanelor la Ghiseul 1, 2, vize de residenţă doar după programare/rezervare pe site-ul instituţiei /SERVICIUL DE REZERVĂRI ON-LINE, organizat, fără alte intervenţii.

 • Pe linie de stare civilă la Ghisee doar după programare/rezervare pe site-ul instituţiei /SERVICIUL DE REZERVĂRI ON-LINE , organizat, fără alte intervenţii.

Măsurile stabilite pentru accesul în sala ,,CASA CĂSĂTORIILOR”, sunt următoarele:

 • oficierea căsătoriilor civile în CASA CĂSĂTORIILOR al Municipiului Deva cu participarea a cel mult 20 de persoane, cu respectarea regulilor de distanţare fizică (în acest număr se include ofiţerul de stare civilă şi operatorul foto/video);

 • este obligatorie dezinfectarea mâinilor la intrarea/ieşirea în/din sala unde se oficiază căsătoriile;

 • este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura.

 

Potrivit Legii 55/ 2020 art.4 alin.5 valabilitatea actelor de identitate se menţin pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

Pe durata stării de alertă se preiau doar cererile depuse în ghiseu pentru emiterea/tipărirea actelor de identitate (C.I/C.I.P) pentru care s-a făcut programare/rezervare on-line pe pagina de web: evp-deva.ro .

 

 

 
 

Rezervare online

acte de identitate

 

 

Deplasare cu staţia mobilă în comunele arondate municipiului Deva

Raport staţia mobilă Prioritate la identitate!

 

 

IMPORTANT ! În situaţia în care utilizaţi acest serviciu de programare on-line, actele de stare civilă din Registrele Municipiului Deva, puteţi obţine certificatele de stare civilă în 20 de minute.

 

 

Rezervare online

acte de stare civilă

 

Date de contact DIRECŢIA PUBLICĂ LOCALĂ DE EVIDENŢA PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ DEVA (D.P.L.E.P.S.C Deva)

 • Mobil:  0726700767 Melinda -Tünde Haiduc director executiv
 • E-mail: melinda.haiduc@primariadeva.ro

COMPARTIMENTUL DE  STARE CIVILĂ
Solicitări informaţii pe linie de stare civilă:

 • E-mail: stare.civila@primariadeva.ro

Solicitări informaţii şi transmitere documente pe linie de stare civilă pe:

 • E-mail: spclep.deva@hd.e-adm.ro
 • Telefon:.0254/216718
 • Fax:.0254/216718

SERVICIUL EVIDENŢA PERSOANELOR
Solicitări informaţii şi transmitere documente pe linie de evidenţa persoanelor pe

 • E-mail: evidentapersoanelor@primariadeva.ro
 • Telefon.0254/234533
 • Fax: 0254/234533

 

sus