COMUNICAT depunere acte pentru căsătorie 21 ianuarie, joi


DECLARAŢIA DE CĂSĂTORIE şi depunerea documentelor în original, se va face în faţa ofiterului de stare civilă în sediul Casei CĂSĂTORIILOR, joi, 21 ianuarie pentru toate căsătoriile programate pentru sâmbăta, 30 ianuarie 2021.

Viitorii miri ( cele 7 perechi )se vor prezenta între orele 8.30-11.00 în Casa Căsătoriilor al municipiului Deva cu toate documentele necesare, în original, conform programărilor confirmate.

!!Neprezentarea în 21.01 la ora stabilită pentru înregistrarea declaraţiei de căsătorie, care se face personal, de catre viitorii soti, în scris, şi în faţa ofiţerului de stare civilă sau lipsa actelor necesare duc la anularea rezervării.

Sediul Casei Căsătoriilor al municipiului Deva– pentru depunerea actelor şi înregistrarea declaraţiei de căsătorie: municipiul Deva, B-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 10, parter.

 

Date de contact :Tel./fax 0254-216718 – Compartimentul Stare Civilă, ofiteri de stare civilă Alexandra Onea, Ancuţa Almăşan.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon mobil: 0726700767 (Melinda Haiduc).

 

 

COMUNICAT EVIDENŢA PERSOANELOR DEVA 15.01.2021

Termenele de solutionare al cererilor depuse în perioada 13 ianuarie -15 februarie 2021 la Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva sunt :

 • 30 de zile lucrătoare pentru eliberarea cărţilor de identitate (C.I.), conform Dispoziţiei nr. 3359187 din 12.01.2021 a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti din cadrul M.A.I, datorită unor problema tehnice apărute în procesul de tipărire a cărţilor de identitate la nivel naţional.

 • 3 zile lucrătoare pentru eliberarea cărţilor de identitate provizorie (C.I.P.), iar în cazul în care sunt necesare verificări efectuate de către organele de poliţie, serviciul public comunitar de paşapoarte, structurile de stare civilă din cadrul altor primării, indiferet de documentul solicitat, până-n 45 de zile se poate emite un acte de identitate, dacă necesită verificări suplimentare.

 • 2 zile lucrătoare pentru înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei (vizei de flotant).

Având în vedere evoluţia situaţiei existente la nivel naţional, precum şi măsurile dispuse pentru diminuarea efectelor contaminării cu virusul SARS-CoV-2, în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 396/15.05.2020 a fost publicată Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 care, la art.4 alin. (5) reglementează că:

 

,, valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi entităţile private autorizate conform legii se menţin pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”.

 

Prin exceptie, dacă cetăţenul se află într-o situaţie deosebită, ce poate justifica solicitarea eliberării cărţii de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit mai sus, este îndrumat în ghiseu de către funcţionarul de serviciu ca să se adreseze directorului executiv sau şefului serviciului, fără nici o exceptie, sens în care va fi înregistrat în registrul de audienţe şi va depune o cerere în acest scop, potrivit modelului transmis prin îndrumarea nr. 3297376/02.03.2020.

Vă comunicăm că numărul de cărţi de identitate ce va fi tipărit pentru Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva în perioada 18.01-15.02.2021 este de 58 de cărţi de identitate pe săptămână, conform comunicatului nr. 3662514/15.01.2021 transmis de Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Hunedoara.

 

 • Important! Toate cererile pentru solicitarea actului de identitate sau aplicarea vizei de reşedinţă, se depun, fără nici o excepţie, doar prin programare/rezervare online. Confirmaţi REZERVAREA dvs. !

 • Solicitaţi REZERVARE pentru GHISEU doar pentru pierderea/furtul actului de identitate, distrugerea, deteriorarea, anularea actului de identitate şi aplicarea vizei de resedintă.

 • Plătiti contravaloarea cărtii de identitate de 7 lei pe platforma ghiseul.ro, prezentati chitanta la depunerea documentelor (prezentaţi documentele în original + copie xerox)


 


 

 

DIRECŢIA PUBLICĂ LOCALĂ DE EVIDENTA PERSOANELOR şi STARE CIVILĂ DEVA anunţă

În perioada sărbătorilor de iarnă, 25 decembrie 2020 şi 4 ianuarie 2021, Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelor şi Stare Civilă va funcţiona în zilele lucrătoare, dar va funcţiona şi în zilele nelucrătoare după un program special, aprobat, doar pentru înregistrarea actelor de deces.

În acest interval se vor desfăşura activităţi curente specifice la final de an (arhivarea documentelor, întocmirea de rapoarte etc).

 - Compartimentul Stare Civilă va funcţiona după un program de lucru cu publicul, iar în zilele nelucrătoare după un program special, aprobat:

 • 25 decembrie 2020- Nu se vor desfăşura activităţi de relaţii cu publicul.ÎNCHIS

 • 26 decembrie 2020 program special pentru înregistrarea actelor de deces între orele 10.00-13.00

 • 27 decembrie 2020-Nu se vor desfăşura activităţi de relaţii cu publicul.INCHIS

 • 28, 29, 30, 31 decembrie PROGRAM între orele 8.30-16.30

 • 1 ianuarie 2021 -Nu se vor desfăşura activităţi de relaţii cu publicul.INCHIS

 • 2 ianuarie 2021 program special pentru înregistrarea actelor de deces între orele 10.00-13.00

 • 3 ianuarie 2021-Nu se vor desfăşura activităţi de relaţii cu publicul.INCHIS

 • 4 ianuarie 2021 se vor relua activităţile pe linie de stare civilă.

 - Serviciul Evidenta Persoanelor

Primirea cererilor şi depunerea documentelor la ghisee pentru solicitarea actului de identitate(C.I/C.I.P) sau pentru aplicarea vizei de reşedinţă, fără nici o excepţie, doar prin programare/REZERVARE online https://ghiseu.evp-deva.ro

Programul de relaţii cu publicul este următorul:

 • 25, 26, 27 decembrie 2020 - Nu se vor desfăşura activităţi de relaţii cu publicul.ÎNCHIS

 • 28,29,30,31 decembrie PROGRAM între orele 8.30-16.30

 • 1, 2, 3 ianuarie 2021 – Nu se vor desfăşura activităţi de relaţii cu publicul.ÎNCHIS

Eliberarea/ridicarea actelor din ghiseu (C.I/ C.I.P, viza de resedinţă), doar în zilele lucrătoare, între orele 14.00-16.30

 • 4 ianuarie 2021 se vor relua activităţile de relatii cu publicul pe linie de evidenţa persoanelor

!!“Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.”
art.4 alin.(5)din Legea nr.55/15.05.2020

    Dispoziţiile de mai sus vizează atât cărţile de identitate cât şi cărţile de identitate provizorii

Pentru informaţii suplimentare 0726700767.

Sărbători binecuvântate cu sănătate! La mulţi ani pentru 2021!

 

 

 

Program prelungit în perioada  5-6 decembrie 2020 la Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva


“Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.”
art.4 alin.(5)din Legea nr.55/15.05.2020

    Dispoziţiile de mai sus vizează atât cărţile de identitate cât şi cărţile de identitate provizorii.

IMPORTANT!!!
    La Alegerile Parlamentare din 6 decembrie 2020 SE POATE VOTA CU ACTUL DE IDENTITATE expirat ( acte de identitate (C.I/C.I.P) expirate din data de 1 martie 2020)
    Totodată, vă informăm că, în zilele de 5 şi 6 decembrie 2020, funcţionarii din cadrul Serviciului Evidenţa Persoanelor vor soluţiona, cu prioritate, cererile pentru eliberarea actelor de identitate ca urmare a pierderii, furtului, deteriorării, anulării actului de identitate deţinut anterior sau al căror termen de valabilitate a expirat până în data de 01.03.2020, astfel încât toţi cetăţenii să îşi poată exercita dreptul la vot. 

Programul de relatii cu publicul va fi următorul:

PRIMIRI CERERI şi ELIBERĂRI ACTE DE IDENTITATE

Sâmbătă, 05.12.2020,  08:00 – 16:00 

Duminică, 06.12.2020, 07:00 – 21:00

 • Accesul in institutie la ghisee, în zilele de 5 şi 6 decembrie se face fără programare on-line.
 • Accesul în incinta va fi limitat la 6 persoane în acelaşi timp, pentru fiecare ghiseu (distanţare reglementată de 1,5 m fata de o alta persoană, dar şi datorită faptului că spaţiul public din incinta instituţiei e limitat);
 • Zona de asteptare pentru cetăţenii care solicită servicii atât pe linie de evidenţă cât şi pe linie de stare civilă, va fi în exteriorul incintei, obligatoriu se folosesc substanţele dezinfectante şi se poarte mască;
 • Taxele pot fi achitate pe platforma ro prezenta-ti chitanta electronică la depunerea documentelor

 

 


ZILE LIBERE!!!

Conform prevederilor legale in vigoare, zilele de 30 noiembrie şi 1 decembrie 2020 sunt declarate zile libere!!!

 • 30 noiembrie şi 1 decembrie sunt zile libere la Serviciul Evidenta Persoanelor Deva.

Programul de relaţii cu publicul  va fi reluat în 2 decembrie.

 • 30 noiembrie şi 1 decembrie program special pentru înregistrarea actelor de deces la Compartimentul Stare Civila Deva.

Programul pentru depunerea documentelor, declararea şi înregistrarea actului de deces între orele 10.00-13.00.

Programul de relaţii cu publicul pentru toate activităţile va fi reluat în 2 decembrie.

 

Informaţii suplimentare. Rugăm apelaţi telefonic la numărul 0726700767.

 


 

COMUNICAT

Depunerea cererii pentru solicitarea actul de identitate/viza reşedinţă-DOAR prin PROGRAMARE ON-LINE www. evp-deva.ro


Important! Actele de identitate, emise de autorităţile publice, care au expirat, începând cu data de 01.03.2020, îşi menţin valabilitatea pe toată perioada stării de urgenţă/alertă,  precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări (conform art. 4 alin (5) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19).
Depunerea cererii la ghiseele Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva pentru solicitarea actul de identitate/vizei de reşedinţă se face doar pe bază de PROGRAMARE/REZERVARE ON-LINE pe site- ul instituţei www.evp-deva.ro

Accesul în sediu se face prin intrarea principală de la etajul clădirii şi va fi permis numai la ora rezervată/programată chiar de către solicitant/ă.

Purtarea măştii de protecţie şi dezinfectarea mâinilor înainte de intrarea în sediu sunt obligatorii.
Recomandăm plata taxelor (7 lei pentru C.I; 1 leu pt C.I.P)  on-line pe platforma ghiseul.ro

Documentele se prezintă în original şi copie xerox în ghiseu.

În intervalul orar 13.00-14.00 activitatea în incinta ghiseelor de relaţii cu publicul si a birourilor de prelucrare va fi întreruptă pentru dezinfecţie.
Programul de ridicare/eliberare al actelor de identitate este zilnic doar între orele 14.00-16.30 iar miercurea între orele 14.00-18.30

Cererile persoanelor fizice şi juridice pentru furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul naţional pentru evidenţa persoanelor (confirmarea domiciliului anterior, adeverinta pentru Casa de Pensii, programul Rabla) se poate transmite on-line pe e-mail: evidenta persoanelor@primariadeva.ro
Vă rugăm respectaţi măsurile stabilite si programul stabilit pentru depunerea documentelor în urma rezervării /programării de către dvs. şi  a programului stabilit pentru ridicarea actelor!

 

COMUNICAT

Vă aducem la cunoştinţă măsurile stabilite pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19  în ceea ce priveşte oficierea căsătoriilor civile în Casa Căsătoriilor al municipiului Deva:

 • Oficierea căsătoriilor va fi permisă cu participarea a cel mult 20 de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică;
 • este obligatorie purtarea măştii de protecţie în sala unde se oficiază căsătoriile cât şi în incinta de acces;
 • se va evita orice contact direct cu alte persoane, în afara celor care fac parte din familia restrânsă, prin gesturi cum ar fi: strângerea mâinilor, îmbrăţişările, sărutul obrajilor sau al mâinilor;
 • se va evita atingerea suprafeţelor care sunt atinse în mod frecvent şi de alte persoane, precum: balustrade, clanţe şi mânere. În cazul în care sunteţi totuşi nevoiţi să atingeţi aceste suprafeţe, este obligatorie dezinfectarea mâinilor.

Vă rugăm respectaţi măsurile reglementate la oficierea căsătoriilor civile în Casa Căsătoriilor!

 

COMUNICAT

Rezervare ACTE DE IDENTITATE. Programează-te pentru depunere acte pe site-ul instituţiei www.evp-deva.ro

În vederea preîntâmpinării răspândirii infecţiei cu noul coronavirus şi a reducerii riscului de contaminare şi îmbolnăvire, la nivelul Serviciului Evidenţa Persoanelor Deva, începând cu data de 16 martie 2020 s-au dispus următoarele măsuri:

Accesul cetăţenilor la ghişeu pentru solicitarea actelor de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie, viză de resedinţă) se face exclusiv prin programare online/rezervare.

Programează-te pentru depunere acte on-line pe site-ul instituţiei www.evp-deva.ro secţiunea „Servicii/Rezervări on-line” meniul „Rezervare acte de identitate.Programează-te pentru depunere acte”, AICI disponibile sunt cele 3 ghisee:

 • Ghiseul 1 pentru depunere documente solicitare carte de identitate (C.I, C.I.P),
 • Ghiseul 2 pentru depunere documente solicitare carte de identitate (C.I, C.I.P),
 • Ghiseul 3 pentru depunere documente solicitare viza de resedinte (flotant).

Pentru siguranţa cetăţenilor, accesul în instituţie la cele 4 ghişee (Ghiseul 1, Ghiseul 2, Ghiseul 3 vize de resedinte (flotant), Ghiseul informatii si eliberari acte) va fi limitat strict la numărul persoanelor necesare pentru depunerea cererii în vederea solicitării actelor de identitate, respectiv titularul actului de identitate şi găzduitorul, iar în cazul în care titularul actului de identitate este minor acesta va fi însoţit de un reprezentant legal şi, după caz, de către găzduitor.

Informăm şi rugăm cetăţenii să intre în instituţie doar la ora rezervată, nu mai devreme sau mai târziu, decât la ora rezervată pentru depunerea documentelor în vederea solicitării actului de identitate, iar zona de asteptare va fi in exteriorul incintei, purtarea măştii de protecţie şi dezinfectarea mâinilor sunt obligatorii.

Recomandăm plata taxelor (7 lei taxa carte de identitate, 1 leu taxa carte de identitate provizorie) on-line pe platforma ghiseul.ro sau plata direct la ghiseele Directiei de Impozite şi Taxe Locale Deva, înainte de a depune documentele in ghiseu;

RECOMANDĂM cetăţenilor din comunele arondate pe line de evidenta să -şi facă rezervare on-line pentru depunerea documentelor la sediul nostru din Deva sau să aştepte prezenţa staţiei mobile în comună (cetăţenii din comunele :Hărău, Veţel, Brănişca, Certeju de Sus).

IMPORTANT!!! Actele/documentele se prezintă în original şi copie xerox, la depunere.


 

COMUNICAT

Termenul de eliberare a actului de identitate sau a vizei de reşedinţă în urma depunerii documentelor la Serviciul Evidenţa Persoanelor Deva

Termenul pentru eliberarea actului de identitate (C.I,C.I.P) sau a vizei de reşedinţă, acolo unde nu sunt necesare verificări suplimentare prevăzute prin lege, sunt:

- carte de identitate (C.I) - 7 zile, dacă nu sunt necesare verificări suplimentare.

- viza de reşedinţă - 3 zile, dacă nu sunt necesare verificări suplimentare.

- carte de identitate provizorii (C.I.P) - 3 zile, dacă nu sunt necesare verificări suplimentare.

NU EXISTĂ TAXĂ pentru eliberarea ACTELOR DE IDENTITATE, în regim de urgenţă.

Pentru cazuri temeinic justificate (motive medicale, examene), se poate reduce termenul de 7 zile de soluţionare numai prin solicitare audienţă, solicitare înregistrată în registrul de audienţe şi ataşarea de documente justificative.
Răspunsul cu privire la ridicarea actului de identitate, în aceste situaţii, se va transmite telefonic către solicitant/titular sau reprezentantul legal.


COMUNICAT

Am deschis modulul de Rezervare oficiere căsătorie civilă pentru anul 2021

Programează-ţi online oficierea căsătoriei civile.


De astăzi, mirii anului 2021 îşi pot programa on-line ziua şi ora la care va fi oficiată căsătoria civilă. Este cea mai simplă şi transparentă metodă de planificare a unui eveniment atât de important.

Programarea căsătoriei civile în municipiul Deva pentru anul 2021 se face on-line http://www.evp-deva.ro sau evp-deva.ro în secţiunea ,,SERVICII REZERVĂRI ON-LINE” meniul ,,Rezervare oficiere căsătorie civilă” Programează-ţi online oficierea căsătoriei civile.

Nu se pot face programări/rezervări prin e-mail, fax sau telefonic.

Dragi miri, din dorinţa de a clarifica şi a vă îndruma eficient, vă punem la dispoziţie pe site-ul instituţiei INFORMAŢII UTILE în Secţiunea CĂSĂTORII, informaţii privind încheierea căsătoriei civile în municipiul Deva (accesaţi modulul INFORMAŢII UTILE).În acest ghid informativ am cuprins răspunsul la cele mai frecvente întrebări adresate ofiţerului de stare civilă despre cununia civilă.

Mulţi miri sunt concentraţi pe nuntă şi nu prea acordă importanţă căsătoriei/cununiei civile, însă pe cât de scurt este acest eveniment, pe atât de multe pregătiri implică.

Chiar dacă timpul efectiv al cununiei in fata ofiterului de stare civilă nu durează decât acele câteva minute in care DA-ul trebuie să răsune din adâncul sufletului, sa fie ferm si spus cu zambetul pe buze dar, cel mai important, privindu-ti in ochi partenerul de viată…credeti-mă!

Nerespectarea oricărei dispoziţii referitoare la condiţiile de programare în vederea depunerii declaraţiei de căsătorie poate duce la anularea rezervării.

Important!!! Serviciul online de rezervare a oficierii căsătoriei civile nu elimină cerinţa legală ca ambii soţi să se prezinte în termenul legal, în faţa ofiţerului stării civile, pentru a completa declaraţia de căsătorie şi a prezenta actele necesare.
Depunerea actelor şi completarea ,,Declaraţiei de căsătorie se face de către ambii soţi, împreună LA GHISEU în faţa ofiţerului de stare civilă ca şi la oficiere, cu 10 zile înainte de data căsătoriei, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
Exemplu de calcul: dacă doriţi să vă căsătoriţi în data de SÂMBĂTĂ, 10 iulie 2021 trebuie să depuneţi dosarul JOI, 01 iulie  2021

În cazul în care căsătoria va fi cu un cetăţean străin informaţii privind actele necesare şi programarea oficierii se obţin exclusiv la sediul D.P.L.E.P.S.C. –Compartimentul Stare Civile şi vă rugăm să va adresaţi ofiţerului de stare civilă pentru a primii informaţiile corecte pentru depunerea tuturor actelor necesare în vederea încheierii căsătoriei cu un cetăţean străin.

Casatoria se poate încheia după 10 zile de la data depunerii declaratiei de casatorie (se socoteşte atat ziua depunerii dosarului cat si ziua oficierii căsătoriei).

La depunerea declaraţiei de căsătorie este obligatorie prezenţa ambilor soţi împreună.

Pentru cazuri bine justificate, căsătoria se poate încheia mai repede de 10 zile, ori după expirarea termenului legal, dar numai până la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale (de 14 zile de la data emiterii lor), cu aprobarea primarului.

Pentru confirmarea procedurii de programare online solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Procedura de rezervare:

 • 1. Se selectează LOCAŢIA

 • 2. Se selectează luna dorită

 • 3. Se selectează ziua dorită

 • 4. Se selectează intervalul de timp disponibil pentru rezervare (culoarea verde)

 • 5. Se introduc datele corecte de identificare ale soţilor

 • 6. În cazul confirmării programării, vă veţi prezenta la data menţionată în rezervare, având la dumneavoastră toate documentele necesare.Important confirmarea rezervării!

 • 7. Zilele care apar indisponibile pot fi zile nelucrătoare sau pot fi zile înregistrate la maximum de rezervări.

Neprezentarea la data stabilită pentru declaratia de casatorie care se face personal, de catre viitorii soti, în scris, şi în faţa ofiţerului de stare civilă delegate sau lipsa actelor necesare duc la anularea rezervării.

Administratorul aplicaţiei îşi rezervă dreptul de a anula programările frauduloase. În cazul anulării programării deponentul va aplica pentru o nouă programare.

Prezentul regulament produce efecte pe termen nelimitat şi poate fi modificat/completat/revocat în concordanţă cu modificările aduse ulterior legislaţiei în domeniu.

Notă: Ora programării poate suferi o marjă de maximum 10 minute, în funcţie de complexitatea solicitării anterioare.

La momentul oficierii căsătoriei/cununiei civile se prezintă ofiţerului de stare civilă, obligatoriu, cărţile de identitate (în original) ale viitorilor soţi.(Atenţie - actul de identitate al soţului care, prin căsătorie, îşi modifică numele de familie - se anulează în ziua oficierii căsătoriei/cununiei civile)

Nu asigurăm servicii foto-video, pahare sau alte servicii la cununia civila, iar timpul acordat este intre 15-20 minute.

 

Sediul Direcţiei Publice Locale de Evidenta Persoanelor şi Stare Civile Deva – Compartimentul Stare Civilă – pentru depunerea actelor: municipiul Deva, B-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 12, etaj 1 ( lângă Primăria municipiului Deva).

 

Date de contact :Tel./fax 0254-216718 – Compartimentul Stare Civilă, ofiteri de stare civilă Alexandra Onea, Ancuţa Almăşan.Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon mobil: 0726700767 (Melinda Haiduc).

Pentru informatii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi în scris pe adresa de e-mail: stare.civila@primariadeva.ro

 

In zilele de LUNI ŞI MARŢI nu se oficiază căsătorii civile în municipiul Deva

 

Vă dorim Casă de Piatră, sănătate şi petrecere frumoasă !


 

COMUNICAT

Program special sambăta pentru depunerea documentelor în vederea înregistrării actelor de deces şi

Oficierea căsătoriilor civile programate

Direcţia Publică Locală de Evidenţa Persoanelorşi Stare Civilă Deva prin Compartimentul Stare Civilă va asigura sambăta următorul program special pentru:

 • Înregistrarea actelor de deces între orele 10.00 -13.00.

Duminica este închis. Declararea şi înregistrarea actului de deces se solicită la Starea Civilă din cadrul primăriei unde a avut loc constatarea decesului, întermen de 3 zile de la producerea decesului.

 • Oficierea căsătoriilor civile programate . 

Informaţiise pot obţine sâmbăta, în timpul programului special între orele 10.00-13.00 la următorul număr de telefon: 0254-216718, e-mail : spclep.deva@hd.e-adm.ro

Informaţii suplimentare la nr. mobil 0726700767.


Program prelungit în perioada alegerilor la
Serviciul Evidenta Persoanelor Deva

Actele de identitate emise de autorităţile publice care au expirat, începând cu data de 01.03.2020, îşi menţin valabilitatea pe toată durata stării de urgenţă/alertă precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări (Legea nr 55/2020).

Programul de lucru cu publicul:

PRIMIRI CERERI (programari online pt depunere www. evp-deva.ro) şi ELIBERĂRI ACTE
 • Luni, 21.09.2020,  08:30 – 16:30 
 • Marţi, 22.09.2020, 08:30 – 16:30
  • Eliberări acte  (luni-marti) doar între orele 14:00-16:30
 • Miercuri, 23.09.2020,  08:30 – 18:30
  • Eliberări acte miercuri între orele 14:00-18:30
 • Joi, 24.09.2020,  08:30 – 16:30 
 • Vineri, 25.09.2020, 08:30 – 16:30
  • Eliberări acte (joi-vineri) între orele 14:00-16:30

Program special pentru depunerea şi eliberarea actelor de identitate
În zilele de 26 şi 27 septembrie vom soluţiona cu prioritate cererile (fără programare) pentru eliberarea actelor de identitate (pierdere, furt, distrugere, deterioarere şi anularea actului de identitate) motivele prevăzute la art. 19, alin(1) lit. f), g) şi j) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români. 

 • Sâmbătă, 26.09.2020 între ore 08:00 – 16:00 
 • Duminică, 27.09.2020, 07:00 – 21:00 şi se va prezenta chitanta electronica ( depunere acte sâmbătă şi duminică)
Taxele pot fi achitate  on-line pe platforma ghiseul.ro

Facem menţiunea că vor fi soluţionate cu celeritate cererile persoanelor care nu posedă act de  identitate,  astfel încât să-şi poată exercita dreptul la vot.

Reamintim că în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 81/07.09.2020 a Biroului electoral central "alegătorul care deţine un act de identitate al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie-27 septembrie 2020, îşi poate exercita dreptul de vot în baza acestuia"- art.3, alin.(2). "

 


 

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus